Personeelslog

Aanpak topinkomens leidt tot 'arbeiderszelfbestuur'

De topinkomens blijven de gemoederen bezig houden. Ook in het nieuwe concept-regeerakkoord wordt erover gesproken. Zo komt er een maximum aan de topinkomens bij publieke en semi-publieke organisaties. Managers en bestuurders van deze organisaties mogen niet meer verdienen dan de minister-president. De coalitiepartijen hebben ook gekeken naar de topinkomens in het bedrijfsleven. Zij willen de ondernemingsraden van bedrijven die aan de beurs staan genoteerd, het recht geven de vergadering van aandeelhouders te adviseren over het beloningsbeleid van de topbestuurders. Voor de vakbonden gaat het voorstel niet ver genoeg. Het liefst willen zij strengere inkomensregels wettelijk vastgelegd zien. Zo bezien, is het voorstel van de coalitiepartijen gematigd. Toch is het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen (NCD) witheet. In een persbericht trekt NCD-voorzitter Wim Hollander ouderwets van leer: "Het kabinet zet de tijd 35 jaar terug met dit anti directeurenbeleid... Een Ondernemingsraad kan het functioneren van directeuren niet overzien. Niet alle informatie uit de directiekamer kan naar de OR-vergaderzaal. De OR heeft dus geen goed beeld van de prestaties van een directeur. Bovendien wordt het beloningsbeleid van een directeur afgestemd op dat van vergelijkbare functies in andere ondernemingen. Dáár hebben OR'en helemaal geen zicht op." Je denkt misschien: waar maakt het NCD zich zo druk om? Aandeelhouders vragen immers nu al aan bedrijven dat ze zich verantwoorden over de topinkomens. De praktijk leert toch dat bedrijven doorgaans goed weten uit te leggen dat goede directeuren en commissarissen een prijs hebben. Wie er zo over denkt, heeft het echt niet begrepen. Want volgens NCD-voorzitter Hollander brengt het ene zinnetje in het coalitieakkoord (dat in totaal 53 pagina's telt) het hele bedrijfsleven in gevaar. Het nieuwe plan lijkt "verdacht veel op het socialistische ideaal van arbeiderszelfbestuur". "Heeft de PvdA nog steeds niet geleerd van het failliet van het beleid van Den Uyl? Bovendien ben ik er niet van overtuigd dat het hierbij blijft. Nu de beloning van topbestuurders, straks het gehele ondernemingsbeleid." Na het weeralarm, nu ook een rood gevaar-alarm dus.

De topinkomens blijven de gemoederen bezig houden. Ook in het nieuwe concept-regeerakkoord wordt erover gesproken.
Zo komt er een maximum aan de topinkomens bij publieke en semi-publieke organisaties. Managers en bestuurders van deze organisaties mogen niet meer verdienen dan de minister-president.

De coalitiepartijen hebben ook gekeken naar de topinkomens in het bedrijfsleven. Zij willen de ondernemingsraden van bedrijven die aan de beurs staan genoteerd, het recht geven de vergadering van aandeelhouders te adviseren over het beloningsbeleid van de topbestuurders. Voor de vakbonden gaat het voorstel niet ver genoeg. Het liefst willen zij strengere inkomensregels wettelijk vastgelegd zien.

Zo bezien, is het voorstel van de coalitiepartijen gematigd. Toch is het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen (NCD) witheet. In een persbericht trekt NCD-voorzitter Wim Hollander ouderwets van leer: "Het kabinet zet de tijd 35 jaar terug met dit anti directeurenbeleid... Een Ondernemingsraad kan het functioneren van directeuren niet overzien. Niet alle informatie uit de directiekamer kan naar de OR-vergaderzaal. De OR heeft dus geen goed beeld van de prestaties van een directeur. Bovendien wordt het beloningsbeleid van een directeur afgestemd op dat van vergelijkbare functies in andere ondernemingen. Dáár hebben OR'en helemaal geen zicht op."

Je denkt misschien: waar maakt het NCD zich zo druk om? Aandeelhouders vragen immers nu al aan bedrijven dat ze zich verantwoorden over de topinkomens. De praktijk leert toch dat bedrijven doorgaans goed weten uit te leggen dat goede directeuren en commissarissen een prijs hebben.
Wie er zo over denkt, heeft het echt niet begrepen. Want volgens NCD-voorzitter Hollander brengt het ene zinnetje in het coalitieakkoord (dat in totaal 53 pagina's telt) het hele bedrijfsleven in gevaar. Het nieuwe plan lijkt "verdacht veel op het socialistische ideaal van arbeiderszelfbestuur". "Heeft de PvdA nog steeds niet geleerd van het failliet van het beleid van Den Uyl? Bovendien ben ik er niet van overtuigd dat het hierbij blijft. Nu de beloning van topbestuurders, straks het gehele ondernemingsbeleid."

Na het weeralarm, nu ook een rood gevaar-alarm dus.