Personeelslog

10 argumenten waarom HR zich met sociale media moet bemoeien

Bedrijven die sociale media volop gebruiken, hebben een hogere productiviteit en groeien daardoor sneller. Dat is tenminste de mening van Europese managers en professionals volgens een onderzoek dat in opdracht van Google is uitgevoerd. Helaas zijn sociale media voor veel HR-professionals niet meer dan een handig hulpmiddel om sollicitanten te screenen. Daarmee missen zij de kans om echt het verschil te maken voor hun organisatie. Personeelslog geeft 10 argumenten waarom HR-professionals zich actief moeten bemoeien met sociale media.

Waar hebben we het eigenlijk over? Sociale media is de verzamelnaam voor online platformen waar mensen eenvoudig hun eigen content (tekst, foto’s, video’s) kunnen publiceren en delen: weblogs, discussiefora, netwerksites als Facebook, Flickr, Google+, Hyves, LinkedIn, Twitter en YouTube.
Daarnaast zijn er sociale media die vooral binnen bedrijven worden gebruikt: afgesloten groepen in Facebook of LinkedIn; een maatwerk ontwikkeld sociaal intranet; specifieke software als Kenniscafé (van het Nederlandse bedrijf Winkwaves), SharePoint (Microsoft), Lotus Connections (IBM) of Yammer.

Hoge verwachtingen
Uit een onderzoek dat in opdracht van Google werd uitgevoerd, blijkt dat managers en professionals hoge verwachtingen hebben van sociale media. Zie onderstaande illustratie.

10 argumenten voor HR
Jammer is dat de HR-discipline het te vaak laat afweten. Kennelijk beschouwt deze sociale media als een zaak van de ICT- of communicatie-professionals.
Dat is vreemd want arbeidsproductiviteit, het imago van de werkgever en de tevredenheid van werknemers zijn bij uitstek zaken waarover HR-professionals zich druk moeten maken.

Hogere productiviteit
Veel argumenten die pleiten voor het gebruik van sociale media, liggen op het vlak van een hogere arbeidsproductiviteit.

1. Snel informatie, expertise en mensen vinden
Met Google zijn we gewend om snel informatie te vinden via internet. Met netwerksites als Facebook en LinkedIn komen we nu ook makkelijk in contact met de mensen die de juiste expertise hebben voor een antwoord op onze vraag.

2. Makkelijk kennis delen en samenwerken
Met de sociale media-tools kunnen experts makkelijker kennis delen. En kunnen teams (ook met mensen buiten het bedrijf) laagdrempelig samenwerken. Dat scheelt tijd (bijvoorbeeld reistijd) en geld. Niet voor niets zijn deze tools populair bij werknemers die tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

3. Verminderen van e-mail
Overlopende e-mailboxen worden voor bedrijven een steeds groter probleem. Sociale media worden daarom meer en meer ingezet om de mailstroom in te dammen. Waar de e-mailbox vaak een onoverzichtelijke brei is geworden, kunnen werknemers gericht communiceren met sociale media. Zo gebruiken ze Twitter, Facebook en Yammer voor snelle updates en korte mededelingen; weblogs en wiki’s om kennis te delen; chat, Skype of Facetime voor overleg.

4. Sneller reageren op wensen van de klant
Steeds meer bedrijven zetten sociale media in om te luisteren naar de klant of - beter nog - om te reageren op vragen of klachten van klanten (webcare).

5. Sneller innoveren
Door beter samen te werken innoveren bedrijven sneller. Dat kan zijn doordat mensen binnen het bedrijf sneller de collega’s met de juiste expertise weten te vinden en door ervaringen uit te wisselen tot betere ideeën komen. Maar ook doordat mensen buiten het bedrijf hun expertise aanbieden. Sommige bedrijven roepen met sociale media zelfs de hulp van hun klanten in; bijvoorbeeld voor onderzoek, maar ook voor de ontwikkeling van nieuwe producten.

Imago werkgever
Ook het imago van het bedrijf is gebaat bij het slim omgaan met sociale media.

6. Problemen voorkomen door onhandig gebruik
Soms realiseren werknemers zich niet dat hun foto’s op Flickr, hun video’s op YouTube en hun updates op Facebook en Twitter een breder bereik hebben dan de eigen vriendenkring. Hierdoor kunnen opmerkingen over collega’s en klanten van het bedrijf terecht komen bij mensen waarvoor ze niet bedoeld waren. Ook kunnen opinies en gedrag in de privé-sfeer de reputatie van de werkgever aantasten.

7. Medewerkers zijn de grootste ambassadeurs
Doorgaans zijn medewerkers de grootste ambassadeurs van het bedrijf. Vaak profiteren werkgevers hier onvoldoende van omdat ze hun medewerkers niet stimuleren of hen niet de vaardigheden aanleren om actief te zijn in sociale media.

8. Werknemers zijn de beste recruiters
Medewerkers die zich als expert laten zien in hun beroep, zijn populair bij hun vakgenoten in online netwerken. Omdat ze vaak geloofwaardiger zijn dan dure advertenties, kunnen zij veel betekenen voor de employer branding. En als ze er een beetje plezier in hebben, kunnen ze zelfs nieuwe collega’s werven via sociale media.

Tevreden medewerkers
En HR-professionals die medewerkerstevredenheid belangrijk vinden, mogen niet voorbij gaan aan sociale media.

9. Hogere medewerkerstevredenheid
Het gebruik van sociale media tijdens het werk zorgt voor een hogere medewerkerstevredenheid. Uit het recente onderzoek van Google komt naar voren dat 68% van de professionals verwachten dat bedrijven die sociale tools volop inzetten, makkelijker de beste werknemers weten te werven en te behouden.

10. Betere aansluiting bij jonge generaties
De nieuwste generatie op de arbeidsmarkt kan zich geen leven voorstellen zonder voortdurend in contact te staan met vrienden en collega’s. Hun smartphone waarmee ze facebooken en twitteren, is daarbij onmisbaar. Uit onderzoek blijkt zelfs dat de helft van studenten er niet over denkt om te werken bij een werkgever die het gebruik van sociale media verbiedt.

Wat moet HR doen?
Hoe denk jij hierover? Vind jij een actieve betrokkenheid van HR noodzakelijk? En wat kunnen/moeten HR-professionals dan doen? Geef je mening via de reactiemogelijkheid onder dit artikel.

Lees verder:
Sociale media: 10 manieren waarmee HR de organisatie vooruit helpt.