Personeelslog

De Week van Het Nieuwe Werken botst met economische realiteit

Terwijl deze dagen de miljarden-bezuinigingen en het terugvallen van de economie het nieuws beheersen, is het ook nog De Week van Het Nieuwe Werken. Een combinatie die wringt.

Terwijl deze dagen de miljarden-bezuinigingen en het terugvallen van de economie het nieuws beheersen, is het ook nog De Week van Het Nieuwe Werken. Een combinatie die wringt.

Steeds meer bedrijven worstelen in deze tijd om het hoofd boven water te houden. Voor hen ligt de prioriteit vooral bij het verlagen van hun kosten.
Risico’s worden zoveel mogelijk beperkt. Een ondernemer ziet zijn dure kapitaal daarom het liefst direct voor hem werken.

Roze pyjama’s
Deze economische realiteit botst met de roze pyjama’s van de thuiswerkers in de huidige campagne Het Nieuwe Werken Doe Je Zelf, de papadagen en de andere mooie dingen die de werk-privé balans voor werknemers verbeteren.

Veel werknemers voelen dit haarfijn aan. Wie zijn werkgever wil overtuigen van zijn persoonlijke onmisbaarheid in een tijd van ontslagen, wil zo zichtbaar mogelijk zijn. Dan maar even niet thuiswerken.
Deze week bleek nog dat jongeren minder dan andere werknemers geïnteresseerd zijn in thuiswerken en andere vormen van flexibel werken. Het is niet toevallig dat dit de groep werknemers is met vaak de slechtste rechtspositie. “We zien een verband tussen het minder gebruik maken van flexibele regelingen door jongeren en hun verwachting dat gebruik hiervan negatieve gevolgen heeft voor hun carrière”, aldus de onderzoekers.

Kosten verlagen
De economische realiteit van vandaag kan Het Nieuwe Werken overigens juist interessant maken voor werkgevers. Steeds meer bedrijven zien hierin een middel om hun kosten te verlagen. Hoe meer mensen flexwerken, hoe minder dure kantoorruimte de werkgever nodig heeft.

Maar juist deze besparingskant belichten HNW-adepten niet graag. Zij wijzen er graag op dat de behoefte van de kenniswerker centraal moet staan, zodat deze het beste uit zichzelf kan halen.
Voor de werknemer wordt deze motivatie voor Het Nieuwe Werken minder geloofwaardig als hij vermoedt dat het de werkgever (ook) om een flinke bezuiniging is te doen.

Opbrengsten verhogen
Misschien nog wel interessanter dan het verlagen van de kosten is dat nieuwe manieren van werken de opbrengsten van het bedrijf juist kunnen verhogen.

Traditioneel is het argument dat hiervoor het meest wordt gebruikt: de hogere productiviteit van de individuele werknemer. Een tevreden werknemer (bijvoorbeeld dankzij een evenwichtige werk-privé balans) levert een hogere (en/of betere) productie. Ook kan de individuele werknemer meer werk verzetten omdat hij kan werken op de plaats en tijd waarop hij het meest productief is.

Nieuwe organisatie
Maar voor bedrijven is misschien nog wel de grootste winst te boeken door te kijken naar een nieuwe organisatie van het werk.
Als een traditioneel kantoor niet meer nodig is… Als het niet uitmaakt wanneer je werkt... Als je niet alle competenties zelf in huis hoeft te hebben, omdat je kunt samenwerken met andere bedrijven, omdat je gebruik kunt maken van de expertise over de hele wereld..

Als een bedrijf deze kansen heeft, hoe organiseer je dan het werk? En wat heb je hiervoor nodig? Het denken hierover is maar net begonnen.

Oude patronen
Bedrijven die het water aan de lippen staat, zullen snel terugvallen in oude patronen die vroeger hebben gewerkt. Ze denken zo op safe te spelen. Ze investeren daarom niet in nieuwe vormen van organisatie, in nieuwe managementstijlen. Ze wachten het wel af.

Het Nieuwe Werken zal voor veel werkgevers meer urgentie krijgen als ze weten hoe nieuwe organisatievormen hen helpen te overleven. Als ze daarmee beseffen dat HNW niet (alleen) een leuk extraatje is om medewerkers te binden, dat vooral relevant is in een krappe arbeidsmarkt.