Personeelslog

Chief Happiness Officer: méér vrijheid, plezier en inspiratie in het werk

Steeds meer bedrijven investeren in geluk op het werk. Sommige werkgevers hebben daarvoor een aparte functie in het leven geroepen: de Chief Happiness Officer. Gastblogger Angelique Slob is zo’n CHO. “Ik geloof dat mensen vanuit vrijheid, verbondenheid en zingeving de beste resultaten halen.”

 

Geluk en plezier op het werk heeft veel positieve effecten. Uit onderzoeken blijkt keer op keer dat bevlogen en betrokken medewerkers productiever en creatiever zijn, minder verzuimen, gemotiveerder en ondernemender zijn.
Op Personeelslog heeft psycholoog Robert Haringsma hierover twee artikelen geschreven: Geluk op het werk als HR-strategie en Geluk op het werk: wat is dat eigenlijk?

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief


Geluk op het werk
De Engelse term ‘Happiness’ kan in het Nederlands vertaald kan worden met geluk, maar ook met ‘blijheid’ of ‘plezier’. Of misschien nog beter, met het (enigszins verouderde) woord ‘arbeidsvreugde’.
Het Deense bedrijf Woohoo.inc gebruikt het woord ‘arbejdsglaede’ voor ‘happiness at work’. Woohoo heeft een leuke animatievideo gemaakt waarin het bedrijf uitlegt wat het betekent en waarom het belangrijk is. Kijk deze video hier.

Chief Happiness Officer
Wanneer je Chief Happiness Officer intikt op Google roept dit 430 profielen op, waarvan 15 in Nederland.
Alhoewel niet al die ruim 400 professionals de rol van Chief Happiness Officer op dezelfde manier invullen, houdt verreweg de grootste groep zich bezig met het “vergroten van het plezier op het werk”.
Sommigen van hen werken in een interne rol, anderen werken als externe (organisatie)-adviseur of coach.

Kenniswerkers
Sinds 2014 ben ik zelf Chief Happiness Officer. Ik heb een achtergrond als (zelfstandig) HRM Business Partner. In 2013 heb ik mijn Master Arbeid, Organisatie en Management aan de Erasmus Universiteit behaald, met als afstudeeronderwerp De meest efficiënte managementstijl voor innovatieve kenniswerkers.
Deze scriptie 'De Kenniswerker De Baas?' heeft mij vooral het inzicht gegeven dat de meest efficiënte cultuur en managementstijl over het algemeen in Nederlandse organisaties niet wordt toegepast en dat hier veel winst te behalen valt. Lees hier de samenvatting en aanbevelingen.

Als Chief Happiness Officer richt ik mij vooral op de technologische sector. In deze sector bestaan de organisaties bijna uitsluitend uit innovatieve kenniswerkers. Voor deze werkgevers is het essentieel is dat zij inspirerende, innovatieve organisaties creëren met veel vrijheid en verantwoordelijkheid.

“All that is truly great and inspiring is created by the individual who can labor in freedom.” - Albert Einstein


Drie factoren voor werkplezier
Mijn why als Chief Happiness Officer is om organisaties te helpen meer vrijheid, plezier en inspiratie in de werkomgeving te brengen.
Ik geloof dat mensen vanuit vrijheid, verbondenheid en zingeving de beste resultaten halen. Autonoom kunnen zijn, maar wel in samenwerking met anderen en met een gezamenlijk (hoger) doel.

1 Een cultuur van vrijheid
Om meer vrijheid te brengen, zul je autonomie moeten geven en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie moeten leggen. Mensen moeten de ruimte krijgen om ideeën te onderzoeken en om zelf initiatieven te nemen. De managementstijl wordt stimulerend en faciliterend.

2 Een structuur van verbondenheid
In plaats van een klassieke organisatiecultuur met afdelingen en functiebeschrijvingen, geeft een meer organische structuur met flexibelere rollen meer ruimte voor samenwerking, verbondenheid en innovatie.

3 Zingeving door een hoger doel
Hoogopgeleide kennisprofessionals hebben intrinsieke motivatie nodig om optimaal te functioneren en om met nieuwe ideeën te kunnen komen. Die motivatie komt voort om de wetenschap dat zij bijdragen aan een hoger doel. En dat hogere doel is de (inspirerende) missie van de organisatie.

Happiness Assessment
Mijn trajecten beginnen meestal met een kick-off sessie (het Happiness Assessment). De kracht van deze sessies is dat ik samen met het managementteam door middel van een korte maar grondige analyse de situatie van de organisatie in kaart breng.
Ik gebruik hiervoor de wetenschappelijke modellen en de kennis over de meest efficiënte cultuur en structuur voor technologische ondernemingen, en die kennis combineer ik met best practices van andere bedrijven.

In Happiness Assessement komen zeven thema’s aan bod:

 1. Missie, visie en strategie
 2. Managementstijl en leiderschap
 3. Innoverend vermogen van de organisatie
 4. Vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid
 5. Talentgroei, prestatie-ontwikkeling en recruitment
 6. Dagelijkse werkomgeving
 7. Werkomgeving en arbeidsvoorwaarden.


In het gratis e-book '7 Must-Know Strategies To Attract Top Talents in Tech' lees je meer over deze zeven thema’s.

Voorbeelden
Omdat geen enkele organisatie gelijk is, zijn de verdere trajecten gebaseerd op de unieke behoeften en verbetermogelijkheden van de organisatie, die ook het meest gaan opleveren.
Hieronder een aantal voorbeelden van trajecten uit het verleden:

  • Hogere winstmarges, efficiëntere organisatie en meer tevreden klanten door invoeren resultaatgerichte managementstijl
  • Het versterken van motivatie door het vaststellen van een inspirerende missie
  • Versterken van gewenste cultuur door visie, missie en kernwaarden consistent door te voeren in in-, door- en uitstroombeleid
  • Kostenbesparing realiseren en vergroten innovatief vermogen door verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen
  • Realiseren van lange termijndoelen door verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen.


Daarbij geloof ik vooral in eenvoudige en efficiënte oplossingen. Geen ellenlange cultuur veranderingstrajecten maar door middel van een paar concrete stappen met een relatief korte doorlooptijd de organisatie verder helpen.

Tip: lees hier een aantal complete businesscases.

Samenwerking met HR-professionals
Mijn huidige rol als CHO ligt in het verlengde van het HR-werkveld. Of zoals een HR-professional het laatst verwoordde: “Dit stijgt boven HR uit”.
Ik opereer op het snijvlak van management, cultuur en organisatie. HR-professionals hebben vaak een goed inzicht in de mate waarin deze aspecten de organisatie beïnvloeden, maar niet altijd de capaciteit, de positie of de middelen om hier intern mee aan de slag te gaan.
Na mijn trajecten is er meer aandacht voor de menselijke factor en cultuur en is er meer inzicht in hoe belangrijk dit is. Mijn oplossingen leiden vaak tot een sterker en strategischer HR-beleid: de positie van HR in de interne organisatie wordt daarmee versterkt.

Angelique Slob is Chief Happiness Officer voor innovatieve bedrijven in de technologische sector.