Personeelslog

Flexbarometer: (bijna) alle cijfers over flexwerkers

Hoeveel uitzendkrachten werken er in Nederland? Hoeveel ZZP-ers werken er eigenlijk in onze sector? Antwoorden op deze en veel andere vragen over flexibel werk zijn te vinden in de Flexbarometer, een nieuwe site van TNO.

De Flexbarometer geeft een uitgebreid overzicht van de verschillende vormen van vast en flexibel werk, de verdeling daarvan over de sectoren en de trends daarin.

De TNO-site presenteert de cijfers over flexwerkers in drie onderdelen:

  • aantal flexwerkers
  • kwaliteit van arbeid
  • bedrijfsbeleid.


Aantal flexwerkers
Het onderdeel over het aantal flexwerkers bevat de meeste informatie en is heel toegankelijk gepresenteerd.
TNO komt er maar liefst tot negen vormen van arbeid: zoals de medewerker met een vast contract, de uitzendkracht, de oproep- of invalkracht en de zelfstandige zonder personeel.
De gegevens worden in overzichtelijke diagrammen gepresenteerd. 

Daarnaast biedt dit onderdeel ook informatie over de leeftijd, opleiding en geslacht van de verschillende soorten werkers.

Kwaliteit van arbeid
Naast informatie over de aantallen flexwerkers heeft de flexbarometer veel meer te bieden.
Het onderdeel kwaliteit van arbeid laat de motieven en drijfveren zien van de verschillende soorten werkers, en ook hoe zij aankijken tegen de leer- en ontwikkelmogelijkheden, de arbeidsvoorwaarden, hun productiviteit, werkzekerheid en employability.

Bedrijfsbeleid
Daarnaast is er nog een bescheiden onderdeel bedrijfsbeleid waarin per sector gekeken kan worden naar de verschillende vormen van flexibiliteit die werkgevers toepassen: brede inzetbaarheid, flexibele werktijden, flexibele contracten.

Zo blijkt de overheid kampioen in het toepassen van flexibele werktijden. Deze vorm van flexibiliteit komt bij 50% overheidswerkgevers in "(zeer) sterke mate" voor; het gemiddelde voor alle sectoren is 34%. De overheid maakt echter minder gebruik van flexibele contracten dan gemiddeld.

Cijfers uit drie grote onderzoeken
TNO haalt zijn data voor de Flexbarometer uit de drie grote onderzoeken die de overheid voor haar beleid gebruikt:

  • de Enquête Beroepsbevolking (van het CBS)
  • de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (het Ministerie van SZW, het CBS en TNO)
  • de Werkgevers-enquête Arbeidsomstandigheden (SZW, Stratus en TNO).


Voor de liefhebbers van statistieken over de arbeidsmarkt is de Flexbarometer een echte aanwinst. Wat deze site vooral interessant maakt, is de mogelijkheid om zelf diagrammen samen te stellen (naar vorm van arbeidscontract/sector) en deze te downloaden.