Personeelslog

Arbeidsmarkt blijkt moeilijke 'puzzel' voor onze economen

In 2012 daalt de werkloosheid tot 4%, voorspelde het Centraal Planbureau gisteren. Maar of de vlag nu echt uit kan, is de vraag. Want in hetzelfde rapport geven de rekenmeesters toe dat de arbeidsmarkt voor hen "een puzzel" is. In februari 2009 presenteerde het Centraal Planbureau sombere economische voorspellingen. In 2010 zou de werkloosheid in vergelijking met 2008 méér dan verdubbeld zijn. In 2008 bedroeg de werkloosheid 3,9% van de beroepsbevolking. Volgens het CPB zou dit percentage in 2010 stijgen tot 8,75. Arbeidsmarkt blijft verrassen In het Centraal Economisch Plan 2011 geeft het CPB ruiterlijk toe dat ze er naast heeft gezeten met zijn arbeidsmarkt-voorspellingen. "Waar het CPB op grond van de ervaring van eerdere recessies verwachtte dat de werkloosheid snel op zou lopen, steeg hij niet verder dan 4,5%." In zijn voorspellingen voor 2012 schrijft het CPB nu: "De arbeidsmarkt blijft - positief - verrassen: de werkloosheid daalt verder tot 4% in 2012. Daarmee is alweer sprake van evenwicht en zelfs al bijna krapte op de arbeidsmarkt, wat opmerkelijk is zo kort na een heftige recessie." Het CPB heeft geen sluitende verklaring waarom de echte werkloosheidscijfers zo afweken van de sombere voorspellingen. Wel signaleert het CPB dat in Duitsland zich een vergelijkbare situatie voordeed. Tijdens de recessie is de werkloosheid daar zelfs nauwelijks is opgelopen. Nederland en Duitsland "hebben gemeen dat de arbeidsmarkt de afgelopen decennia is hervormd en dat de woningmarkt niet of nauwelijks overspannen was". Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten. Krappe arbeidsmarkt Elders in het rapport legt het CPB een verband met de krappe arbeidsmarkt vóór de recessie. "Ondanks de tegenvallende vraag hebben veel bedrijven hun personeel aangehouden en is de arbeidsmarkt niet ruim geweest. Voorafgaand aan de crisis hebben veel ondernemers ervaren dat het lastig is om aan gekwalificeerd personeel te komen. Tegelijkertijd voorzien ze dat ze met het oog op de vergrijzing binnen afzienbare tijd wel nieuw personeel nodig zullen hebben." Omdat het niet zeker is van zijn zaak, gaat het CPB de arbeidsmarkt-cijfers verder uitspitten. Zo hoopt het rekeninstituut de volgende keer niet opnieuw te hoeven schrijven dat "de positieve ontwikkeling van de Nederlandse arbeidsmarkt goed nieuws is, maar voor economen ook een puzzel".

In 2012 daalt de werkloosheid tot 4%, voorspelde het Centraal Planbureau gisteren. Maar of de vlag nu echt uit kan, is de vraag. Want in hetzelfde rapport geven de rekenmeesters toe dat de arbeidsmarkt voor hen "een puzzel" is.

In februari 2009 presenteerde het Centraal Planbureau sombere economische voorspellingen. In 2010 zou de werkloosheid in vergelijking met 2008 méér dan verdubbeld zijn. In 2008 bedroeg de werkloosheid 3,9% van de beroepsbevolking. Volgens het CPB zou dit percentage in 2010 stijgen tot 8,75.

Arbeidsmarkt blijft verrassen
In het Centraal Economisch Plan 2011 geeft het CPB ruiterlijk toe dat ze er naast heeft gezeten met zijn arbeidsmarkt-voorspellingen. "Waar het CPB op grond van de ervaring van eerdere recessies verwachtte dat de werkloosheid snel op zou lopen, steeg hij niet verder dan 4,5%."

In zijn voorspellingen voor 2012 schrijft het CPB nu: "De arbeidsmarkt blijft - positief - verrassen: de werkloosheid daalt verder tot 4% in 2012. Daarmee is alweer sprake van evenwicht en zelfs al bijna krapte op de arbeidsmarkt, wat opmerkelijk is zo kort na een heftige recessie."

Het CPB heeft geen sluitende verklaring waarom de echte werkloosheidscijfers zo afweken van de sombere voorspellingen.
Wel signaleert het CPB dat in Duitsland zich een vergelijkbare situatie voordeed. Tijdens de recessie is de werkloosheid daar zelfs nauwelijks is opgelopen. Nederland en Duitsland "hebben gemeen dat de arbeidsmarkt de afgelopen decennia is hervormd en dat de woningmarkt niet of nauwelijks overspannen was". Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten.

Krappe arbeidsmarkt
Elders in het rapport legt het CPB een verband met de krappe arbeidsmarkt vóór de recessie. "Ondanks de tegenvallende vraag hebben veel bedrijven hun personeel aangehouden en is de arbeidsmarkt niet ruim geweest. Voorafgaand aan de crisis hebben veel ondernemers ervaren dat het lastig is om aan gekwalificeerd personeel te komen. Tegelijkertijd voorzien ze dat ze met het oog op de vergrijzing binnen afzienbare tijd wel nieuw personeel nodig zullen hebben."

Omdat het niet zeker is van zijn zaak, gaat het CPB de arbeidsmarkt-cijfers verder uitspitten. Zo hoopt het rekeninstituut de volgende keer niet opnieuw te hoeven schrijven dat "de positieve ontwikkeling van de Nederlandse arbeidsmarkt goed nieuws is, maar voor economen ook een puzzel".