Personeelslog

CNV regelt wat werknemers mogen zeggen op internet

Vakbond CNV heeft een gedragscode opgesteld die haar eigen werknemers duidelijk maakt wat ze wel en niet mogen op netwerksites als Hyves en Facebook, op weblogs, bij online discussies en Twitter. Voor alle werkgevers die behoefte hebben aan een code met een goedkeuringsstempel van de vakbond, stelt het CNV deze beschikbaar. Opvallend in de code is dat de vakbondswerkgever zich ook bemoeit met de manier waarop werknemers in hun vrije tijd communiceren. Activiteiten van werknemers op 'social media' kunnen ook de werkgever raken. Het kan gaan om het publiceren (persoonlijke) informatie, foto's en filmpjes op netwerksites als Hyves, Facebook, Flickr en Youtube, het schrijven van weblogs, het deelnemen aan een online discussie of het uitwisselen van nieuwtjes via Twitter. Goed werknemer Steeds meer werkgevers èn werknemers blijken behoefte te hebben aan een code die de grenzen aangeeft bij het gebruik van deze social media. Als het om online activiteiten gaat, zijn ze onzeker hoe een goede werkgever en een goede werknemer zich horen te gedragen. Beter imago Kennelijk geldt dit ook voor het CNV. De vakcentrale heeft om deze reden een "social media protocol" ontwikkeld. Opvallend daarbij is dat in de toelichting het CNV vooral ingaat op de voordelen voor werkgevers, en nauwelijks op rechten van de werknemer. "Social Media bieden kansen om te laten zien dat je trots bent op je werk. Daardoor kan het bijdragen aan een beter imago bij klanten, leden, leveranciers en vakcollega’s etc. Het delen van informatie en kennis met groepen waarmee op traditionele wijze nauwelijks communicatie mogelijk was kan leiden tot een beter beeld van de organisatieomgeving. Daardoor is het mogelijk de klantenservice en klantenrelatie te verbeteren." Regels van de vakbondswerkgever De belangrijkste regels uit de CNV-gedragscode: Werknemers mogen kennis en andere waardevolle informatie delen als die "niet vertrouwelijk is of schadelijk voor de werkgever of voor zijn klanten, partners of leveranciers Werknemers nemen op persoonlijke titel deel aan social media, bij werkgerelateerde onderwerpen vermelden zij hun organisatie en functie Werknemers mogen in werktijd actief zijn op social media, "mits het werk er niet onder lijdt" Werknemers doen er verstandig aan met hun leidinggevende te overleggen "bij de geringste twijfel". Geforceerd onderscheid werknemer en persoon Zo op het eerste gezicht zijn de regels van werkgever CNV niet onredelijk. Opvallend is het geforceerde onderscheid dat CNV aanbrengt tussen de werknemer en de persoon. Zo worden CNV-ers geacht op persoonlijke titel te communiceren, tenzij het een werkgerelateerd onderwerp is. Letterlijk opgevat betekent dit dat een CNV-er die via Twitter berichtjes deelt over zowel zijn werk- en privé-leven zich alleen aan de code kan houden als hij twee verschillende Twitter-accounts bijhoudt. Als privé-persoon is het misschien niet gewenst te melden in welke functie hij bij de vakbond werkt, terwijl het volgens de CNV-regels wel noodzakelijk is als hij eens een keer een berichtje schrijft dat werkgerelateerd is. Consequent is het CNV overigens niet in het onderscheid tussen de werknemer en de privé-persoon. Want ook als medewerkers op persoonlijke titel in hun vrije tijd communiceren, wil de vakbondswerkgever zich hiermee bemoeien via een uitgebreide fatsoensregel. "Werknemers respecteren degene tot wie zij zich richten. Etnische laster, persoonlijke beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. De privacy van anderen wordt gerespecteerd. Als je publiceert over een concurrent zorg je ervoor dat wat je zegt feitelijk en juist is, zonder een concurrent in diskrediet te brengen. Vermijd daarbij onnodige of onproductieve argumenten, die leiden tot niets. Gooi geen olie op het vuur in debatten, maar blijf feitelijk." Hoe redelijk dit misschien ook klinkt voor CNV-werknemers tijdens het werk, in hun vrije tijd mogen ook CNV-ers toch zelf uitmaken hoe zij online communiceren zolang ze zich aan de wet houden? Hoe zij discussiëren over privé-voorkeuren met familie, vrienden en kennissen is géén zaak van de werkgever. Ook de Ajax-fans onder CNV-leden mogen zelf weten hoe zij hun vrienden jennen die Feyenoord-aanhanger zijn. Ook via Twitter kun je Personeelslog volgen: Twitter.com/Personeelslog.

Vakbond CNV heeft een gedragscode opgesteld die haar eigen werknemers duidelijk maakt wat ze wel en niet mogen op netwerksites als Hyves en Facebook, op weblogs, bij online discussies en Twitter. Voor alle werkgevers die behoefte hebben aan een code met een goedkeuringsstempel van de vakbond, stelt het CNV deze beschikbaar.
Opvallend in de code is dat de vakbondswerkgever zich ook bemoeit met de manier waarop werknemers in hun vrije tijd communiceren.

Activiteiten van werknemers op 'social media' kunnen ook de werkgever raken. Het kan gaan om het publiceren (persoonlijke) informatie, foto's en filmpjes op netwerksites als Hyves, Facebook, Flickr en Youtube, het schrijven van weblogs, het deelnemen aan een online discussie of het uitwisselen van nieuwtjes via Twitter.

Goed werknemer
Steeds meer werkgevers èn werknemers blijken behoefte te hebben aan een code die de grenzen aangeeft bij het gebruik van deze social media. Als het om online activiteiten gaat, zijn ze onzeker hoe een goede werkgever en een goede werknemer zich horen te gedragen.

Beter imago
Kennelijk geldt dit ook voor het CNV. De vakcentrale heeft om deze reden een "social media protocol" ontwikkeld. Opvallend daarbij is dat in de toelichting het CNV vooral ingaat op de voordelen voor werkgevers, en nauwelijks op rechten van de werknemer.

"Social Media bieden kansen om te laten zien dat je trots bent op je werk. Daardoor kan het bijdragen aan een beter imago bij klanten, leden, leveranciers en vakcollega’s etc. Het delen van informatie en kennis met groepen waarmee op traditionele wijze nauwelijks communicatie mogelijk was kan leiden tot een beter beeld van de organisatieomgeving. Daardoor is het mogelijk de klantenservice en klantenrelatie te verbeteren."

Regels van de vakbondswerkgever
De belangrijkste regels uit de CNV-gedragscode:

  • Werknemers mogen kennis en andere waardevolle informatie delen als die "niet vertrouwelijk is of schadelijk voor de werkgever of voor zijn klanten, partners of leveranciers

  • Werknemers nemen op persoonlijke titel deel aan social media, bij werkgerelateerde onderwerpen vermelden zij hun organisatie en functie

  • Werknemers mogen in werktijd actief zijn op social media, "mits het werk er niet onder lijdt"

  • Werknemers doen er verstandig aan met hun leidinggevende te overleggen "bij de geringste twijfel".


Geforceerd onderscheid werknemer en persoon
Zo op het eerste gezicht zijn de regels van werkgever CNV niet onredelijk.

Opvallend is het geforceerde onderscheid dat CNV aanbrengt tussen de werknemer en de persoon. Zo worden CNV-ers geacht op persoonlijke titel te communiceren, tenzij het een werkgerelateerd onderwerp is.
Letterlijk opgevat betekent dit dat een CNV-er die via Twitter berichtjes deelt over zowel zijn werk- en privé-leven zich alleen aan de code kan houden als hij twee verschillende Twitter-accounts bijhoudt. Als privé-persoon is het misschien niet gewenst te melden in welke functie hij bij de vakbond werkt, terwijl het volgens de CNV-regels wel noodzakelijk is als hij eens een keer een berichtje schrijft dat werkgerelateerd is.

Consequent is het CNV overigens niet in het onderscheid tussen de werknemer en de privé-persoon. Want ook als medewerkers op persoonlijke titel in hun vrije tijd communiceren, wil de vakbondswerkgever zich hiermee bemoeien via een uitgebreide fatsoensregel.

"Werknemers respecteren degene tot wie zij zich richten. Etnische laster, persoonlijke beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. De privacy van anderen wordt gerespecteerd. Als je publiceert over een concurrent zorg je ervoor dat wat je zegt feitelijk en juist is, zonder een concurrent in diskrediet te brengen. Vermijd daarbij onnodige of onproductieve argumenten, die leiden tot niets. Gooi geen olie op het vuur in debatten, maar blijf feitelijk."

Hoe redelijk dit misschien ook klinkt voor CNV-werknemers tijdens het werk, in hun vrije tijd mogen ook CNV-ers toch zelf uitmaken hoe zij online communiceren zolang ze zich aan de wet houden?
Hoe zij discussiëren over privé-voorkeuren met familie, vrienden en kennissen is géén zaak van de werkgever. Ook de Ajax-fans onder CNV-leden mogen zelf weten hoe zij hun vrienden jennen die Feyenoord-aanhanger zijn.

Ook via Twitter kun je Personeelslog volgen: Twitter.com/Personeelslog.