Personeelslog

Doe gratis mee: deskundigen helpen pestgedrag aanpakken

Jaarlijks worden een half miljoen werknemers gepest op het werk. Pesten is op de eerste plaats afschuwelijk voor de slachtoffers, maar de verziekte werksfeer zou ook een waarschuwing moeten zijn voor werkgevers. Zij moeten zich van de wet actief inzetten om pesten tegen te gaan, maar weten soms niet hoe. Zij kunnen nu gratis meedoen met een pilot die helpt het pestgedrag om te buigen.

Pestgedrag is een uiting van een slechte arbeidscultuur, waar werknemers onder lijden. Werkgevers lopen waarschijnlijk productiviteit mis, omdat medewerkers zich niet 100 procent (kunnen) inzetten voor werk waar het niet echt prettig is.

Aan de slag met een team van experts
Volgens de Arbeidsomstandighedenwet moeten werkgevers zich actief inzetten om pestgedrag tegen te gaan. Het ministerie van SZW gaat organisaties hierbij helpen, in samenwerking met TNO. Dat gebeurt met een pilot, die loopt van oktober 2018 tot en met juli 2019.

Met een team van experts wordt er een op maat gemaakte interventie gerealiseerd binnen de organisatie om pesten op de werkvloer te verhelpen. Deze interventie zal effectief en wetenschappelijk onderbouwd zijn, waardoor het ook in de toekomst kan worden toegepast binnen andere organisaties.

Meedoen van oktober tot juli
De pilot duurt van oktober 2018 t/m juli 2019. Samen met een samengesteld team binnen de organisatie zullen de experts van TNO een veranderproces in werking zetten, zodat de nieuwe werkcultuur ook na de interventie blijvend merkbaar is.

Hier leest u meer over de pilot pesten op het werk.¬†Organisaties die ge√Įnteresseerd zijn, kunnen zich hiervoor opgeven door een e-mail te versturen naar: pilotgedragsencultuurinterventie@minzw.nl.

ZELF DOEN: Checklist Pesten op het werk