Personeelslog

Bezuinigen op UWV WERKbedrijf: de computer doet het werk

De komende jaren wordt het budget van het UWV WERKbedrijf gehalveerd. Om dat te realiseren, worden veel vestigingen gesloten. Het UWV WERKbedrijf gaat terug van ruim 100 vestigingen ('Werkpleinen') naar 30. De dienstverlening zal vooral digitaal en liefst in de vorm van automatische matching plaatsvinden. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs aangegeven hoe hij de komende jaren wil bezuinigen op het UWV, de SVB en op zijn eigen ministerie (inclusief de Arbeidsinspectie). Einde traditionele arbeidsbemiddeling De plannen van minister Kamp maken duidelijk dat er grotendeels een einde komt aan de traditionele arbeidsbemiddeling, zoals we die kenden van het arbeidsbureau, later CWI en nog later UWV WERKbedrijf. Werkzoekenden en werknemers zullen nauwelijks nog een beroep kunnen doen op arbeidsbemiddelaars, consulenten of werkcoaches. In een toelichting op de plannen schrijft Kamp dat de regering "streeft naar een efficiënte werking van de arbeidsmarkt waarbij de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven voorop staat". "Het verkrijgen en behouden van betaald werk is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de mensen zelf." De minister verwacht overigens ook veel van werkgevers. Op basis van de arbeidsmarkt-informatie die het UWV ter beschikking blijft stellen "kan de werkgever zijn werknemers zoveel mogelijk zelf naar ander werk begeleiden; werkloosheid moet voorkomen worden". Computer centraal Om te bereiken dat "private partijen en burgers hun eigen verantwoordelijkheid optimaal kunnen invullen", komt er een nieuw dienstverleningsconcept voor het UWV WERKbedrijf. Werkzoekenden kunnen zich alleen nog maar digitaal inschrijven. Na de digitale intake is de werkzoekende zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar werk. WW-ers die na drie maanden nog geen werk hebben, kunnen gebruik maken van een digitale coach. Voor een klein deel van de WW-ers is face to face dienstverlening beschikbaar. Afhankelijk van het beschikbare budget zal het gaat om maximaal 10% van de WW-ers die 3 tot 12 maanden werkloos is. Ook werkgevers zullen niet snel meer te maken krijgen met UWV-mensen. Ook zij worden verwezen naar de computer. "UWV richt zich voor maatwerk bij vacaturevervulling uitsluitend op vacatures die geschikt zijn voor moeilijk plaatsbaren; werkgevers die andere vacatures melden worden verwezen naar de website. Zij kunnen uiteraard wel zelf contact leggen met kandidaten die hun CV daarvoor in werk.nl hebben geplaatst." Automatische matching Hoe werkt dat dan? In samenwerking met uitzendbureaus, gemeenten, andere bemiddelaars en "zogenaamde vacaturespiders" brengt het UWV zoveel mogelijk vacatures en werkzoekenden in één systeem onder. Hierdoor wordt volgens minister Kamp "automatische matching" mogelijk. En zo wordt - zowel voor werkzoekenden als voor werkgevers die een beroep willen doen op UWV WERKbedrijf - de website werk.nl het belangrijkste loket. Klantvriendelijkheid Ondanks de halvering van het budget van UWV Werkbedrijf belooft minister Kamp dat de digitale dienstverlening door UWV "verder verbeterd zal worden". Daarbij zal "veel aandacht" uitgaan naar "de toegankelijkheid en klantvriendelijkheid". Uit de eerste toelichting op het redesign van UWV WERKbedrijf wordt echter niet duidelijk hoeveel budget er nog beschikbaar is voor de verbetering van Werk.nl.

Werk.nl voor automatische matching tussen werkzoekenden en werkgeversDe komende jaren wordt het budget van het UWV WERKbedrijf gehalveerd. Om dat te realiseren, worden veel vestigingen gesloten. Het UWV WERKbedrijf gaat terug van ruim 100 vestigingen ('Werkpleinen') naar 30.
De dienstverlening zal vooral digitaal en liefst in de vorm van automatische matching plaatsvinden.

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs aangegeven hoe hij de komende jaren wil bezuinigen op het UWV, de SVB en op zijn eigen ministerie (inclusief de Arbeidsinspectie).

Einde traditionele arbeidsbemiddeling
De plannen van minister Kamp maken duidelijk dat er grotendeels een einde komt aan de traditionele arbeidsbemiddeling, zoals we die kenden van het arbeidsbureau, later CWI en nog later UWV WERKbedrijf. Werkzoekenden en werknemers zullen nauwelijks nog een beroep kunnen doen op arbeidsbemiddelaars, consulenten of werkcoaches.

In een toelichting op de plannen schrijft Kamp dat de regering "streeft naar een efficiënte werking van de arbeidsmarkt waarbij de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven voorop staat". "Het verkrijgen en behouden van betaald werk is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de mensen zelf."
De minister verwacht overigens ook veel van werkgevers. Op basis van de arbeidsmarkt-informatie die het UWV ter beschikking blijft stellen "kan de werkgever zijn werknemers zoveel mogelijk zelf naar ander werk begeleiden; werkloosheid moet voorkomen worden".

Computer centraal
Om te bereiken dat "private partijen en burgers hun eigen verantwoordelijkheid optimaal kunnen invullen", komt er een nieuw dienstverleningsconcept voor het UWV WERKbedrijf.

Werkzoekenden kunnen zich alleen nog maar digitaal inschrijven. Na de digitale intake is de werkzoekende zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar werk.
WW-ers die na drie maanden nog geen werk hebben, kunnen gebruik maken van een digitale coach. Voor een klein deel van de WW-ers is face to face dienstverlening beschikbaar. Afhankelijk van het beschikbare budget zal het gaat om maximaal 10% van de WW-ers die 3 tot 12 maanden werkloos is.

Ook werkgevers zullen niet snel meer te maken krijgen met UWV-mensen. Ook zij worden verwezen naar de computer. "UWV richt zich voor maatwerk bij vacaturevervulling uitsluitend op vacatures die geschikt zijn voor moeilijk plaatsbaren; werkgevers die andere vacatures melden worden verwezen naar de website. Zij kunnen uiteraard wel zelf contact leggen met kandidaten die hun CV daarvoor in werk.nl hebben geplaatst."

Automatische matching
Hoe werkt dat dan?
In samenwerking met uitzendbureaus, gemeenten, andere bemiddelaars en "zogenaamde vacaturespiders" brengt het UWV zoveel mogelijk vacatures en werkzoekenden in één systeem onder. Hierdoor wordt volgens minister Kamp "automatische matching" mogelijk.

En zo wordt - zowel voor werkzoekenden als voor werkgevers die een beroep willen doen op UWV WERKbedrijf - de website werk.nl het belangrijkste loket.

Klantvriendelijkheid
Ondanks de halvering van het budget van UWV Werkbedrijf belooft minister Kamp dat de digitale dienstverlening door UWV "verder verbeterd zal worden". Daarbij zal "veel aandacht" uitgaan naar "de toegankelijkheid en klantvriendelijkheid".

Uit de eerste toelichting op het redesign van UWV WERKbedrijf wordt echter niet duidelijk hoeveel budget er nog beschikbaar is voor de verbetering van Werk.nl.