Personeelslog

'Bespreek online activiteiten in functioneringsgesprek'

Het komt in Nederland nog weinig voor dat werknemers worden ontslagen vanwege hun activiteiten op internet. "Incidenten zijn er genoeg, maar meestal komt de werknemer er zonder kleerscheuren af", concludeert Mieke Kreunen in haar doctoraalscriptie 'Juridische valkuilen voor de werknemer 2.0'. Om problemen te voorkomen, adviseert zij werkgevers om regelmatig met medewerkers te spreken over hun online activiteiten, bijvoorbeeld in een functioneringsgesprek. Voor haar scriptie heeft Mieke Kreunen onder meer een onderzoek gedaan onder 500 Nederlandse webloggers. Zij constateert dat er wel degelijk risico's voor werknemers zijn als ze publiceren op internet. Dat kan zijn omdat ze iets schrijven op een persoonlijk weblog, op hun profielpagina bij Hyves, of daar of elders foto's en video's publiceren. Vooralsnog komt het in Nederland weinig voor dat werknemers om deze reden worden ontslagen. Maar het is wel degelijk mogelijk "zeker als die publicatie direct de belangen van de werkgever raakt en als de regels van gedragscodes worden overtreden". Vervelende situaties Maar vervelende situaties tussen werknemers en het bedrijf waarvoor ze werken, komen regelmatig voor. "Maar ook als je geen namen noemt van bedrijf of collega's, kun je problemen krijgen. Uit het onderzoek onder webloggers blijkt dat het in sommige gevallen vertellen van een verhaal zonder concrete naam of verwijzing al aanleiding genoeg kan zijn voor een vervelende confrontatie met collega's of een berisping van de baas. Los van de kwestie of derden er een concrete situatie of personen in kunnen herkennen, herkennen betrokkenen zich in de publicatie en kunnen zich beledigd voelen of onheus beoordeeld", aldus Kreunen in haar scriptie. Veilig voor spiedende ogen Tegelijk constateert ze dat werknemers zich lang niet altijd bewust zijn van de risico's die zij lopen door hun online activiteiten. "Sommige webloggers wanen zich in een relatieve privacy en zijn oprecht verontwaardigd als blijkt dat allerlei mensen meelezen op hun weblog en helemaal als ze dat niet kenbaar hebben gemaakt. Anderen wanen zich door het gebruik van een alias veilig voor spiedende ogen, zich niet realiserend hoe sophisticated de tegenwoordige zoekmachines zijn." 6 tips voor werkgevers In haar scriptie geeft Kreunen werkgevers zes tips. Zorg voor duidelijke gedragscodes met sancties Werknemers denken eerder aan de belangen van een werkgever die ze waarderen dan van een bedrijf waarmee ze zich niet verbonden voelen Ook ex-werknemers kunnen een bedrijf schade berokkenen op internet Bespreek regelmatig met werknemers hun online activiteiten Een positieve online identiteit van werknemers is ook waardevol voor de werkgever Het googlen van werknemers of sollicitanten kan leiden tot een "schadeclaim op grond van onrechtmatige daad". Lees ook: De complete scriptie van Mieke Kreunen: 'Juridische valkuilen voor de werknemer 2.0' (pdf).

Het komt in Nederland nog weinig voor dat werknemers worden ontslagen vanwege hun activiteiten op internet. "Incidenten zijn er genoeg, maar meestal komt de werknemer er zonder kleerscheuren af", concludeert Mieke Kreunen in haar doctoraalscriptie 'Juridische valkuilen voor de werknemer 2.0'.
Om problemen te voorkomen, adviseert zij werkgevers om regelmatig met medewerkers te spreken over hun online activiteiten, bijvoorbeeld in een functioneringsgesprek.

Voor haar scriptie heeft Mieke Kreunen onder meer een onderzoek gedaan onder 500 Nederlandse webloggers. Zij constateert dat er wel degelijk risico's voor werknemers zijn als ze publiceren op internet. Dat kan zijn omdat ze iets schrijven op een persoonlijk weblog, op hun profielpagina bij Hyves, of daar of elders foto's en video's publiceren.
Vooralsnog komt het in Nederland weinig voor dat werknemers om deze reden worden ontslagen. Maar het is wel degelijk mogelijk "zeker als die publicatie direct de belangen van de werkgever raakt en als de regels van gedragscodes worden overtreden".

Vervelende situaties
Maar vervelende situaties tussen werknemers en het bedrijf waarvoor ze werken, komen regelmatig voor.
"Maar ook als je geen namen noemt van bedrijf of collega's, kun je problemen krijgen. Uit het onderzoek onder webloggers blijkt dat het in sommige gevallen vertellen van een verhaal zonder concrete naam of verwijzing al aanleiding genoeg kan zijn voor een vervelende confrontatie met collega's of een berisping van de baas. Los van de kwestie of derden er een concrete situatie of personen in kunnen herkennen, herkennen betrokkenen zich in de publicatie en kunnen zich beledigd voelen of onheus beoordeeld", aldus Kreunen in haar scriptie.

Veilig voor spiedende ogen
Tegelijk constateert ze dat werknemers zich lang niet altijd bewust zijn van de risico's die zij lopen door hun online activiteiten.
"Sommige webloggers wanen zich in een relatieve privacy en zijn oprecht verontwaardigd als blijkt dat allerlei mensen meelezen op hun weblog en helemaal als ze dat niet kenbaar hebben gemaakt. Anderen wanen zich door het gebruik van een alias veilig voor spiedende ogen, zich niet realiserend hoe sophisticated de tegenwoordige zoekmachines zijn."

6 tips voor werkgevers
In haar scriptie geeft Kreunen werkgevers zes tips.


  • Zorg voor duidelijke gedragscodes met sancties

  • Werknemers denken eerder aan de belangen van een werkgever die ze waarderen dan van een bedrijf waarmee ze zich niet verbonden voelen

  • Ook ex-werknemers kunnen een bedrijf schade berokkenen op internet

  • Bespreek regelmatig met werknemers hun online activiteiten

  • Een positieve online identiteit van werknemers is ook waardevol voor de werkgever

  • Het googlen van werknemers of sollicitanten kan leiden tot een "schadeclaim op grond van onrechtmatige daad".


Lees ook:
De complete scriptie van Mieke Kreunen: 'Juridische valkuilen voor de werknemer 2.0' (pdf).