Personeelslog

Duurzame inzetbaarheid: werknemer moet het zelf doen

Slechts 27% van de bedrijven is bereid daadwerkelijk opleidingsbudget te besteden aan duurzame inzetbaarheid. Hoewel HR-managers zeggen dat ze deze inzetbaarheid belangrijk vinden, moet vooral de werknemer zélf de verantwoordelijkheid nemen.

Slechts 27% van de bedrijven is bereid daadwerkelijk opleidingsbudget te besteden aan duurzame inzetbaarheid. Hoewel HR-managers zeggen dat ze deze inzetbaarheid belangrijk vinden, moet vooral de werknemer zélf de verantwoordelijkheid nemen.
Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van CINOP Advies bij meer dan 400 grote bedrijven in Nederland.

Duurzame inzetbaarheid staat symbool voor een goed functionerende, gezonde en vitale arbeidsmarkt. Bij 68% van onderzochte organisaties staat het thema de komende twee jaar hoog op de agenda.
Maar dat blijkt niet uit de budgetten die ze hiervoor ter beschikking stellen. Slechts 28% trekt hier meer dan een vijfde van het totale HR- en opleidingsbudget voor uit.

Vooral aandacht voor korte termijn
Uit het onderzoek blijkt verder dat HR-managers het lastig vinden om concrete doelen te noemen voor duurzame inzetbaarheid. De meest genoemde doelen blijven steken op het langer kunnen doorwerken van medewerkers (25%) en het verhogen van de productiviteit van personeel (17%).
"HR-managers geven de voorkeur geven aan korte termijn opleidingsdenken en zijn weinig bezig met (loopbaan)ontwikkeling", aldus Marja van den Dungen van CINOP Advies.

Werknemers verantwoordelijk
Gevraagd naar de verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid, slaat de balans om naar de werknemerskant. 30% van de HR-managers vindt dat de medewerker helemaal zelf verantwoordelijk is voor de eigen loopbaan en ontwikkeling. 3% geeft aan dat de verantwoordelijkheid geheel ligt aan de zijde van de werkgever.

Pro-actieve houding nodig
Volgens veel HR-professionals moet de werknemer zijn competenties op peil houden en zelf zorgen voor een passend opleidingsplan en hierover met zijn leidinggevende communiceren.
Voor 31% is zelf initiatief nemen een absolute vereiste om in aanmerking te komen voor een opleiding. "Als dat niet gebeurt, lijkt de verantwoordelijkheid van de werkgever eigenlijk veelal op te houden", concludeert CINOP.

Geen daden, maar woorden
De somberheid van CINOP is wel te begrijpen. Zo blijkt uit het onderzoek ook dat weinig bedrijven werk maken van een strategisch opleidingsbeleid dat rekening houdt met de verschillende doelgroepen of leeftijdsgroepen is weinig sprake.
Amper één op de tien is bezig met het stimuleren van specifieke personeelscategorieën in hun ontwikkeling: laagopgeleiden (11%) en ouderen (9%).

Een verklaring waarom de daden achterblijven bij de mooie woorden over duurzame inzetbaarheid geeft het onderzoek niet. Misschien houden werkgevers in deze moeilijke economische tijden de hand nog op de knip. Maar zullen ze straks dan wel volop investeren in duurzame inzetbaarheid?