Personeelslog.nl maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

Personeelslog

Het weblog van Personeelsnet over HR, Werken 3.0 en Communicatie

De HR-trends voor 2014: De noodzakelijke comeback van HR

zaterdag 14 december 2013
HR-trends 2014

2014 wordt het jaar van voorzichtig economisch herstel, maar dat betekent nog geen groei van het aantal vaste banen.
Werkgevers kiezen voor flexibiliteit: ZZP’ers profiteren hier meer van dan traditionele uitzendbureaus.

Bedrijven pakken hun achterstallig onderhoud op HR-gebied aan. Ze maken zich zorgen over de vergrijzing van hun personeel en over hun reputatie op de arbeidsmarkt.
Voor HR-professionals blijft het daar niet bij. Nu de flexregels op de schop gaan, moeten zij een nieuwe mix weten te vinden van vast personeel, ZZP’ers, uitzendkrachten en andere flexconstructies.

Personeelslog ziet vijftien trends die leiden tot de noodzakelijke comeback van HR. … lees meer

Gratis arbeidsmarkt-cijfers helpen personeelstekorten voorkomen

woensdag 12 juni 2013
Arbeidsmarktinformatie op werk.nl

Toekomstige arbeidsmarkt-problemen kunnen worden tegen gegaan door tijdig maatregelen te nemen. Arbeidsmarkt-informatie over vraag en aanbod per sector en regio is hiervoor erg belangrijk.

De UWV-site Werk.nl biedt sinds kort veel van deze informatie. Interessant voor werkgevers en intermediairen die verder willen kijken dan de arbeidsmarkt van vandaag.
… lees meer

Groei flexcontracten is risico voor Nederlandse innovatiekracht

vrijdag 17 mei 2013
Groei flexcontracten bedreigt innovatie bij bedrijven

De Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen tien jaar flexibeler geworden. In 2012 had 69% van de werkzame beroepsbevolking een vaste baan, in 2001 was dit nog 76%.
De flexibiliteit is vooral toegenomen door de sterke groei van het aantal ZZP-ers, werknemers met een tijdelijk contact die uitzicht hebben op een vaste baan en het aantal oproep- en invalcontracten.

Volgens een studie van CBS en TNO kan dit een bedreiging zijn voor de innovatiekracht en daarmee voor de groei van de Nederlandse economie. … lees meer

Zeven voordelen van oudere werknemers volgens pretparken

zondag 17 maart 2013
De voordelen van oudere werknemers

Attractieparken als De Efteling en het Dolfinarium werken graag met vijftigplussers. Aan de vooravond van het nieuwe seizoen blijken zij zelfs deze groep werknemers gericht te werven.
Dat blijkt uit een rondgang die NRC Handelsblad maakte langs de Nederlandse pretparken.

Volgens het CBS telde Nederland in januari 212.000 werklozen van 45 jaar en ouder. In deze leeftijdscategorie is 6,4% werkloos.
Bij jongeren ligt het werkloosheidspercentage weliswaar veel hoger (15%), maar ouderen doen er veel langer over een baan te vinden. Als ze daarin al slagen. … lees meer

De HR-trends voor 2013: Harder en slimmer werken laat HR buffelen

zaterdag 15 december 2012
HR-trends voor 2013: harder en slimmer werken laat HR buffelen

De eerste jaren van de economische crisis heeft Nederland geleefd in een fase van ontkenning. Inmiddels accepteren we met tegenzin de grote veranderingen die nodig zijn om onze schulden af te betalen. In 2013 gaan we het allemaal ervaren: de welvaart loopt terug en we zullen langer, harder en slimmer moeten werken.
Om dit harder en slimmer werken te realiseren, zijn veel ogen op HR gericht. De agenda van HR-professionals is overvol. Ze moeten de personeelskosten verlagen, saneren om de arbeidsproductiviteit te verhogen en bovendien nog calculerende werknemers gemotiveerd houden.

2013 wordt een uitdagend jaar. Personeelslog ziet 13 trends die HR-professionals flink laten buffelen. … lees meer