Personeelslog

Gouden bergen voor opleiders?

Het kabinet heeft geen overeenstemming bereikt over het ontslagrecht. Daarom stelt het kabinet een commissie van deskundigen in, die uiterlijk 1 juni volgend jaar moet adviseren. In ieder geval voor de korte termijn blijkt dit slecht nieuws voor opleiders en outplacementbureaus. Gisteravond heeft RTL Nieuws de hand weten te leggen op het laatste voorstel van minister Donner van 13 november over het ontslagrecht. Dit uitgelekte voorstel beloofde gouden bergen aan opleiders en outplacementbureaus. Minister Donner wilde de huidige ontslagroutes (via CWI en rechter) laten bestaan. Wel wilde hij - naast de huidige CWI-praktijk - werkgevers de mogelijkheid geven om te kiezen voor een "summiere" toetsing door het CWI. In dit geval zou de werkgever wel een ontslagvergoeding schuldig zijn aan de werknemer. Naast deze vorm van vereenvoudiging wilde minister Donner de ontslagvergoeding maximeren tot 75.000 euro. En dan de gouden bergen. Donner was van plan deze aanpassingen in het ontslagrecht onder te brengen in een wetsvoorstel waarin hij ook een "wederkerige scholingsplicht" wilde regelen en een "recht op scholing op grond waarvan de werkgever verplicht is aan redelijke verzoeken van de werknemer tot het volgen van extern gerichte scholing te voldoen". Daarnaast wilde Donner werkgevers de kosten van opleiding en van outplacement (deels) in mindering laten brengen op de ontslagvergoeding. Dat het voorstel van Donner - in ieder geval voorlopig - van tafel is, betekent dan ook een forse tegenvaller voor opleiders en outplacementbureaus.

Het kabinet heeft geen overeenstemming bereikt over het ontslagrecht. Daarom stelt het kabinet een commissie van deskundigen in, die uiterlijk 1 juni volgend jaar moet adviseren. In ieder geval voor de korte termijn blijkt dit slecht nieuws voor opleiders en outplacementbureaus.

Gisteravond heeft RTL Nieuws de hand weten te leggen op het laatste voorstel van minister Donner van 13 november over het ontslagrecht. Dit uitgelekte voorstel beloofde gouden bergen aan opleiders en outplacementbureaus.

Minister Donner wilde de huidige ontslagroutes (via CWI en rechter) laten bestaan. Wel wilde hij - naast de huidige CWI-praktijk - werkgevers de mogelijkheid geven om te kiezen voor een "summiere" toetsing door het CWI. In dit geval zou de werkgever wel een ontslagvergoeding schuldig zijn aan de werknemer.
Naast deze vorm van vereenvoudiging wilde minister Donner de ontslagvergoeding maximeren tot 75.000 euro.

En dan de gouden bergen. Donner was van plan deze aanpassingen in het ontslagrecht onder te brengen in een wetsvoorstel waarin hij ook een "wederkerige scholingsplicht" wilde regelen en een "recht op scholing op grond waarvan de werkgever verplicht is aan redelijke verzoeken van de werknemer tot het volgen van extern gerichte scholing te voldoen".
Daarnaast wilde Donner werkgevers de kosten van opleiding en van outplacement (deels) in mindering laten brengen op de ontslagvergoeding.

Dat het voorstel van Donner - in ieder geval voorlopig - van tafel is, betekent dan ook een forse tegenvaller voor opleiders en outplacementbureaus.