Personeelslog

Do-its: de Uber voor het secretariaat?

Kleine taken waarin je niet zo handig bent snel delegeren aan 'de crowd'? Dat is de belofte van Do-its, een app van Moneypenny. Krijgt de vaste beroepssecretaresse via Do-its concurrentie, zoals Uber veel ritjes afsnoept van de traditionele taxicentrales?

Met de nieuwe app Do-its kunnen managers en ondernemers microtaken - kleine, relatief eenvoudige taken - snel laten uitvoeren door medewerkers die op afstand inzetbaar zijn.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief


Virtuele asistenten
De app die alleen nog beschikbaar is voor iOS (iPhone en iPad), is een initiatief van Moneypenny, een bureau dat op afstand secretaresse-werk doet. Al spreekt het bedrijf zelf liever over virtuele assistenten.
De huidige versie van de Do-its app is overigens niet veel meer dan een communicatiemiddel tussen een manager en een secretaresse, zoals mail, whatsapp of Skype. Als extra communicatiemiddel is de meerwaarde van de app beperkt.

Buiten kantoortijden
Interessanter is de mogelijkheid om via de app een taak uit te zetten bij een onbekende professional, die op dat moment – ook buiten kantoortijden - beschikbaar is.
Daarbij denkt de initiatiefnemer vooral aan taken waarvoor niet heel specifieke kennis of expertise is vereist: internet research, het updaten van een website, een spreadsheet maken, het vastleggen van een vergaderlocatie, een geluidsbestand uitwerken of een tekst corrigeren.

Uber-achtig
Met Do-its zegt Moneypenny in te springen op de behoefte om direct geholpen te worden. "Dat doen we op Uber-achtige wijze: de gedelegeerde taken worden aan de crowd aangeboden die op dat moment gekwalificeerd, beschikbaar en bereid is om ze meteen uit te voeren", aldus Marianne Sturman, directeur Moneypenny.

Wat Moneypenny zo modern de crowd noemt, zijn gewoon de afstandssecretaresses die voor Moneypenny werken.
Hoe werkt het? Wie geen eigen secretaresse heeft, kan taken onderbrengen bij Penny. Via het online communicatieplatform Moneypenny Meetingpoint wordt de taak aangeboden aan de uitzendkrachten of ZZP-ers die via Moneypenny vanuit huis werken. Volgens het bedrijf voert een assistent het werk uit die gekwalificeerd is voor de taak en die deze voor de opgegeven deadline kan uitvoeren.
De opdrachtgever betaalt via een maandelijkse abonnement of via een prepaid kaart. Bij de kleinste prepaid kaart kost een Do-its assistent zo'n 40 euro per uur.

Echt naar de crowd
Met Do-its is een eerste stap gezet naar het Uberiseren van secretariaatswerk. Het wachten is op een partij die de volgende stap zet.

Bij taxidiensten heeft Uber met zijn Uber POP ervaren dat er bij personenvervoer wel degelijk wettelijke belemmeringen zijn. Omdat dit niet geldt bij administratieve werkzaamheden, kunnen deze eenvoudig worden aangeboden door een grote groep mensen. Zo kan een echte 'crowd' (inclusief amateurs en hobbyisten) aan het werk in plaats van een selecte groep medewerkers die een sollicitatieprocedure bij Moneypenny heeft moeten doorlopen.
Kleine taken kunnen worden verdeeld over mensen die vooral handig zijn in die ene taak (bijvoorbeeld Excel-tabellen maken) zonder dat ze de overige vaardigheden hoeven te hebben die worden verwacht van een secretaresse. Via een waarderingssysteem wordt wel duidelijk of de aanbieder daadwerkelijk kan wat hij belooft.

Op deze manier wordt de markt voor secretariaatswerkzaamheden ècht opengebroken en kan dit werk makkelijker, flexibeler en mogelijk goedkoper worden gedaan.