Personeelslog

Angst voor schadeclaims frusteert thuiswerken

De regels uit de Arbo-wet schrikken werkgevers af om thuiswerken mogelijk te maken. Ze zijn vooral bang voor schadeclaims als werknemers RSI, rug- of nekletsel oplopen. Dat is tenminste de mening waarmee de TaskForce MobiliteitsManagement vandaag de publiciteit heeft gehaald. De TaskForce MobiliteitsManagement is drie jaar geleden in het leven geroepen om met werkgevers, werknemers en overheid al polderend oplossingen te bedenken voor de bestrijding van files. Voorzitter van de Taskforce is oud FNV-voorman Lodewijk de Waal. 5% kleinere spits Met thuiswerken kan volgens de TaskForce de spits met 5% afnemen. "Daar waar tot nu toe de nadruk lag op de overstap van auto naar openbaar vervoer en fiets, staat bij het moderne mobiliteitsmanagement de vraag van werkgevers en werknemers centraal", lezen we op de website van de TaskForce. De TaskForce MobiliteitsManagement omarmt vol enthousiasme het nieuwe werken. "Het doorbreken van de van-9-tot-5-cultuur en meer waardering voor geleverde arbeid van een werknemer, in plaats van zijn of haar aanwezigheid op kantoor. Mobiliteitsmanagement is voor werkgevers belangrijk met het oog op bereikbaarheid, kostenbesparing en milieu-uitstoot, maar vooral bij het aantrekken en vasthouden van werknemers." Bescherming voor thuiswerkers Inmiddels bestaat de Taskforce drie jaar en komt het thuiswerken nog niet goed van de grond. De Arbo-wet blijkt een groot struikelblok. Want deze wet geldt ook voor thuiswerkers. Zij hebben recht op even veel bescherming als werknemers die in het bedrijf werken. Vier belemmeringen In een recente expertsessie van de Taskforce kwamen vier belemmeringen in de Arbo-regels naar voren bij het invoeren van het Nieuwe Werken: angst voor schadeclaims: Werkgevers zijn bang dat zij "aansprakelijk worden gesteld voor de werkplek thuis die werknemers zelf inrichten en waar een werkgever slechts beperkt controle op kan uitoefenen". Die angst is versterkt door een rechterlijke uitspraak uit 2006 over een werkneemster die een schadevergoeding moest krijgen na letsel bij thuiswerk. burn-out risico's: "Doordat werknemers veel meer vrijheid krijgen bij het indelen van hun tijd, is er een reëel risico dat zij niet meer de goede werk/privé-balans hebben en daardoor burn-out krijgen." onduidelijkheid over mobiel werken: De huidige regeling gaat over thuiswerken, niet over mobiel werken. "Een laptop thuis is thuis werken, een laptop onderweg is mobiel werken, maar een blackberry, notebook of kladblok is weer overal mobiel werken." juridische onzekerheden: vooral midden- en kleinbedrijven zien in de juridische onzekerheden reden om niet te beginnen aan het nieuwe werken. Duivels dilemma De onduidelijkheid van de wetgeving en de angst voor schadeclaims die deze bij werkgevers teweegbrengt, zijn hiermee de grootste hindernissen van thuiswerken. Deze stellen werkgevers en werknemers voor een duivels dilemma. Natuurlijk kunnen zij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om duidelijkheid vragen. Maar zal dat niet leiden tot méér en vooral méér gedetailleerde regels? Die bovendien onvermijdelijk achterlopen bij de nieuwste gadgets. Wie wil wachten op ministeriële goedkeuring voordat zijn werknemers Apple's hippe leesplankje (de iPad) mogen gebruiken? Lees ook: Controleert de Arbeidsinspectie ook thuis?

Thuiswerken gefrusteerd door Arbo-wet en schadeclaimsDe regels uit de Arbo-wet schrikken werkgevers af om thuiswerken mogelijk te maken. Ze zijn vooral bang voor schadeclaims als werknemers RSI, rug- of nekletsel oplopen. Dat is tenminste de mening waarmee de TaskForce MobiliteitsManagement vandaag de publiciteit heeft gehaald.

De TaskForce MobiliteitsManagement is drie jaar geleden in het leven geroepen om met werkgevers, werknemers en overheid al polderend oplossingen te bedenken voor de bestrijding van files. Voorzitter van de Taskforce is oud FNV-voorman Lodewijk de Waal.

5% kleinere spits
Met thuiswerken kan volgens de TaskForce de spits met 5% afnemen. "Daar waar tot nu toe de nadruk lag op de overstap van auto naar openbaar vervoer en fiets, staat bij het moderne mobiliteitsmanagement de vraag van werkgevers en werknemers centraal", lezen we op de website van de TaskForce.
De TaskForce MobiliteitsManagement omarmt vol enthousiasme het nieuwe werken. "Het doorbreken van de van-9-tot-5-cultuur en meer waardering voor geleverde arbeid van een werknemer, in plaats van zijn of haar aanwezigheid op kantoor. Mobiliteitsmanagement is voor werkgevers belangrijk met het oog op bereikbaarheid, kostenbesparing en milieu-uitstoot, maar vooral bij het aantrekken en vasthouden van werknemers."

Bescherming voor thuiswerkers
Inmiddels bestaat de Taskforce drie jaar en komt het thuiswerken nog niet goed van de grond. De Arbo-wet blijkt een groot struikelblok. Want deze wet geldt ook voor thuiswerkers. Zij hebben recht op even veel bescherming als werknemers die in het bedrijf werken.

Vier belemmeringen
In een recente expertsessie van de Taskforce kwamen vier belemmeringen in de Arbo-regels naar voren bij het invoeren van het Nieuwe Werken:

 • angst voor schadeclaims: Werkgevers zijn bang dat zij "aansprakelijk worden gesteld voor de werkplek thuis die werknemers zelf inrichten en waar een werkgever slechts beperkt controle op kan uitoefenen". Die angst is versterkt door een rechterlijke uitspraak uit 2006 over een werkneemster die een schadevergoeding moest krijgen na letsel bij thuiswerk.

 • burn-out risico's: "Doordat werknemers veel meer vrijheid krijgen bij het indelen van hun tijd, is er een reëel risico dat zij niet meer de goede werk/privé-balans hebben en daardoor burn-out krijgen."

 • onduidelijkheid over mobiel werken: De huidige regeling gaat over thuiswerken, niet over mobiel werken. "Een laptop thuis is thuis werken, een laptop onderweg is mobiel werken, maar een blackberry, notebook of kladblok is weer overal mobiel werken."

 • juridische onzekerheden: vooral midden- en kleinbedrijven zien in de juridische onzekerheden reden om niet te beginnen aan het nieuwe werken.
 • Duivels dilemma
  De onduidelijkheid van de wetgeving en de angst voor schadeclaims die deze bij werkgevers teweegbrengt, zijn hiermee de grootste hindernissen van thuiswerken. Deze stellen werkgevers en werknemers voor een duivels dilemma.

  Natuurlijk kunnen zij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om duidelijkheid vragen. Maar zal dat niet leiden tot méér en vooral méér gedetailleerde regels? Die bovendien onvermijdelijk achterlopen bij de nieuwste gadgets.

  Wie wil wachten op ministeriële goedkeuring voordat zijn werknemers Apple's hippe leesplankje (de iPad) mogen gebruiken?

  Lees ook:
  Controleert de Arbeidsinspectie ook thuis?