Personeelslog

Gezond leven voor de baas

Leefstijl-programma's maken een snelle opmars binnen bedrijven. Het verzet tegen deze bemoeienis met het privé-leven van werknemers brokkelt af. Opinieweekblad Vrij Nederland besteedt deze week aandacht aan deze HR-trend: "Zitten is een levensgevaarlijke en voor de werkgevers dure hobby."

Leefstijl-programma's maken een snelle opmars binnen bedrijven. Het verzet tegen deze bemoeienis met het privé-leven van werknemers brokkelt af.

Opinieweekblad Vrij Nederland besteedt deze week aandacht aan deze HR-trend: "Zitten is een levensgevaarlijke en voor de werkgevers dure hobby."

Volgens onderzoek van het VUmc zitten Nederlanders gemiddeld zeven uur per dag op hun werk. Een Duitser of Belg doet gemiddeld anderhalf uur minder zittend werk. Het Amsterdamse ziekenhuis berekende dat dagelijks meer dan tien uur zitten de kans op vroegtijdig overlijden verhoogt met 40 tot 60%.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief


"Zitten is voor de werknemer een levensgevaarlijke en voor de werkgevers een dure hobby. Want die laatste groep draait met dik twintig miljard euro per jaar voor de helft van de totale zorgkosten op", aldus Vrij Nederland.

Vitaliteitsprogramma's
De kosten van ziekteverzuim en het langer moeten doorwerken van werknemers verklaren de populariteit van vitaliteitsprogramma's. Er is inmiddels een hele bedrijfstak  ontstaan, waarbij Arbo-diensten en gespecialiseerde bureaus als Mind & Health allemaal hun graantje proberen mee te pikken.
En natuurlijk horen daar mooie beloften bij. "Als je zes uur per dag slaapt, matig bent met alcohol, gezond eet en drie keer per week sport, kun je nooit een burn-out krijgen."

Privacy van werknemers
De nieuwe vitaliteitstrend gaat verder dan een groter aanbod van gezond eten in de kantine of het ter beschikking stellen van sportfaciliteiten.
Gezond leven beperkt zich niet tot het werk. Met de leefstijl- of vitaliteitsprogramma's overschrijden werkgevers dan ook makkelijk de grens naar het privé-leven van de werknemer. Wat de medewerker eet, drinkt of doet in zijn vrije uren lijkt steeds minder alleen zijn eigen zaak.

In een wereld waarin werkgevers veel hulpmiddelen hebben om hun medewerkers te controleren (employee monitoring), ligt hierdoor ook het leven thuis als laatste privacy-bastion onder vuur. Opvallend is dat de nieuwe bemoeienis van de werkgever met de levens van zijn medewerkers gelaten wordt aanvaard.

Zelfs de vakbonden maken weinig bezwaar tegen leefstijl-programma's. "Mits de programma's vrijwillig zijn en de resultaten niet met de manager of personeelschef maar alleen met de bedrijfsarts of een externe deskundige worden besproken", aldus FNV-beleidsadviseur Renske Jurriëns in Vrij Nederland.

Motiveren
Misschien zien werknemers de leefstijl-programma's wel als een welkom duwtje in de rug om gezonder te gaan leven.

Uit een onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat de programma's vooral mensen weten te motiveren die al geïnteresseerd zijn in gezondheid. De vraag is dan: hoe kunnen andere medewerkers die grote gezondheidsrisico's lopen, worden bereikt? En zullen werkgevers het erbij laten zitten als deze werknemers niet vrijwillig 'de juiste keuzes' maken?