Personeelslog

Fris en fruitig blijven: één dag per week ander werk

Bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET kunnen oudere bus- en tramchauffeurs één dag in de week ander werk doen. Met dit experiment wil RET nagaan of oudere werknemers minder verzuimen en langer inzetbaar zijn als hun taken gevarieerder zijn.

Nu de pensioengerechtigde leeftijd stijgt, besteden werkgevers steeds meer aandacht aan manieren om ouderen langer te laten doorwerken. Vorige week vrijdag heeft de Volkskrant uitgebreid aandacht besteed aan de manier waarop RET experimenteert met een bijzondere invulling van 'een leven lang leren'.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief


Buschauffeur wordt servicemedewerker
In Rotterdam gaat vooralsnog om een beperkt experiment waaraan 25 werknemers, voornamelijk 55-plussers, deelnemen. Zo kunnen metromonteurs één dag per week storingen oplossen bij de centrale verkeersleiding en kunnen buschauffeurs en trambestuurders als servicemedewerker aan de slag. Ook kunnen controleurs een dag werken bij het klantcontactcentrum.
"Het mes snijdt aan twee kanten", zegt Sietske van Rossum, RET's programmamanager duurzame inzetbaarheid in de Volkskrant. "De oudere medewerkers leren iets nieuws en werken een dag met een andere belasting. Daardoor houden ze het werk hopelijk langer vol en zijn ze ook tevredener over hun werk."

Informeel leren
Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar vitaliteitsmanagement bij de Open Universiteit, ziet veel in het RET-initiatief. "Door een dag in de week ander werk te doen, verbreden de medewerkers hun werkervaring. De variatie is goed voor hun gezondheid en motivatie. Bovendien hebben ze meer te bieden als ze toch ander werk moeten zoeken."
Zij vindt het vooral interessant omdat groepen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en lager opgeleiden, minder deelnemen aan traditionele vormen van scholing. "Laagopgeleiden hebben vaak een aversie tegen bijleren, omdat hun schooltijd één grote faalervaring was."
Informeel leren, bijvoorbeeld door een dag in de week iets anders te doen, kan helpen deze groep fris en fruitig te houden.

Koekjesbakkerij
RET is overigens niet de enige werkgever die op deze manier werknemers probeert scherp te houden. Ook andere bedrijven kiezen hier bewust voor.
Bij koekjesbakkerij Veldt bijvoorbeeld heeft iedere week iemand anders de dagelijkse leiding op de productieafdeling. De medewerkers rouleren in hun rol als eerste operator. "Als mensen niet geschikt worden geacht, doen we ons best om ze geschikt te maken."

Combinatie- of stapelbaan?
Deze bewuste inspanning van bedrijven om medewerkers vitaal te houden, is niet het hele verhaal. Op verzoek van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken onderzoekt de Sociaal Economische Raad de positie van zo'n 800.000 werknemers met een zogenoemde combinatiebaan. Het gaat hierbij vooral om werknemers die meerdere parttime banen hebben bij verschillende werkgevers.
Sommigen kiezen bewust voor verschillende banen, omdat ze van afwisseling houden. Andere werknemers zijn gedwongen om meerdere banen te combineren omdat ze anders niet rond kunnen komen. Deze stapelbanen kunnen medewerkers dan veel stress opleveren.

Vitaler in het werk
De stress, het heen en weer vliegen tussen verschillende banen, zal voor de RET-medewerkers in het experiment minder groot zijn. De werkgever helpt hen immers met het combineren van de verschillende banen.
Uit het experiment moet blijken of deze combinatiebanen - door de grotere afwisseling en het bijleren van nieuwe vaardigheden - medewerkers vitaler houden in hun werk, zodat ze langer gezond en gemotiveerd kunnen doorwerken.