Personeelslog

Bijna de helft van de ambtenaren is 50 jaar of ouder

Het aantal werknemers bij de overheid blijft dalen. Vanaf 2009 zijn als gevolg van bezuinigingen ruim 30.000 ambtenaren vertrokken bij het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen. Maar de bezuinigingen hebben ook hun keerzijde. In 2013 was 46% van de ambtenaren die voor het openbaar bestuur werkt, 50 jaar of ouder.

Het aantal werknemers bij de overheid blijft dalen. Vanaf 2009 zijn als gevolg van bezuinigingen ruim 30.000 ambtenaren vertrokken bij het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen, laat minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken deze week aan de Tweede Kamer weten.
Uit de grote hoeveelheid cijfers blijkt ook de keerzijde. In 2013 was 46% van de ambtenaren die voor het openbaar bestuur werkt, 50 jaar of ouder.

Sinds 2003 is het aantal ambtenaren dat werkt voor de rijksoverheid, gemeenten, provincies, rechterlijke macht en waterschappen gedaald van bijna 312.000 fte's naar bijna 270.00. Dat blijkt uit Trends & Cijfers, Werken in de Publieke Sector 2014.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief


Meer vrouwen in hoge functies
Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal allochtonen met 8% al jaren stabiel blijft.
Voor vrouwen bieden de cijfers beter nieuws. Van 2003 tot en met 2013 is het percentage vrouwelijke ambtenaren gestegen van 39 naar 45%.
Ook is het aantal vrouwen in hoge functies (bovenste 10% van de ambtelijke inkomens) gestegen: van 17% in 2003 naar 27% in 2013.

Oudste personeel
Dat de Nederlandse beroepsbevolking vergrijst en mensen tegenwoordig langer doorwerken, blijkt ook uit de cijfers. Maar dat is niet de enige verklaring dat de (rijks)overheid de werkgever is met het oudste personeel.

Jarenlange bezuinigingen eisen hun tol. Om gedwongen ontslagen tegen te gaan, worden vacatures vaak niet vervuld, waardoor er weinig mogelijkheden zijn om jongeren te laten instromen. In 2003 was nog 10% van de ambtenaren jonger dan 30 jaar. In 2013 is dit teruggelopen naar 5%.

En zo komt het dat in 2013 46% van de ambtenaren 50 jaar of ouder zijn, in 2003 was dat 30%.

Trainees
Trainees-programma's druppel op gloeiende plaatBij de presentatie van zijn cijfers laat Plasterk nog trots weten dat Nederland één van de beste overheden in Europa heeft op het gebied van vertrouwen en integriteit. Ook scoort Nederland hoog als het gaat om effectiviteit van de overheid.

Maar om deze positie vast te houden, heeft de overheid - naast de investeringen in de huidige werknemers - ook jongere medewerkers nodig. De huidige trainees-programma's zijn niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat.
Een overheid die in een hoger tempo vergrijst dan de maatschappij, zal steeds meer moeite krijgen om zich aan te passen aan de snelle veranderingen die de samenleving vraagt. En daarmee komt uiteindelijk ook de kwaliteit van de overheid in het geding.