Personeelslog

58% thuiswerkers mist sociaal contact

58% van de thuiswerkers heeft behoefte aan meer sociaal contact. 16% van de thuiswerkers heeft dit gevoel vaak, 42% soms. Dat blijkt uit een Australisch onderzoek.

58% van de thuiswerkers heeft behoefte aan meer sociaal contact. 16% van de thuiswerkers heeft dit gevoel vaak, 42% soms. Dat blijkt uit een Australisch onderzoek.

Op basis van een "analyse van de levens van 250 thuiswerkers" heeft onderzoeksbureau McCrindle de voordelen en nadelen van thuiswerken in kaart gebracht.

Voordelen thuiswerken
De belangrijkste voordelen van thuiswerken:
1. Flexibiliteit om andere zaken te regelen (aldus 45% van de thuiswerkers)
2. Een meer evenwichtige balans tussen werk en privé (25%)
3. Geconcentreerd kunnen werken (15%)
4. Kinderen thuis kunnen opvangen (12%)

Werken zonder onderbrekingen
Onderzoeker Mark McCrindle analyseert dat de moderne werkplek vaak ingericht is op interactie, samenwerken en vergaderen. Uit het onderzoek komt naar voren dat sommige werknemers juist om die reden liever thuis werken. Zij werken liever alleen, zonder onderbrekingen van collega's.
"Ik krijg veel meer gedaan zonder onnodige vergaderingen, onderbrekingen en andere afleidingen", aldus één van de thuiswerkers in het onderzoek.
Een ander: "Ik heb de vrijheid om mijn eigen werk te regelen, niet gehinderd door kantoorpolitiek en managers die slechte besluiten nemen."

Sociaal contact
Van de thuiswerkers heeft 42% geen behoefte aan méér sociaal contact. 42% heeft soms wel de behoefte aan meer contact; 16% zelfs vaak.

Overigens blijken de thuiswerkers die meer sociaal contact willen, niet op zoek te zijn naar gezelligheid, maar vooral naar het professionele gesprek.

Nadelen thuiswerken
21% van de thuiswerkers ervaart geen enkel nadeel.
De belangrijkste nadelen die thuiswerkers ervaren:
1. professioneel en sociaal isolement (22%)
2. in stand houden van werk en privé balans (15%)
3. afleidingen van het huishouden thuis (14%)
4. toegang tot de noodzakelijke voorzieningen (8%)
5. vooroordeel dat thuiswerken niet echt werken is (7%)
6. zichzelf gemotiveerd houden (6%).

Terwijl voor veel thuiswerkers het makkelijker combineren van het werk met het privé-leven een voordeel is, hebben sommige daar juist moeite mee.
"Er zijn geen grenzen tussen het leven thuis en op het werk", zegt de een.
"Ik kan me niet ontspannen als ik weet dat er nog werk ligt. Het is moeilijk om te stoppen", zegt de ander.
En: "Mensen denken dat je op elk moment beschikbaar bent. Ook op je vrije dagen."

Risico's werkplek thuis
De verantwoordelijkheid voor de eigen werkplek brengt geen risico's met zich mee, vindt 75% van de thuiswerkers.
Bij de kleine groep die deze risico's wel ervaart, gaat het vooral om het ontbreken van kantoormeubels die ergonomisch verantwoord zijn, het niet nemen van pauzes of gewoon het gebrek aan ruimte thuis om goed te kunnen werken.