Personeelslog

CAO-gevecht gestart over demotie

Minder loon bij naderend pensioen was de opening van de Volkskrant op de voorpagina vanochtend. Het dagblad had de instructie in handen gekregen van de gezamenlijke werkgeversorganisaties (VNO-NCW, MKB Nederland en de AWVN) aan hun achterbannen voor de nieuwe CAO-onderhandelingen. Een oppervlakkige krantelezer zal uit de kop boven het artikel concluderen dat alle oudere werknemers tijdens hun laatste werkjaren salaris moeten inleveren. Het voorstel voor demotie (verandering van baan tegen een lager salaris) doen de werkgevers echter alleen voor oudere werknemers als zij minder productief zijn. Zonder hun Arbeidsvoorwaarden-nota geheel openbaar te maken, reageerden de werkgevers op de Volkskrant-primeur met een persbericht waarin ze hun plannen verduidelijken. Daarin leggen ze er de nadruk op dat ouderen langer aan het werk moeten blijven zonder dat "de kosten daarvan uit de hand lopen". De werkgevers doen hiervoor verschillende voorstellen waarmee ze voorrechten die ouderen nu vaak nog hebben, worden aangepakt. Uiteraard volgden de vakbonden snel met hun eerste reactie in een persbericht. Zoals de CNV die de plannen "onhandig en ondoordacht" noemt (zie ook dit bericht van Personeelsnet). En zo is het gevecht tussen werkgevers en werknemers - na de ruzie in de Sociaal Economische Raad over het ontslagrecht - verplaatst naar de CAO-onderhandelingen met demotie als meest omstreden onderwerp. Is het voorstel van de werkgevers echt zo slecht? Eerlijk gezegd, weet ik het niet. Wat is er tegen om mensen - meer dan nu gebeurt - te betalen op basis van hun prestatie op voorwaarde dat deze min of meer objectief kan worden gemeten? Zijn ouderen echt minder productief, minder inzetbaar? Als dat zo is, hebben werkgever èn werknemer dan wel voldoende geïnvesteerd in het bijblijven van de medewerker? Wat betekent het voor de motivatie van een werknemer als deze ander werk krijgt tegen een lager salaris? Of kan de nieuwe baan ook zo boeiend zijn dat het lagere salaris op de koop toe wordt genomen? Welke andere, creatieve oplossingen zijn er om oudere werknemers zo lang mogelijk interessant te houden voor werkgevers?

Demotie in CAO?Minder loon bij naderend pensioen was de opening van de Volkskrant op de voorpagina vanochtend. Het dagblad had de instructie in handen gekregen van de gezamenlijke werkgeversorganisaties (VNO-NCW, MKB Nederland en de AWVN) aan hun achterbannen voor de nieuwe CAO-onderhandelingen.
Een oppervlakkige krantelezer zal uit de kop boven het artikel concluderen dat alle oudere werknemers tijdens hun laatste werkjaren salaris moeten inleveren. Het voorstel voor demotie (verandering van baan tegen een lager salaris) doen de werkgevers echter alleen voor oudere werknemers als zij minder productief zijn.

Zonder hun Arbeidsvoorwaarden-nota geheel openbaar te maken, reageerden de werkgevers op de Volkskrant-primeur met een persbericht waarin ze hun plannen verduidelijken. Daarin leggen ze er de nadruk op dat ouderen langer aan het werk moeten blijven zonder dat "de kosten daarvan uit de hand lopen". De werkgevers doen hiervoor verschillende voorstellen waarmee ze voorrechten die ouderen nu vaak nog hebben, worden aangepakt.
Uiteraard volgden de vakbonden snel met hun eerste reactie in een persbericht. Zoals de CNV die de plannen "onhandig en ondoordacht" noemt (zie ook dit bericht van Personeelsnet). En zo is het gevecht tussen werkgevers en werknemers - na de ruzie in de Sociaal Economische Raad over het ontslagrecht - verplaatst naar de CAO-onderhandelingen met demotie als meest omstreden onderwerp.

Is het voorstel van de werkgevers echt zo slecht?
Eerlijk gezegd, weet ik het niet. Wat is er tegen om mensen - meer dan nu gebeurt - te betalen op basis van hun prestatie op voorwaarde dat deze min of meer objectief kan worden gemeten?
Zijn ouderen echt minder productief, minder inzetbaar? Als dat zo is, hebben werkgever èn werknemer dan wel voldoende geïnvesteerd in het bijblijven van de medewerker?
Wat betekent het voor de motivatie van een werknemer als deze ander werk krijgt tegen een lager salaris? Of kan de nieuwe baan ook zo boeiend zijn dat het lagere salaris op de koop toe wordt genomen?
Welke andere, creatieve oplossingen zijn er om oudere werknemers zo lang mogelijk interessant te houden voor werkgevers?