Personeelslog

Een werknemer in scheiding: Werkgever, bemoei je met je eigen zaken?

Leidinggevenden moeten een rol spelen als werknemers kampen met privé-problemen, zoals een scheiding. Dat vindt 59% van de werkgevers volgens het HR Benchmarkonderzoek van HR dienstverlener Visma | Raet.

Werknemers zitten echter niet te wachten op dit soort bemoeienis van hun werkgever. 78 procent vindt het zijn eigen verantwoordelijkheid en wil niet dat de leidinggevende zich bekommert met zijn privésituatie. 

Rol voor werkgever
Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat driekwart van de medewerkers (76%) wil dat de werkgever zich wel degelijk druk maakt als hij stress op de werkvloer ervaart. Ook wanneer de werk-privé balans ver te zoeken is, geeft twee derde van de medewerkers (68%) aan dat dit tevens een (gedeelde) verantwoordelijkheid is van de werkgever.

Dunne scheidslijn
De scheidslijn tussen werk en privé is steeds dunner geworden. Bij discussies over de balans tussen werk en privéleven blijkt het soms al moeilijk uit elkaar te rafelen of een medewerker “slecht in zijn vel zit” als gevolg van het werk of van een drukke of rommelige situatie thuis.

Werknemers houden hun problemen thuis (zoals een scheiding, een ziek familielid) graag privé. Maar dat is vaak niet vol te houden, bijvoorbeeld als hun werkprestaties eronder lijden of als privé-problemen de sfeer binnen een team beïnvloeden.

Géén biechtvader
Volgens de Harvard Business Review is dat ook het moment dat een leidinggevende in actie moet komen. Maar terughoudendheid blijft geboden.

Adviezen van de experts:

  • Ga géén biechtvader of therapeut spelen. Laat je niet meeslepen in de persoonlijke problemen.
  • Overstelp de medewerker niet met adviezen, maar biedt een luisterend oor en vraag of de medewerker zelf ideeën heeft hoe de werkgever rekening met hem kan houden.
  • En als dit leidt tot aanpassing in de werkzaamheden wees hier transparant over naar het team.

Voetangels en klemmen
Het HR Benchmarkonderzoek maakt duidelijk dat persoonlijke problemen van de werknemer een terrein met veel voetangels en klemmen is. Maar gezien zijn verantwoordelijkheid voor de teamprestaties kan de manager hier niet (altijd) van wegblijven.