Personeelslog

Geluk op het werk: wat is dat eigenlijk?

Met zijn artikel over Geluk op het werk bij Personeelslog heeft gastblogger Robert Haringsma vorige maand flink de tongen losgemaakt. Eén vraag kwam steeds terug: En wat is dat dan werkgeluk? In dit vervolgartikel geeft Haringsma meer uitleg. Bovendien introduceert hij de online Geluksmeter, waarin je kunt nagaan hoe gelukkig je zelf bent op jouw werk.

In mijn vorige artikel Geluk op het werk als HR-strategie op Personeelslog.nl, besprak ik twee business cases van bedrijven die geluk gebruiken als HR-strategie. Naar aanleiding van dat verhaal kwam één vraag steeds terug: “En wat is dat dan werkgeluk?”

— Fleur Been (@iFleurs) 16 februari 2015

Nu kwam het vorige artikel niet uit mijn dikke duim. Met het Instituut voor Positieve Psychologie doen we al ruim een jaar onderzoek naar werkgeluk en we helpen organisaties om dit ook in de praktijk te brengen. In dit artikel daarom een korte introductie op het fenomeen werkgeluk.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief


Wat is Geluk?
In 2014 zijn we ons onderzoek naar werkgeluk begonnen. We werken daarin met het model van Martin Seligman (de grondlegger van de positieve psychologie) die stelt dat Geluk uit verschillende onderdelen bestaat: betekenis, uitdaging, relaties, flow en positieve emoties. Hieronder bespreek ik de verschillende onderdelen.

Betekenis: het idee dat je werk ergens toe dient. Hierbij kun je denken aan betekenisgeving voor de maatschappij, maar ook voor jezelf. Een verpleegster kan het gevoel hebben dat ze met haar werk een bijdrage doet aan het leven van anderen. Maar ze kan ook het gevoel hebben dat het werk haar ondersteunt in haar eigen ontwikkeling.

Uitdaging: het gevoel dat je steeds iets bij kan leren en dat je voldoende autonomie hebt om je werk te doen zoals dat volgens jou het best is.

Relaties: een goede band met je collega’s. Daarbij kun je denken aan een goede sfeer, maar ook aan het kunnen omgaan met stressvolle gebeurtenissen en voldoende openheid.

Flow: opgaan in je werk.

Positieve Emoties: een prettig gevoel hebben.

Geluksmeter
Het is nog niet helemaal helder hoe deze onderdelen van werkgeluk samenhangen. Wij vermoeden dat het ongeveer het onderstaande model volgt:

 
Als het werk met andere woorden voldoende betekenis heeft en voldoende uitdaging biedt en wanneer de relaties op het werk goed zijn, voelen mensen meer flow en positieve emoties op hun werk.
Zoals je ziet gaan we er ook vanuit dat geluk op het werk duidelijk consequenties heeft. Werknemers die gelukkig zijn tonen meer betrokkenheid, hebben minder ziekteverzuim hebben en presteren beter.
Hoewel er naar veel van de verbanden uit dit model onderzoek is gedaan, zijn we op dit moment toch bezig om het gehele model te toetsen. Als je mee wilt doen aan dit onderzoek, vul dan hier onze Geluksmeter in.

Geluk stimuleren in de praktijk
Als je binnen een organisatie wilt sturen op geluk, kun je aan verschillende interventies denken. Ik geef daarvan drie voorbeelden.

Formuleer een duidelijke visie en missie voor de organisatie. Zorg er voor dat deze doorleefd worden en niet alleen een papieren tijger zijn. Dit maakt het voor werknemers makkelijk om betekenis te vinden in hun werk.

Stuur op de manier van communiceren binnen de organisatie. Investeer hierbij vooral in de leidinggevenden omdat zij het verschil maken op dit punt. Bedenk goed: een positieve insteek betekent niet dat je geen feedback meer mag geven.

Zorg voor een duidelijk ontwikkelingstraject voor de werknemers. Dit kan ook zijn met partners buiten de organisaties. Probeer eens om de werknemers wat losser te laten bij het invullen van hun taken. Meestal worden de resultaten daar alleen maar beter van.

Missie en visie ook doen
Bij deze interventies moeten we wel opmerken dat alle bedenkingen rondom organisatieverandering ook hier gelden.

Als je alleen maar een missie en visie beschrijft en er vervolgens niets meer mee doet, zal het weinig invloed hebben. Pas als het streven naar Geluk gaat leven binnen de organisatie, ga je ook de effecten zien.
Het grote voordeel van geluk is natuurlijk dat het leuk is om er mee bezig te zijn, voor de werknemer en de werkgever.

Robert Haringsma is onderzoeker en psycholoog bij het Instituut voor Positieve Psychologie.