Personeelslog

De opmars van de kennismigrant

Ook tijdens recessie gaat de concurrentiestrijd om hoog opgeleid, internationaal talent gewoon door. Sinds 2004 is het voor bedrijven makkelijker geworden om specialistische kenniswerkers naar Nederland te halen. In drie jaar is het aantal kennismigranten met maar liefst 400% gestegen. Juist nu veel organisaties het rustiger aandoen met de werving, wordt het interessanter voor bedrijven om de beste kennismigranten aan zich te binden. Gastblogger Gijs Notté over de motieven om een kennismigrant aan te trekken en de risico’s hiervan. Volgens recent internationaal onderzoek door KPMG is er steeds meer behoefte aan geschoolde arbeidskrachten uit andere landen. Beter begrip wereldwijde markten Uit het KPMG-onderzoek komen verschillende redenen naar voren waarom bedrijven behoefte hebben aan hoogopgeleide werknemers uit andere landen: Door een betere arbeidsmobiliteit vindt ruim 80% van de ondernemingen dat zij uit een groter aanbod aan talent kunnen kiezen. 73% meent dat zij daardoor kwalitatief beter personeel kan aannemen. Bijna 70% van de bedrijven is van mening dat het aantrekken van personeel uit andere landen een beter begrip van de wereldwijde markten bevordert. Zo’n driekwart vindt dat buitenlandse arbeidskrachten bijdragen aan het creëren van een waardevolle, mondiale 'mindset' binnen de onderneming. De kennismigrant is kortom 'hot' en ook Nederland blijft hierin niet achter. De ervaring leert dat het Nederlandse bedrijfsleven vooral op zoek is naar ICT-specialisten, technologie-experts en wetenschappelijk onderzoekers. De kennismigratiewet Sinds de invoering van de Kennismigratie-wet in 2004, stijgt het aantal kennismigranten jaarlijks substantieel. In 2005 kregen 1600 personen een kennismigranten- status. In 2008 was dit aantal opgelopen tot 6800. Een stijging van ruim 400% in 3 jaar. Deze stijging is mede te danken aan de wijze waarop deze regeling is opgesteld. Het komt er feitelijk op neer dat als een bedrijf bereid is minimaal € 50.000 (of € 35.000 voor iemand jonger dan 30) te betalen om iemand in dienst te nemen, deze persoon wordt aangemerkt als kennismigrant en daarmee een toevoeging is aan de Nederlandse kenniseconomie. Dit maakt deze regeling zeer overzichtelijk waardoor deze eenvoudig en snel is af te handelen. Het criterium is immers objectief toetsbaar en kent geen interpretatieverschillen; je voldoet wel of niet aan de inkomenseis. Daarbij bereikt de regeling het beoogde doel, want voor € 50.000 haal je immers geen goedkope arbeidskracht, maar iemand die op kennis cq vaardigheid kan concurreren. Voordelen kennismigrant Niet alleen arbeidsmobiliteit en mondialisering zijn redenen om een kennismigrant aan te trekken, er zijn meer voordelen: Goed opgeleide werknemers; een kennismigrant moet niet worden verward met een zogenaamde gastarbeider. We hebben het hier over goed opgeleide personen die vanuit persoonlijke ontwikkeling kiezen voor een buitenlandse carrière Goedkope oplossing; op het gebied van technisch ICT is nog altijd sprake van schaarste op de arbeidsmarkt. Veel bedrijven zijn hierdoor genoodzaakt deze kennis in te huren tegen aanzienlijke uurtarieven waardoor marges onder druk komen te staan. Een kennismigrant is in dit geval veel goedkoper. Bovendien houdt je kennis in eigen huis. Goed arbeidsethos; iemand die huis en haard verlaat, komt zeker niet naar Nederland om de kantjes eraf te lopen. Loyaliteit; door je als bedrijf in te spannen om iemand vanuit het buitenland hier naar toe te halen, krijg je een loyale werknemer terug. De werkvergunning geldt immers alleen voor het bedrijf dat deze heeft aangevraagd, waardoor de kennismigrant niet voor een paar euro zal overstappen naar een ander bedrijf. Een langer dienstverband dus, met een groot rendement op eigen investering. Ook in tijden van recessie En in tijden van recessie blijven kennismigranten interessant. Zij dragen immers bij aan gezonde concurrentie op de arbeidsmarkt en zorgen tevens dat het gemiddelde niveau omhoog gaat. En om het nog interessanter te maken: vaak liggen de salariseisen van een kennismigrant lager, ook omdat zij het voordeel van de 30%-belastingregeling hebben. Verder levert de sterke euro deze groep mensen een leuk extraatje. Deze euro’s zijn immers meer waard in het land van herkomst. De risico’s Natuurlijk zijn er ook risico’s. Iemand die thuis verlaat, kan bijvoorbeeld heimwee krijgen of kan simpelweg niet aarden in Nederland (of sowieso in het buitenland). Zaken die je niet in de hand hebt, maar wel van invloed zijn op het functioneren. Om dit risico te beperken, moet tijdens de selectieprocedure verder gekeken worden dan alleen het CV. Minstens zo belangrijk zijn sociale aspecten. Heeft iemand bijvoorbeeld familie/vrienden in Nederland wonen, is hij hier ooit op vakantie geweest, of kiest iemand voor Nederland om de kansen voor zijn kinderen te vergroten? Goede voorlichting en begeleiding van de kandidaat zal ervoor zorgen dat negatieve verrassingen worden geminimaliseerd. In het gehele traject ook goed luisteren en doorvragen. Wij zijn gewend aan een duidelijk ja en nee. In andere culturen ligt dit veel gevoeliger. Al met al dus oud Hollands mensenwerk, een ambacht dat in een digitaliseerde wereld lijkt uit te sterven, maar uitermate belangrijk bij het aantrekken van kennismigranten. Gijs Notté is relocation specialist bij RAVE-cruitment.

Ook tijdens recessie gaat de concurrentiestrijd om hoog opgeleid, internationaal talent gewoon door. Sinds 2004 is het voor bedrijven makkelijker geworden om specialistische kenniswerkers naar Nederland te halen. In drie jaar is het aantal kennismigranten met maar liefst 400% gestegen.
Juist nu veel organisaties het rustiger aandoen met de werving, wordt het interessanter voor bedrijven om de beste kennismigranten aan zich te binden. Gastblogger Gijs Notté over de motieven om een kennismigrant aan te trekken en de risico’s hiervan.

Volgens recent internationaal onderzoek door KPMG is er steeds meer behoefte aan geschoolde arbeidskrachten uit andere landen.

Beter begrip wereldwijde markten
Uit het KPMG-onderzoek komen verschillende redenen naar voren waarom bedrijven behoefte hebben aan hoogopgeleide werknemers uit andere landen:


  • Door een betere arbeidsmobiliteit vindt ruim 80% van de ondernemingen dat zij uit een groter aanbod aan talent kunnen kiezen. 73% meent dat zij daardoor kwalitatief beter personeel kan aannemen.

  • Bijna 70% van de bedrijven is van mening dat het aantrekken van personeel uit andere landen een beter begrip van de wereldwijde markten bevordert. Zo’n driekwart vindt dat buitenlandse arbeidskrachten bijdragen aan het creëren van een waardevolle, mondiale 'mindset' binnen de onderneming.


De kennismigrant is kortom 'hot' en ook Nederland blijft hierin niet achter. De ervaring leert dat het Nederlandse bedrijfsleven vooral op zoek is naar ICT-specialisten, technologie-experts en wetenschappelijk onderzoekers.

De kennismigratiewet
Sinds de invoering van de Kennismigratie-wet in 2004, stijgt het aantal kennismigranten jaarlijks substantieel. In 2005 kregen 1600 personen een kennismigranten- status. In 2008 was dit aantal opgelopen tot 6800. Een stijging van ruim 400% in 3 jaar.
Deze stijging is mede te danken aan de wijze waarop deze regeling is opgesteld. Het komt er feitelijk op neer dat als een bedrijf bereid is minimaal € 50.000 (of € 35.000 voor iemand jonger dan 30) te betalen om iemand in dienst te nemen, deze persoon wordt aangemerkt als kennismigrant en daarmee een toevoeging is aan de Nederlandse kenniseconomie.

Dit maakt deze regeling zeer overzichtelijk waardoor deze eenvoudig en snel is af te handelen. Het criterium is immers objectief toetsbaar en kent geen interpretatieverschillen; je voldoet wel of niet aan de inkomenseis.
Daarbij bereikt de regeling het beoogde doel, want voor € 50.000 haal je immers geen goedkope arbeidskracht, maar iemand die op kennis cq vaardigheid kan concurreren.

Voordelen kennismigrant
Niet alleen arbeidsmobiliteit en mondialisering zijn redenen om een kennismigrant aan te trekken, er zijn meer voordelen:


  • Goed opgeleide werknemers; een kennismigrant moet niet worden verward met een zogenaamde gastarbeider. We hebben het hier over goed opgeleide personen die vanuit persoonlijke ontwikkeling kiezen voor een buitenlandse carrière

  • Goedkope oplossing; op het gebied van technisch ICT is nog altijd sprake van schaarste op de arbeidsmarkt. Veel bedrijven zijn hierdoor genoodzaakt deze kennis in te huren tegen aanzienlijke uurtarieven waardoor marges onder druk komen te staan. Een kennismigrant is in dit geval veel goedkoper. Bovendien houdt je kennis in eigen huis.

  • Goed arbeidsethos; iemand die huis en haard verlaat, komt zeker niet naar Nederland om de kantjes eraf te lopen.

  • Loyaliteit; door je als bedrijf in te spannen om iemand vanuit het buitenland hier naar toe te halen, krijg je een loyale werknemer terug. De werkvergunning geldt immers alleen voor het bedrijf dat deze heeft aangevraagd, waardoor de kennismigrant niet voor een paar euro zal overstappen naar een ander bedrijf. Een langer dienstverband dus, met een groot rendement op eigen investering.


Ook in tijden van recessie
En in tijden van recessie blijven kennismigranten interessant. Zij dragen immers bij aan gezonde concurrentie op de arbeidsmarkt en zorgen tevens dat het gemiddelde niveau omhoog gaat.
En om het nog interessanter te maken: vaak liggen de salariseisen van een kennismigrant lager, ook omdat zij het voordeel van de 30%-belastingregeling hebben. Verder levert de sterke euro deze groep mensen een leuk extraatje. Deze euro’s zijn immers meer waard in het land van herkomst.

De risico’s
Natuurlijk zijn er ook risico’s. Iemand die thuis verlaat, kan bijvoorbeeld heimwee krijgen of kan simpelweg niet aarden in Nederland (of sowieso in het buitenland). Zaken die je niet in de hand hebt, maar wel van invloed zijn op het functioneren.

Om dit risico te beperken, moet tijdens de selectieprocedure verder gekeken worden dan alleen het CV. Minstens zo belangrijk zijn sociale aspecten. Heeft iemand bijvoorbeeld familie/vrienden in Nederland wonen, is hij hier ooit op vakantie geweest, of kiest iemand voor Nederland om de kansen voor zijn kinderen te vergroten?
Goede voorlichting en begeleiding van de kandidaat zal ervoor zorgen dat negatieve verrassingen worden geminimaliseerd. In het gehele traject ook goed luisteren en doorvragen. Wij zijn gewend aan een duidelijk ja en nee. In andere culturen ligt dit veel gevoeliger.

Al met al dus oud Hollands mensenwerk, een ambacht dat in een digitaliseerde wereld lijkt uit te sterven, maar uitermate belangrijk bij het aantrekken van kennismigranten.

Gijs Notté is relocation specialist bij RAVE-cruitment.