Personeelslog

Duurzame inzetbaarheid: 35 manieren om banen boeiend te houden

Door slim te sleutelen aan banen kunnen werknemers langer inzetbaar blijven. Dat is het principe van Job engineering. Nederlandse wetenschappers en praktijkmensen hebben in een catalogus maar liefst 35 manieren beschreven waarop werk geschikt blijft (of gemaakt wordt) voor een werknemer.

Door slim te sleutelen aan banen kunnen werknemers langer inzetbaar blijven. Dat is het principe van Job engineering.

Nederlandse wetenschappers en praktijkmensen hebben in een catalogus maar liefst 35 manieren beschreven waarop werk geschikt blijft (of gemaakt wordt) voor een werknemer.

Job engineering staat volop in de belangstelling. Nu werknemers steeds langer moeten doorwerken, is het belangrijk dat voorkomen wordt dat zij vastroesten in hun baan.
Door te sleutelen aan de taken van een werknemer kan ervoor gezorgd worden dat hij nog steeds nieuwe dingen leert en zich voorbereidt op toekomstige veranderingen. Bij Job crafting bijvoorbeeld krijgt de medewerker zelf de mogelijkheid om zijn huidige werk aan te passen.

Arbeidsgehandicapten
Een andere reden waarom steeds meer werkgevers zich interesseren in job engineering, is de Participatiewet en de Quotumwet. Kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat werkgevers uiterlijk in 2026 in totaal 125.000 extra banen zullen realiseren voor arbeidsgehandicapten.
Job engineering kan hierbij helpen. Bijvoorbeeld door taken los te knippen (job carving) om nieuwe functies te creëren, die geschikt zijn voor gehandicapte of lager opgeleide werknemers.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief


Buiten de gepade banen
TNO en het Kenniscentrum van de Nederlandse Stichting van Psychotechniek hebben een catalogus gemaakt met maar 35 manieren waarop werkgever en werknemers kunnen sleutelen aan banen: Buiten de gepade banen.

De catalogus beschouwt een baan niet als een vaststaand gegeven, maar als een verzameling van kleine en grotere kern- en bijtaken. Door hierin te variëren kan samen met de individuele werknemer een baan op maat worden gemaakt.

35 manieren om sleutelen aan een baan
De catalogus geeft 35 manieren om te sleutelen aan een baan, verdeeld over drie hoofdcategorieën:


  • Ontwikkelbanen: wat zijn manieren om bestaande banen door te ontwikkelen?

  • Combinatiebanen: welke vormen van het combineren van meerdere banen zijn er?

  • Springplankbanen: hoe creëer je nieuwe banen uit bestaande banen?


De Job engineering catalogus 2014, die een fraaie staalkaart van de mogelijkheden biedt, is gratis te downloaden.

Lees ook:
Succesvol reorganiseren door medewerkers de ruimte te laten (Personeelslog)
Dossier duurzame inzetbaarheid: gezond doorwerken voor iedereen (Personeelslog)