Personeelslog

Arbeidsmarkt in 2015: bedrijven failliet door personeelstekort?

De arbeidsmarkt wordt de komende jaren zo krap dat headhunters opdrachten terug geven en bedrijven failliet zullen gaan door een gebrek aan personeel. Dat schrijven onderzoeksbureau Intelligence Group en werving- en selectiebureau YER in hun visie op de arbeidsmarkt van 2011 - 2015. Intelligence Group, een onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van de arbeidsmarkt, heeft samen met YER de recruitmenttrends beschreven voor de komende jaren. Daarbij is vooral gebruik gemaakt van bestaand onderzoeksmateriaal. De toon van het rapport is ronduit bezorgd. "Hoe lang blijft dit goed gaan?", vragen de opstellers van het rapport zich af. Tekort van 500.000 werknemers in 2015 Enkele opvallende trends die het rapport voorspelt: De beroepsbevolking zal niet alleen dalen door de vergrijzing, maar ook door beperking van de immigratie en een toename van de emigratie ("het Wilders-effect", noemt het rapport dit) Werknemers zullen steeds dichter bij huis gaan werken omdat de Nederlandse wegen verder dichtslibben. Over een reis van 60 minuten zullen we in 2015 80 minuten doen. Werknemers zullen de komende jaren nog korter werken. Dat betekent dat er de komende vier jaar ruim 50.000 personen extra nodig zijn om het verlies aan uren op te vangen. Daar waar het CBS als gevolg van de vergrijzing in 2020 een tekort verwacht van 300.000 werknemers, voorspelt Intelligence Group al een tekort van ruim 500.000 personen in 2015. Leegstaande operatiekamers "Werkgevers staan voor een nieuwe uitdaging. Tot voor kort hadden zij een probleem bij het vinden van 'goede' mensen. In de nabije toekomst zal het überhaupt 'vinden' van mensen al een enorme uitdaging zijn", aldus het rapport. Beeldend beschrijft het de gevolgen: "Leegstaande operatiekamers, headhunters die opdrachten teruggeven, regio's waar mensen niet meer willen wonen, leerlingen die naar huis gestuurd worden en faillissementen van bedrijven door een gebrek aan personeel zullen een alledaagse realiteit zijn". Urgentie onderschat Intelligence Group en YER vinden dat de urgentie van de arbeidsmarkt-problemen die zij zien, wordt onderschat. "Het huidige kabinet heeft aangegeven dat de noodzakelijk geachte hervormingen op de arbeidsmarkt de komende vier jaar niet zullen plaatsvinden. Hervormingen zoals aanpassingen van het ontslagrecht, verhoging van de pensioenleeftijd en concrete maatregelen om de arbeidsparticipatie te verbeteren." Alarmeren Het rapport geeft een overzicht van de ontwikkelingen die kunnen leiden tot grote tekorten op de arbeidsmarkt. Maar zullen deze voorspellingen ook echt uitkomen? Kennelijk in de hoop overheid en werkgevers te alarmeren, hebben de schrijvers van het rapport weinig oog voor ontwikkelingen die ook een andere kant op kunnen gaan. Bestaande trends worden doorgetrokken. Zo verwachten zij dat werknemers nog korter zullen gaan werken. Misschien dat veel werknemers dat wel willen, maar de economische realiteit (van dure hypotheken en van onzekere pensioenen) zal dit zeker niet stimuleren. En in alle voorspellingen over de krapte op de arbeidsmarkt wordt vooral gekeken naar de omvang van de beroepsbevolking. Aan de hand van de demografische cijfers valt immers redelijk nauwkeurig te voorspellen dat de beroepsbevolking op termijn afneemt. Maar dat is slechts één kant van de medaille. Veel moeilijker is te voorspellen hoe de vraag naar arbeid zich ontwikkelt. Zullen werkgevers hun werkwijzen niet innoveren? Zullen zij straks dezelfde aantallen werknemers nodig hebben als nu? Zullen zij niet vaker taken outsourcen? En zolang we daar niet meer over weten, blijft het voorspellen van de arbeidsmarkt over enkele jaren een hachelijke zaak. Meer lezen over recruitment-trends: De Nederlandse Arbeidsmarkt 2011-2015: Paradoxale ontwikkelingen op een krappe Arbeidsmarkt (Intelligence Group en YER) De HR-trends voor 2011: Niet altijd eigen personeel eerst (Personeelslog).  

De arbeidsmarkt wordt de komende jaren zo krap dat headhunters opdrachten terug geven en bedrijven failliet zullen gaan door een gebrek aan personeel. Dat schrijven onderzoeksbureau Intelligence Group en werving- en selectiebureau YER in hun visie op de arbeidsmarkt van 2011 - 2015.

Intelligence Group, een onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van de arbeidsmarkt, heeft samen met YER de recruitmenttrends beschreven voor de komende jaren. Daarbij is vooral gebruik gemaakt van bestaand onderzoeksmateriaal.
De toon van het rapport is ronduit bezorgd. "Hoe lang blijft dit goed gaan?", vragen de opstellers van het rapport zich af.

Tekort van 500.000 werknemers in 2015
Enkele opvallende trends die het rapport voorspelt:


  • De beroepsbevolking zal niet alleen dalen door de vergrijzing, maar ook door beperking van de immigratie en een toename van de emigratie ("het Wilders-effect", noemt het rapport dit)

  • Werknemers zullen steeds dichter bij huis gaan werken omdat de Nederlandse wegen verder dichtslibben. Over een reis van 60 minuten zullen we in 2015 80 minuten doen.

  • Werknemers zullen de komende jaren nog korter werken. Dat betekent dat er de komende vier jaar ruim 50.000 personen extra nodig zijn om het verlies aan uren op te vangen.

  • Daar waar het CBS als gevolg van de vergrijzing in 2020 een tekort verwacht van 300.000 werknemers, voorspelt Intelligence Group al een tekort van ruim 500.000 personen in 2015.


Leegstaande operatiekamers
"Werkgevers staan voor een nieuwe uitdaging. Tot voor kort hadden zij een probleem bij het vinden van 'goede' mensen. In de nabije toekomst zal het überhaupt 'vinden' van mensen al een enorme uitdaging zijn", aldus het rapport.

Beeldend beschrijft het de gevolgen: "Leegstaande operatiekamers, headhunters die opdrachten teruggeven, regio's waar mensen niet meer willen wonen, leerlingen die naar huis gestuurd worden en faillissementen van bedrijven door een gebrek aan personeel zullen een alledaagse realiteit zijn".

Urgentie onderschat
Intelligence Group en YER vinden dat de urgentie van de arbeidsmarkt-problemen die zij zien, wordt onderschat.
"Het huidige kabinet heeft aangegeven dat de noodzakelijk geachte hervormingen op de arbeidsmarkt de komende vier jaar niet zullen plaatsvinden. Hervormingen zoals aanpassingen van het ontslagrecht, verhoging van de pensioenleeftijd en concrete maatregelen om de arbeidsparticipatie te verbeteren."

Alarmeren
Het rapport geeft een overzicht van de ontwikkelingen die kunnen leiden tot grote tekorten op de arbeidsmarkt. Maar zullen deze voorspellingen ook echt uitkomen?
Kennelijk in de hoop overheid en werkgevers te alarmeren, hebben de schrijvers van het rapport weinig oog voor ontwikkelingen die ook een andere kant op kunnen gaan. Bestaande trends worden doorgetrokken. Zo verwachten zij dat werknemers nog korter zullen gaan werken. Misschien dat veel werknemers dat wel willen, maar de economische realiteit (van dure hypotheken en van onzekere pensioenen) zal dit zeker niet stimuleren.

En in alle voorspellingen over de krapte op de arbeidsmarkt wordt vooral gekeken naar de omvang van de beroepsbevolking. Aan de hand van de demografische cijfers valt immers redelijk nauwkeurig te voorspellen dat de beroepsbevolking op termijn afneemt.
Maar dat is slechts één kant van de medaille. Veel moeilijker is te voorspellen hoe de vraag naar arbeid zich ontwikkelt. Zullen werkgevers hun werkwijzen niet innoveren? Zullen zij straks dezelfde aantallen werknemers nodig hebben als nu? Zullen zij niet vaker taken outsourcen?

En zolang we daar niet meer over weten, blijft het voorspellen van de arbeidsmarkt over enkele jaren een hachelijke zaak.

Meer lezen over recruitment-trends: