Personeelslog

15% werkgevers houdt nu rekening met de krappe arbeidsmarkt van straks

15% van de werkgevers neemt nu maatregelen met het oog op de krappe arbeidsmarkt die zij in de nabije toekomst verwachten. Dat doen zij vooral door alvast het bestaande personeel op te leiden, andere wervingsmethoden te gebruiken en huidige werknemers vast te houden. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Intomart ruim 1800 werkgevers geïnterviewd over de economische crisis en de gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid. Wapens tegen krapte 15% van de werkgevers speelt nu al in op de krappe arbeidsmarkt die zij verwachten. Het gaat hierbij vooral om de sectoren onderwijs, overheid en – in mindere mate – industrie en zorg. Deze werkgevers bereiden zich nu al voor op toekomstige problemen met het vervullen van vacatures. In volgorde van populariteit zijn de wapens die ze hiervoor gebruiken: 1. Interne opleidingen (26%) 2. Andere wervingsmethoden hanteren (20%) 3. Huidig personeel aanhouden (18%) 4. Jongeren aannemen (12%) 5. Stageplaatsen aanbieden (11%) 6. Aantrekkelijke (arbeids)voorwaarden (8%) 7. Automatiseren (5%) 8. Omscholing (5%) 9. Aantrekkelijk functies creëren (4%) 10. Bezuinigen op de juiste dingen (2%) 11. Goede krachten aannemen (2%) 12. Werk uitbesteden (1%) 13. Binden en boeien (0%) Specifieke groepen Zijn werkgevers bereid om bij een krappe arbeidsmarkt 'bewust' werknemers te werven onder specifieke groepen als ouderen en langdurig werklozen? 36% van de werkgevers geeft aan ook in de toekomst niet bewust personen uit deze groepen aan te nemen. Ongeveer een derde deel heeft er nooit over nagedacht (22%) of weet het niet (11%). Liever ouderen dan buitenlandse werknemers 31% van de werkgevers is wel van plan straks werknemers uit de specifieke groepen aan te nemen. Daarbij denken ze aan: 1. Ouderen (14%) 2. Langdurig werklozen (12%) 3. Werknemers die omgeschoold moeten worden (10%) 4. Buitenlandse werknemers (8%) 5. Voortijdig schoolverlaters (7%) 6. Gedeeltelijk arbeidsgeschikten (6%) 7. Jonggehandicapten (4%) 8. Personen vanuit een sociale werkplaats (3%) 9. Ex-gedetineerden (1%). Grootste klap achter de rug? Zoals gezegd: 15% van de werkgevers neemt nu maatregelen met het oog op de krappe arbeidsmarkt van straks. Werkgevers kijken niet ver vooruit, kan dan de conclusie zijn. Vooral als je je realiseert dat binnen de 15% zijn inbegrepen sectoren als onderwijs, overheid en zorg die minder last hebben van de economische crisis. Dat zo weinig werkgevers inspelen op de krapte op de arbeidsmarkt die ze verwachten, kan verklaard worden uit onzekerheid. Zo blijkt uit het Intomart-onderzoek dat de helft van de werkgevers niet kan zeggen "of de grootste klap van de crisis voor het bedrijf achter de rug is". En 36% denkt zelfs dat er in 2010 nog veel mensen in de eigen sector zullen worden ontslagen. Lees meer: Werkgevers over crisis, crisismaatregelen en arbeidsmarkt (pdf-versie van Intomart-rapport) Ook via Twitter kun je Personeelslog volgen: Twitter.com/Personeelslog.

15% van de werkgevers neemt nu maatregelen met het oog op de krappe arbeidsmarkt die zij in de nabije toekomst verwachten. Dat doen zij vooral door alvast het bestaande personeel op te leiden, andere wervingsmethoden te gebruiken en huidige werknemers vast te houden.

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Intomart ruim 1800 werkgevers geïnterviewd over de economische crisis en de gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid.

Wapens tegen krapte
15% van de werkgevers speelt nu al in op de krappe arbeidsmarkt die zij verwachten. Het gaat hierbij vooral om de sectoren onderwijs, overheid en – in mindere mate – industrie en zorg.

Deze werkgevers bereiden zich nu al voor op toekomstige problemen met het vervullen van vacatures.

In volgorde van populariteit zijn de wapens die ze hiervoor gebruiken:
1. Interne opleidingen (26%)
2. Andere wervingsmethoden hanteren (20%)
3. Huidig personeel aanhouden (18%)
4. Jongeren aannemen (12%)
5. Stageplaatsen aanbieden (11%)
6. Aantrekkelijke (arbeids)voorwaarden (8%)
7. Automatiseren (5%)
8. Omscholing (5%)
9. Aantrekkelijk functies creëren (4%)
10. Bezuinigen op de juiste dingen (2%)
11. Goede krachten aannemen (2%)
12. Werk uitbesteden (1%)
13. Binden en boeien (0%)

Specifieke groepen
Zijn werkgevers bereid om bij een krappe arbeidsmarkt 'bewust' werknemers te werven onder specifieke groepen als ouderen en langdurig werklozen?
36% van de werkgevers geeft aan ook in de toekomst niet bewust personen uit deze groepen aan te nemen. Ongeveer een derde deel heeft er nooit over nagedacht (22%) of weet het niet (11%).

Liever ouderen dan buitenlandse werknemers
31% van de werkgevers is wel van plan straks werknemers uit de specifieke groepen aan te nemen. Daarbij denken ze aan:
1. Ouderen (14%)
2. Langdurig werklozen (12%)
3. Werknemers die omgeschoold moeten worden (10%)
4. Buitenlandse werknemers (8%)
5. Voortijdig schoolverlaters (7%)
6. Gedeeltelijk arbeidsgeschikten (6%)
7. Jonggehandicapten (4%)
8. Personen vanuit een sociale werkplaats (3%)
9. Ex-gedetineerden (1%).

Grootste klap achter de rug?
Zoals gezegd: 15% van de werkgevers neemt nu maatregelen met het oog op de krappe arbeidsmarkt van straks. Werkgevers kijken niet ver vooruit, kan dan de conclusie zijn. Vooral als je je realiseert dat binnen de 15% zijn inbegrepen sectoren als onderwijs, overheid en zorg die minder last hebben van de economische crisis.

Dat zo weinig werkgevers inspelen op de krapte op de arbeidsmarkt die ze verwachten, kan verklaard worden uit onzekerheid. Zo blijkt uit het Intomart-onderzoek dat de helft van de werkgevers niet kan zeggen "of de grootste klap van de crisis voor het bedrijf achter de rug is". En 36% denkt zelfs dat er in 2010 nog veel mensen in de eigen sector zullen worden ontslagen.

Lees meer:
Werkgevers over crisis, crisismaatregelen en arbeidsmarkt (pdf-versie van Intomart-rapport)

Ook via Twitter kun je Personeelslog volgen: Twitter.com/Personeelslog.