Personeelslog

Dossier Het Nieuwe Werken: HNW in vijf varianten

De Week van Het Nieuwe Werken komt er binnenkort weer aan. Maar wat is Het Nieuwe Werken eigenlijk? Is het wel zo nieuw? Personeelslog praat je bij met een compleet dossier van 25 artikelen over de vijf HNW-varianten; over flexen, plaats- en tijdonafhankelijk werken, slim roosteren en slim (samen)werken.

Over wat Het Nieuwe Werken precies is, lopen de meningen uiteen.
Voor het ene bedrijf is Het Nieuwe Werken dat medewerkers hun werkmail kunnen lezen via een iPad. Of soms een dagje kunnen thuiswerken.
Voor een andere werkgever gaat het juist om een fundamentele verandering van zijn organisatie, waarbij werknemers meer zelfstandigheid krijgen en vooral op hun resultaten worden afgerekend.

Kansen voor iedereen
Volgens werkgeversvereniging AWVN staat Het Nieuwe Werken “voor een groot aantal middelen om het werk niet altijd op dezelfde plek of binnen bepaalde tijden te hoeven doen”.
Ook de initiatiefnemers van de Week van Het Nieuwe Werken kiezen voor een brede benadering. Zo lezen we op hun site Het Nieuwe Werken doe jezelf: “Werken op de camping? 's Ochtends op het strand en daarna een late dienst? Het Nieuwe Werken biedt kansen voor iedereen. Van vuilnisman tot verpleegkundige, van manager tot metaalarbeider.”

Vijf HNW-varianten
In de praktijk zien we vijf varianten van Het Nieuwe Werken, die elkaar gedeeltelijk overlappen:
1 flexen op kantoor
2 plaats- en tijdonafhankelijk werken
3 slim roosteren
4 slimmer werken
5 slim samenwerken.

Afhankelijk van de variant kan Het Nieuwe Werken verschillende voordelen hebben:

  • Hogere medewerkertevredenheid door een betere balans tussen werk- en privé –leven (vooral bij plaats- en tijdonafhankelijk werken en slim roosteren)
  • Langer doorwerken dankzij meer autonomie in het werk (plaats- en tijdonafhankelijk werken en slim roosteren)
  • Aantrekkelijker werkgeverschap (plaats- en tijdonafhankelijk werken en slim roosteren)
  • Lagere kosten (bij flexen op kantoor en bij slim samenwerken)
  • Hogere productiviteit (plaats- en tijdonafhankelijk werken, slimmer werken en slim samenwerken)
  • Minder reistijd (plaats- en tijdonafhankelijk werken, slim roosteren)
  • Minder milieuvervuiling (plaats- en tijdonafhankelijk werken).


Meer over de voordelen van de verschillende HNW-varianten:


1. Flexen op kantoor
Bij flexen op kantoor zijn er minder werkplekken beschikbaar dan het aantal werknemers. De meeste werknemers hebben bij deze variant géén vaste werkplek. Zij mogen dan ook geen stapels papier en andere spullen laten liggen op hun bureau tot de volgende werkdag. Voor medewerkers kan het even zoeken zijn naar een ongebruikt bureau of erger nog naar een collega.
Deze variant van Het Nieuwe Werken wint aan populariteit, omdat bedrijven hiermee flink kunnen besparen op het aantal werkplekken en daarmee op hun huisvestingskosten.

Meer over flexibele werkplekken:


 
2. Plaats- en tijdonafhankelijk werken
Het plaats- en tijdonafhankelijk werken wordt vaak gecombineerd met flexen op kantoor, omdat bedrijven hiermee een nog grotere besparing op hun huisvestingskosten kunnen realiseren.
Bij plaats- en tijdonafhankelijk werken kan de medewerker binnen afgesproken grenzen zijn werk doen waar en wanneer hij maar wil. Voor een succesvolle invoering is het belangrijk dat de manager goede resultaatafspraken maakt met de medewerker. Deze manier van werken vraagt veel zelfstandigheid van de werknemer en veel vertrouwen van de manager.
De ervaring leert dat niet alle medewerkers hiervan gelukkig worden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om medewerkers die behoefte aan structuur hebben of die niet zonder de gezelligheid van collega’s kunnen.

Meer over plaats en tijdonafhankelijk werken:


 
3. Slim roosteren
Een variant van Het Nieuwe Werken die in opkomst is: medewerkers zelf hun werktijden laten bepalen. Bijvoorbeeld door hen zelf binnen redelijke grenzen hun begin- en eindtijden van de werkdag te laten kiezen. Hierdoor kunnen zij hun werk beter afstemmen op hun privé-leven en kunnen ze reizen op tijdstippen dat er geen lange files staan.
Voor de werkgever is deze variant niet alleen interessant vanwege de hogere medewerkertevredenheid en het lagere ziekteverzuim, maar ook omdat op deze manier de bedrijfstijden kunnen worden verlengd.
Ook het zelfroosteren is in opkomst. Medewerkers regelen zelf wanneer wie in welke dienst werkt.

Met de slim roosteren-variant is Het Nieuwe Werken ook binnen bereik van personeel dat aan een vaste werkplek is gebonden: van fabrieksmedewerkers tot ziekenhuispersoneel.

Meer over slim roosteren:


 
4. Slimmer werken
In deze variant van Het Nieuwe Werken maken werknemers volop gebruik van slimme ICT-mogelijkheden waardoor ze sneller en meer dingen gedaan krijgen. Het gaat daarbij alles wat moderne communicatie mogelijk maakt: van smartphones, tablets, apps tot sociale media.
Nieuwe generaties werknemers vinden deze tools zo vanzelfsprekend dat ze liever niet werken voor bedrijven die weigeren hen hiermee te faciliteren.

Meer over slimmer werken:


 
5. Slim samenwerken
Slim samenwerken is een variant van Het Nieuwe Werken die langzaam op gang komt. Internet, sociale media en andere slimme toepassingen hebben ervoor gezorgd dat de traditionele grenzen met de ‘buitenwereld’ worden doorbroken.
Zo zijn er bedrijven die hun klanten op deze manier betrekken bij productontwikkeling. Sommige bedrijven zetten research & development-vragen online uit, zodat onderzoekers wereldwijd kunnen meedenken. Op deze manier kunnen bedrijven sneller werken en daarmee sneller inspelen op de veranderingen in hun markt.

Ook in het HR-vak komen varianten van slim samenwerken voor. Bedrijven die gebruik maken van elkaars personeel bijvoorbeeld. Of werkgevers die bij de voorbereidingen van de cao-onderhandelingen zoveel mogelijk alle medewerkers betrekken.

Meer over slim samenwerken: