Personeelslog

Anoniem solliciteren via tussenschakel

Uit de eerste ervaringen bij gemeente Nijmegen is gebleken dat het anonimiseren van sollicitaties nog een heel gedoe is. Het kost de P&O-afdeling extra werk. De brieven en CV's moeten heel goed worden gelezen en alle verwijzingen waaruit de afkomst van de kandidaat kan worden afgeleid, moeten worden weggelakt (zie "Niet alleen afkomst, maar ook leeftijd en geslacht weglakken"). Via Bizz lezen we over de Stichting Eerlijk Solliciteren die sinds gisteren P&O-afdelingen dit werk uit handen neemt. Het initiatief voor Eerlijk Solliciteren is genomen door Huibrecht Bos (internetonderneming Movenext) en Frans van Drimmelen (het Haagse communicatie-adviesbureau Dröge & van Drimmelen). Hoe werkt het? En zou het helpen? Hoe werkt het? Kandidaten solliciteren niet rechtstreeks bij de werkgever, maar vullen een online sollicitatieformulier in via de site Eerlijksolliciteren.nl. De werkgever maakt afspraken met Eerlijk Solliciteren welke gegevens hij niet wil hebben bij de voorselectie. Dan kunnen alle verwijzingen zijn naar de afkomst van de kandidaat (zoals de naam, de geboorteplaats, nationaliteit), maar desgewenst ook informatie waaruit het geslacht of de leeftijd van de sollicitant is af te leiden. Werkgevers krijgen ook via de site in één oogopslag alle sollicitaties op de betreffende vacature in beeld en kunnen ook via de site de sollicitanten uitnodigen voor een gesprek of afwijzen. Nadat de werkgever kandidaten heeft uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, ontvangt hij een set met de complete informatie. Deze service kost de werkgever € 160 per vacature. Bij meerdere vacatures kan de werkgever eenmalig een profiel aanmaken voor € 960, de kosten per vacature bedragen dan € 40. Twijfels Een sympathiek initiatief, maar toch heb ik mijn twijfels. Allereerst kunnen kandidaten alleen via een internet-formulier solliciteren. Daarmee gaan veel nuances en kleur verloren die eigen is aan individuele sollicitatiebrieven en CV's. Omdat de werkgever geen gegevens van de kandidaat heeft, blijven tot een eventueel gesprek de contacten onpersoonlijk. Belangrijker nog: zal het werken? Is het wel goed mogelijk om alle verwijzingen naar afkomst, geslacht of leeftijd te verwijderen? Een Vlaming die een sollicitatieformulier invult, gebruikt vaak al andere woorden dan een Nederlander. Zal Eerlijksolliciteren de taal van de kandidaat omzetten in foutloos ABN? Allochtonen hebben vaak een langere aanloop nodig in werkervaring en opleidingen dan de Nederlandse student die net van de universiteit komt. Worden CV's hierop aangepast? Welke beeld hebben we van een kandidaat die als hobby paarden verzorgt? Of van de sollicitant die graag zijn vader helpt in de Roti-bakkerij? Moeten deze gegevens ook worden verwijderd? En: hoe meer gaten in een CV, hoe meer onze fantasie invult. En daarmee krijgen sollicitanten niet per definitie een eerlijker kans.

Tussenschakel om wit te lakkenUit de eerste ervaringen bij gemeente Nijmegen is gebleken dat het anonimiseren van sollicitaties nog een heel gedoe is. Het kost de P&O-afdeling extra werk. De brieven en CV's moeten heel goed worden gelezen en alle verwijzingen waaruit de afkomst van de kandidaat kan worden afgeleid, moeten worden weggelakt (zie "Niet alleen afkomst, maar ook leeftijd en geslacht weglakken").
Via Bizz lezen we over de Stichting Eerlijk Solliciteren die sinds gisteren P&O-afdelingen dit werk uit handen neemt. Het initiatief voor Eerlijk Solliciteren is genomen door Huibrecht Bos (internetonderneming Movenext) en Frans van Drimmelen (het Haagse communicatie-adviesbureau Dröge & van Drimmelen).
Hoe werkt het? En zou het helpen?

Hoe werkt het?
Kandidaten solliciteren niet rechtstreeks bij de werkgever, maar vullen een online sollicitatieformulier in via de site Eerlijksolliciteren.nl. De werkgever maakt afspraken met Eerlijk Solliciteren welke gegevens hij niet wil hebben bij de voorselectie. Dan kunnen alle verwijzingen zijn naar de afkomst van de kandidaat (zoals de naam, de geboorteplaats, nationaliteit), maar desgewenst ook informatie waaruit het geslacht of de leeftijd van de sollicitant is af te leiden.
Werkgevers krijgen ook via de site in één oogopslag alle sollicitaties op de betreffende vacature in beeld en kunnen ook via de site de sollicitanten uitnodigen voor een gesprek of afwijzen. Nadat de werkgever kandidaten heeft uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, ontvangt hij een set met de complete informatie.
Deze service kost de werkgever € 160 per vacature. Bij meerdere vacatures kan de werkgever eenmalig een profiel aanmaken voor € 960, de kosten per vacature bedragen dan € 40.

Twijfels
Een sympathiek initiatief, maar toch heb ik mijn twijfels. Allereerst kunnen kandidaten alleen via een internet-formulier solliciteren. Daarmee gaan veel nuances en kleur verloren die eigen is aan individuele sollicitatiebrieven en CV's. Omdat de werkgever geen gegevens van de kandidaat heeft, blijven tot een eventueel gesprek de contacten onpersoonlijk.

Belangrijker nog: zal het werken? Is het wel goed mogelijk om alle verwijzingen naar afkomst, geslacht of leeftijd te verwijderen? Een Vlaming die een sollicitatieformulier invult, gebruikt vaak al andere woorden dan een Nederlander. Zal Eerlijksolliciteren de taal van de kandidaat omzetten in foutloos ABN? Allochtonen hebben vaak een langere aanloop nodig in werkervaring en opleidingen dan de Nederlandse student die net van de universiteit komt. Worden CV's hierop aangepast?
Welke beeld hebben we van een kandidaat die als hobby paarden verzorgt? Of van de sollicitant die graag zijn vader helpt in de Roti-bakkerij? Moeten deze gegevens ook worden verwijderd?

En: hoe meer gaten in een CV, hoe meer onze fantasie invult. En daarmee krijgen sollicitanten niet per definitie een eerlijker kans.