Personeelslog

Video's: Baas en bond geven stemadvies aan hardwerkende Nederlanders

Nu de verkiezingscampagne op gang komt, laten ook werkgeversorganisaties en vakbonden van zich horen. Om de 'de hardwerkende Nederlander' in het stemhokje te beïnvloeden, voeren sommige belangenbehartigers zelfs dure, eigen campagnes. De FNV verzet zich tegen de voorgenomen bezuinigingen met een website en video-filmpje in Lucky Luke-stijl, terwijl de werkgevers eensgezind voor Europa kiezen.

Nu de verkiezingscampagne op gang komt, laten ook werkgevers-organisaties en vakbonden van zich horen.
Om de 'de hardwerkende Nederlander' in het stemhokje te beïnvloeden, voeren sommige belangenbehartigers zelfs dure, eigen campagnes. De FNV verzet zich tegen de voorgenomen bezuinigingen met een website en video-filmpje in Lucky Luke-stijl, terwijl de werkgevers met radio- en TV-spots eensgezind voor Europa kiezen.

Inzet van de verkiezingen zijn de maatregelen die de politiek moet nemen om de economische crisis te bezweren.
Dat de bezuinigingen straks aan niemand voorbij zullen gaan, bleek al uit het akkoord dat drie oppositiepartijen D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben gesloten met de twee regeringspartijen VVD en CDA (met z'n vijven ook wel de Kunduz-coalitie genoemd). Hun bezuinigingsplannen voor 2013 hebben al veel stof doen opwaaien: de verhoging van de pensioenleeftijd, de hervorming van het ontslagrecht, loonmatiging en de forensentax.

Vakbonden: tegen bezuinigingen Kundruz-coalitie
FNV waarschuwt voor de sociale woestijnHoewel de vakbonden soms gezamenlijk optrekken ("weg met de forensentax"), vormen zij geen gemeenschappelijk front bij deze verkiezingen.

De FNV heeft een eigen website voor de verkiezingen: sociale woestijn. De FNV verzet zich hierbij vooral tegen de bezuinigingsplannen van de Kunduz-coalitie.
"Als de plannen doorgaan, wordt Nederland een kale, dorre, onherbergzame samenleving. Dan gaan we terug naar de tijd van het Wilde Westen. Het recht van de sterkste en ieder voor zich: oftewel Amerikaanse toestanden. Terug naar een sociale woestijn."
De website vergelijkt de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen met de FNV-standpunten. Daarnaast kunnen de sitebezoekers hun politieke kennis testen via de Partij Battle. Het meest opvallende is het Lucky Luke-tekenfilmpje met een hoofdrol voor de Kundruz Five die ervoor zorgen dat "het grote geld ongemoeid blijft".
Zowel via site, video's en allerlei acties maakt de FNV duidelijk waarom werknemers niet op de Kunduz-partijen moeten stemmen. De vakbond noemt dit "voorlichting". "Wij geven nooit stemadvies. Mensen zijn volwassen genoeg om hun eigen oordeel te geven. Ze kiezen vaak ook om andere redenen dan de onderwerpen die we aandragen, en dat hebben we ook te respecteren. De achterban van de FNV kent een brede politieke diversiteit en dat willen we graag zo houden."

Het FNV-tekenfilmpje tegen de plannen van Kundruz-coalitie

In vergelijking met de FNV doen de andere vakbonden het rustiger aan.
Het CNV beperkt zich tot het vergelijken van partijprogramma's.
Vakbonden De Unie en MHP spreken zich steviger uit dan het CNV: "Kies wijs. Red Werkend Nederland!". Maar veel meer dan een programmavergelijker (de Kies Wijs Check) hebben ook zij niet te bieden.

Werkgevers: voor Europa
Werkgevers: "Kies voor Europa en je baan"De werkgeversorganisaties VNO/NCW, MKB Nederland en LTO Nederland trekken gezamenlijk op. Zij zijn in hetzelfde kantoorgebouw gehuisvest, de Malietoren die hoog uittorent boven de belangrijkste toegangsweg van Den Haag. De toren van de werkgeverslobby geeft aan de wijde omtrek het stemadvies: "Kies voor Europa en voor je baan".

Voor de werkgevers staat Europa centraal in deze verkiezingen.
"Zonder de euro en de interne markt zou Nederland jaarlijks 90 miljard euro mislopen. Nu verdient Nederland jaarlijks 120 miljard euro, een vijfde van het bruto binnenlands product, aan de export naar de EU. Daarnaast leveren beleggingen in de EU jaarlijks 50 à 60 miljard op", aldus de werkgevers in de 'Nederland leeft van Europa'-brochure die ze voor de verkiezingen lieten maken.
Maar daar blijft het niet bij. In aanloop naar de verkiezingen voeren VNO/NCW, MKB Nederland en LTO Nederland een heuse pro-Europa campagne gericht op het grote publiek met radio- en TV-spots.

De pro-Europa spot van de gezamenlijke werkgeversorganisaties

Update 27 augustus 2012:
Inmiddels hebben de werkgeversorganisaties gezamenlijk een stemwijzer voor ondernemers gelanceerd: Ondernemersstem.