Personeelslog

De toekomst van het HRM-vak

HR-taken staan ter discussie. Met outsourcing, shared service centers, self service-concepten waarbij managers en medewerkers zelf traditionele HR-taken op zich nemen, lijkt er weinig over te blijven van P&O-afdelingen zoals we die traditioneel kennen. Ook HR-advies zal steeds vaker worden uitbesteed. Want de verplaatsing van P&O-taken is nog niet over het hoogtepunt heen, concludeert detacheringsbureau Yacht. In het boekje 'HRM in Perspectief 2007/2008' signaleert Yacht tien HR-trends. Tien HR-trends volgens Yacht 1. Toename in het vertrouwd uit handen geven van HR-activiteiten Niet alleen HRM-administraties, maar ook functiewaardering, ontslagbegeleiding en het verbeteren van organisatieprocessen worden steeds vaker uitbesteed. Omdat bedrijven steeds meer ervaring opdoen met uitbesteden, zullen ook de overblijvende taken meer worden vergeleken op kwaliteit, resultaat, kosten en klanttevredenheid. "Kritischer zal worden gekeken naar welke HR-activiteiten in aanmerking komen voor outsourcing en meer dan nu benaderd worden als klant-leverancierrelatie. Ook de HR-adviesfunctie zal hiertoe gaan behoren." 2. Opkomst van shared service centers Met shared service centers worden de uitvoerende P&O-taken gebundeld, al dan niet in combinatie met taken van IT, financiën, en administratie. Voor HR-afdelingen betekent deze trend dat er een knip worden aangebracht tussen HR-beleid en advies aan de ene kant en uitvoerende P&O-taken aan de andere kant. 3. Employee branding wordt belangrijker De krappe arbeidsmarkt zorgt ervoor dat werkgevers inzien dat zij hun organisatie als merk moeten neerzetten voor de arbeidsmarkt. "Zowel HRM als het management zal talentvolle instromers meer gaan zien als klant. Dit zal terugkomen in de 'verkoop'; in de recruitment. De organisatie biedt een pakket arbeidsvoorwaarden aan die de klant als 'merk' kan ervaren. De organisatie kan met zo'n merk de markt op. Daarnaast geeft een 'goed merk' een trots gevoel aan zittend personeel en zo werk je tegelijkertijd aan 'interne branding'." 4. Meer aandacht voor employability beleid Om employee branding mogelijk te maken is ook aandacht nodig voor de doorstroming in de organisatie. De eisen die medewerkers stellen "aan goede carrièremogelijkheden zullen de komende jaren hoger worden". 5 Accountability van HRM ten behoeve van het bedrijfsresultaat De HR-functie zal meer dan nu meetbaar moeten maken welke toegevoegde waarde zij heeft voor de organisatie. Ken- en stuurgetallen worden steeds belangrijker. Tegelijkertijd voegt Yacht eraan toe: "Cijfers zeggen niet alles." 6 Upgrading van P&O-functies en verbreding van HRM als vakgebied Omdat de omgeving steeds sneller verandert, zal HRM pro-actief te werk moeten gaan. Daarvoor is het nodig dat P&O-ers meer inzicht krijgen in markt- en bedrijfsprocessen die hiervoor relevant zijn. 7 Groeiende behoefte aan het 'lean & mean' maken van werknemerspopulaties Werknemers moeten zelf leren nadenken over de efficiency van hun eigen werk. HRM kan helpen bij de "denkomslag bij het personeel" die hiervoor nodig is. 8 HRM als drijvende kracht voor kanteling van aanbodgericht naar vraaggestuurd werken Vooral bij overheden en bijvoorbeeld de zorg voorziet Yacht een omslag naar klantgericht denken. In samenwerking met het management kan HRM hierbij een belangrijke rol spelen. Overigens zal het vraaggestuurd werken ook gelden voor de interne dienstverlening. Dat betekent dat managers ook "heldere leveringsafspraken" willen maken over de HRM-dienstverlening. 9 Opkomst van diversiteitsmanagement als nieuw aandachtsgebied binnen HRM Na de politieke correcte jaren '80 waarin het onderwerp minderhedenbeleid hot was en de afgenomen belangstelling de afgelopen jaren, komt er een wederopstanding onder de nieuwe, bredere benaming diversiteitsmanagement. Organisaties ontkomen er nu niet aan als zij een afspiegeling willen zijn van hun omgeving en als zij willen inspelen op de arbeidsmarkt. "Organisaties zullen meer moeten sturen op diversiteit voor wat betreft leeftijd, sekse, etnische achtergrond, psychische en fysieke handicap, maar ook als het gaat om inzetten van de verschillen aan competenties en talenten". 10 Zelfwerkzaamheid medewerkers in loopbaanontwikkeling meer en meer vereist Verschillende HR-taken komen bij het lijnmanagement terecht (recruiting, ontwikkeling, beoordelen en belonen). Ook zal een sterker beroep worden gedaan op de zelfredzaamheid van de medewerkers om de regie over de eigen loopbaan te voeren. E-HRM helpt daarbij. Trend of wens? Veel trends die Yacht signaleert, tekenen zich al een tijd duidelijk af. Of zijn oude trends die in een nieuwe jas terugkomen. Andere trends lijken meer gebaseerd op wensdenken. Steeds meer traditioneel HRM-werk verdwijnt naar buiten of komt bij anderen in de organisatie terecht. In reactie daarop ziet Yacht kansen voor een meer strategische HR-functie. Maar betekent dit dan ook dat de HRM-directeur daadwerkelijk deel zal uitmaken van het topmanagement, zoals veel vakgenoten graag zien? Of zal het topmanagement de strategische HR-taak straks zelf voor zijn rekening willen nemen? Al dan niet ondersteund met externe top-adviseurs? Lees ook over HR-trends: Nieuwe HR-functies komen eraan (Personeelsnet) De trends voor 2007? (Personeelslog) De reacties op de HRM-trends voor 2007 (Personeelslog) Het boekje 'HRM in perspectief 2007/2008' dat Yacht heeft uitgebracht in samenwerking met De Gids voor Personeelsmanagement, is gratis te bestellen via de site van Yacht.

HR-taken staan ter discussie. Met outsourcing, shared service centers, self service-concepten waarbij managers en medewerkers zelf traditionele HR-taken op zich nemen, lijkt er weinig over te blijven van P&O-afdelingen zoals we die traditioneel kennen. Ook HR-advies zal steeds vaker worden uitbesteed. Want de verplaatsing van P&O-taken is nog niet over het hoogtepunt heen, concludeert detacheringsbureau Yacht. In het boekje 'HRM in Perspectief 2007/2008' signaleert Yacht tien HR-trends.

Tien HR-trends volgens Yacht
1. Toename in het vertrouwd uit handen geven van HR-activiteiten
Niet alleen HRM-administraties, maar ook functiewaardering, ontslagbegeleiding en het verbeteren van organisatieprocessen worden steeds vaker uitbesteed. Omdat bedrijven steeds meer ervaring opdoen met uitbesteden, zullen ook de overblijvende taken meer worden vergeleken op kwaliteit, resultaat, kosten en klanttevredenheid. "Kritischer zal worden gekeken naar welke HR-activiteiten in aanmerking komen voor outsourcing en meer dan nu benaderd worden als klant-leverancierrelatie. Ook de HR-adviesfunctie zal hiertoe gaan behoren."

2. Opkomst van shared service centers
Met shared service centers worden de uitvoerende P&O-taken gebundeld, al dan niet in combinatie met taken van IT, financiën, en administratie. Voor HR-afdelingen betekent deze trend dat er een knip worden aangebracht tussen HR-beleid en advies aan de ene kant en uitvoerende P&O-taken aan de andere kant.

3. Employee branding wordt belangrijker
De krappe arbeidsmarkt zorgt ervoor dat werkgevers inzien dat zij hun organisatie als merk moeten neerzetten voor de arbeidsmarkt. "Zowel HRM als het management zal talentvolle instromers meer gaan zien als klant. Dit zal terugkomen in de 'verkoop'; in de recruitment. De organisatie biedt een pakket arbeidsvoorwaarden aan die de klant als 'merk' kan ervaren. De organisatie kan met zo'n merk de markt op. Daarnaast geeft een 'goed merk' een trots gevoel aan zittend personeel en zo werk je tegelijkertijd aan 'interne branding'."

4. Meer aandacht voor employability beleid
Om employee branding mogelijk te maken is ook aandacht nodig voor de doorstroming in de organisatie. De eisen die medewerkers stellen "aan goede carrièremogelijkheden zullen de komende jaren hoger worden".

5 Accountability van HRM ten behoeve van het bedrijfsresultaat
De HR-functie zal meer dan nu meetbaar moeten maken welke toegevoegde waarde zij heeft voor de organisatie. Ken- en stuurgetallen worden steeds belangrijker. Tegelijkertijd voegt Yacht eraan toe: "Cijfers zeggen niet alles."

6 Upgrading van P&O-functies en verbreding van HRM als vakgebied
Omdat de omgeving steeds sneller verandert, zal HRM pro-actief te werk moeten gaan. Daarvoor is het nodig dat P&O-ers meer inzicht krijgen in markt- en bedrijfsprocessen die hiervoor relevant zijn.

7 Groeiende behoefte aan het 'lean & mean' maken van werknemerspopulaties
Werknemers moeten zelf leren nadenken over de efficiency van hun eigen werk. HRM kan helpen bij de "denkomslag bij het personeel" die hiervoor nodig is.

8 HRM als drijvende kracht voor kanteling van aanbodgericht naar vraaggestuurd werken
Vooral bij overheden en bijvoorbeeld de zorg voorziet Yacht een omslag naar klantgericht denken. In samenwerking met het management kan HRM hierbij een belangrijke rol spelen. Overigens zal het vraaggestuurd werken ook gelden voor de interne dienstverlening. Dat betekent dat managers ook "heldere leveringsafspraken" willen maken over de HRM-dienstverlening.

9 Opkomst van diversiteitsmanagement als nieuw aandachtsgebied binnen HRM
Na de politieke correcte jaren '80 waarin het onderwerp minderhedenbeleid hot was en de afgenomen belangstelling de afgelopen jaren, komt er een wederopstanding onder de nieuwe, bredere benaming diversiteitsmanagement. Organisaties ontkomen er nu niet aan als zij een afspiegeling willen zijn van hun omgeving en als zij willen inspelen op de arbeidsmarkt. "Organisaties zullen meer moeten sturen op diversiteit voor wat betreft leeftijd, sekse, etnische achtergrond, psychische en fysieke handicap, maar ook als het gaat om inzetten van de verschillen aan competenties en talenten".

10 Zelfwerkzaamheid medewerkers in loopbaanontwikkeling meer en meer vereist
Verschillende HR-taken komen bij het lijnmanagement terecht (recruiting, ontwikkeling, beoordelen en belonen). Ook zal een sterker beroep worden gedaan op de zelfredzaamheid van de medewerkers om de regie over de eigen loopbaan te voeren. E-HRM helpt daarbij.

Trend of wens?
Veel trends die Yacht signaleert, tekenen zich al een tijd duidelijk af. Of zijn oude trends die in een nieuwe jas terugkomen. Andere trends lijken meer gebaseerd op wensdenken.
Steeds meer traditioneel HRM-werk verdwijnt naar buiten of komt bij anderen in de organisatie terecht. In reactie daarop ziet Yacht kansen voor een meer strategische HR-functie. Maar betekent dit dan ook dat de HRM-directeur daadwerkelijk deel zal uitmaken van het topmanagement, zoals veel vakgenoten graag zien? Of zal het topmanagement de strategische HR-taak straks zelf voor zijn rekening willen nemen? Al dan niet ondersteund met externe top-adviseurs?

Lees ook over HR-trends:
Nieuwe HR-functies komen eraan (Personeelsnet)
De trends voor 2007? (Personeelslog)
De reacties op de HRM-trends voor 2007 (Personeelslog)

Het boekje 'HRM in perspectief 2007/2008' dat Yacht heeft uitgebracht in samenwerking met De Gids voor Personeelsmanagement, is gratis te bestellen via de site van Yacht.