Personeelslog

Het HR-jargon van 2012: van crisisheffing tot transitiebudget

Dat 2012 een woelig jaar was, blijkt ook uit het nieuwe HR-jargon. Na enkele jaren van stilstand buitelen dit jaar de nieuwe vaktermen over elkaar heen. Een terugblik op basis van het HR-jargon van 2012: het jaar waarin een Gouden Hallo snel werd opgevolgd door een Gouden Handdruk.

Dat 2012 een woelig jaar was, blijkt ook uit het nieuwe HR-jargon. Na enkele jaren van stilstand buitelen dit jaar de nieuwe vaktermen over elkaar heen. Crisisjaar 2012 heeft niet alleen gezorgd voor de terugkeer van het vergadercircuit in de polder, maar ook voor nieuwe pogingen om zwakke groepen op de arbeidsmarkt aan een baan te helpen.

Een terugblik op basis van het HR-jargon van 2012: het jaar waarin een Gouden Hallo snel werd opgevolgd door een Gouden Handdruk.

 


 • Crisisheffing: Nadat Geert Wilders de stekker had getrokken uit het eerste kabinet Rutte, heeft een coalitie van vijf partijen in enkele dagen tijd een plan met bezuinigingen in elkaar getimmerd. Onderdeel daarvan is de eenmalige crisisheffing. Omdat het tweede kabinet Rutte dit plan heeft overgenomen, moeten werkgevers extra belasting betalen voor werknemers die in 2012 méér dan 150.000 euro verdienden. Voor de fijnproevers: het gaat om 16% extra die werkgevers in maart 2013 moeten afdragen over dat deel van het inkomen (inclusief bonussen) dat boven de 150.000-grens uitkomt.
  Onder het mom 'de sterkste schouders, de zwaarste lasten' blijft het voor de hogere inkomens niet bij deze crisisheffing. Het nieuwe kabinet doet er voor deze groep nog een schepje bovenop door de belasting te verhogen. • de VakBeweging: De Vakbeweging is deze zomer gepresenteerd als de naam van de nieuwe organisatie waarin de FNV-bonden opgaan (en volgens de oorspronkelijke, ambitieuze plannen het liefst ook andere vakbonden). De TV-ploegen die hiervoor uitrukten, konden zelfs al het nieuwe logo filmen. Maar oude structuren blijken taai.
  Daar waar de polder weer druk aan het overleggen is, schiet het nog niet erg op met de vernieuwing van de grootste vakcentrale, de FNV.  De met tam tam gepresenteerde, nieuwe naam 'de VakBeweging' lijkt alweer van de baan. De bedoeling is nu dat de FNV in mei 2013 wordt opgeheven. De vakbondsleden mogen zich uitspreken over een definitieve, nieuwe naam. Om te laten zien dat het toch menens is met de vernieuwing, heeft de FNV alvast haar eigen naam veranderd in 'FNV in beweging', inclusief nieuw logo.
  Welke nieuwe naam zal 2013 brengen? Onze gok: FNV. • Fietsbureau: Als het aan TNO ligt, hoeft een zittend beroep niet te betekenen dat je géén beweging hebt. Samen met een fabrikant heeft het onderzoeksinstituut dit jaar een beweegmeubel of fietsbureau gepresenteerd op een grote meubelbeurs. Met de trend om langer en gezonder door te werken, zien zij een veelbelovende markt voor dit meubilair. Vooral als extra meubilair op kantoren met veel flexplekken. • Gouden Hallo: Om toppers te bewegen een overstap te maken naar het bedrijf, krijgen ze soms een Gouden Hallo; ook wel tekengeld of welkombonus genoemd.
  De term maakte opgang toen Douwe Egberts Michiel Herkemij als topman benoemde en hem direct  600.000 euro contant betaalde en een aandelenpakket gaf dat toen een half miljoen euro waard was. Inmiddels zijn Douwe Egberts en Herkemij alweer uit elkaar vanwege "een verschil van inzicht" over de snelheid waarmee het bedrijf zich moet vernieuwen. Naar verluidt heeft Herkemij in een record-tijd naast zijn Gouden Hallo ook een bonus èn een Gouden handdruk gekregen. • Inclusief ondernemen: Terwijl het merendeel van de werkgevers zich nog het hoofd breekt hoe het de komende jaren de crisis kan overleven, kijkt een klein deel van het bedrijfsleven verder vooruit. Dat levert een waslijst aan politiek correcte termen op. Deze werkgevers willen inclusief ondernemen, een inclusieve arbeidsorganisatie worden die optimaal gebruik maakt van "de diversiteit van talenten en vermogens op de arbeidsmarkt" zodat iedereen "naar vermogen bijdraagt aan het bedrijfsresultaat". • Participatiewet: Bedrijven die niet vrijwillig arbeidsgehandicapten in dienst nemen, zullen straks wel moeten. De nieuwe Participatiewet dwingt hen daartoe. Volgens het nieuwe kabinet moeten werkgevers met ten minste 25 werknemers binnen zes jaar 5% arbeidsgehandicapten in dienst hebben.
  In 2013 zullen we nog veel over deze plannen horen. Al was het alleen maar omdat werkgevers zich tegen zo'n verplichting gaan verzetten. Zeker in een tijd van crisis zitten zij niet te wachten op meer regels; of boetes wanneer zij het quotum niet halen. • P&O-code: Om het HR-vak verder te professionaliseren, heeft de beroepsvereniging NVP afgelopen zomer haar P&O-beroeps- en gedragscode gepresenteerd. Daarin heeft de NVP de "praktische en ethische principes, regels en opvattingen" uitgeschreven, die "de P&O-professsional moet hanteren om zijn werk goed te kunnen uitoefenen". Of deze NVP P&O-code evenveel bekendheid krijgt als de NVP Sollicitatiecode, moeten we afwachten. • PPI-pensioen: De afkorting PPI staat voor premie pensioen instellingen. Deze nieuwe bedrijven bieden een service waarbij relatief goedkoop een pensioenbedrag bij elkaar kan worden belegd/gespaard. Voor de werkgever staat de premiebijdrage vast, voor de werknemer is de hoogte van het uiteindelijke pensioen onzeker. De tegenstanders spreken daarom wel van een casino-pensioen. • Prestatieladder Socialer Ondernemen: De Prestatieladder Socialer Ondernemen (kortweg PSO) moet een waar keurmerk worden waarmee werkgevers kunnen aantonen dat zij zich inspannen voor "mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt". Bedrijven hopen dat ze hiermee een streepje voor hebben bij aanbestedingen van de overheid. • Sociale agenda: De forse hervormingen die het tweede kabinet Rutte wil doorvoeren op de arbeidsmarkt, zijn moeilijk te realiseren zonder werkgevers en werknemers. Om de sociale partners aan de vergadertafel te krijgen, wil het kabinet met hen een gezamenlijke sociale agenda opstellen. Vooralsnog werkt het: de polder overlegt weer volop. • Startersbeurs: Met de oplopende jeugdwerkloosheid heeft de Tilburgse hoogleraar Ton Wilthagen bedacht hoe jongeren met een startersbeurs werkervaring kunnen opdoen. Passend in een tijdgeest waarin subsidies grotendeels taboe zijn, gaat het om een eenvoudig plan dat gemeenten tegen lage kosten kunnen uitvoeren. • Techniekpact 2020: Daar waar bijna overal de werkloosheid oploopt, heeft Nederland een tekort aan technici. Het nieuwe kabinet wil dit aanpakken via Techniekpact 2020. En geheel in lijn met het nieuwe kabinetsmotto 'Bruggen slaan' mag de hele polder hierover meepraten. • Train je collega: Dure opleidingen in even prijzige conferentieoorden zijn niet zo populair in crisistijd. Ambtenaren hebben inmiddels van de nood een deugd gemaakt. In de Train je collega-week hebben overheidwerknemers elkaar nieuwe kennis bijgebracht of nieuwe vaardigheden geleerd. Opvallend aan Het Nieuwe Leren is het informele karakter; nagenoeg zonder budget en met zo min mogelijk moeite zoveel mogelijk werknemers trainen. • Transitiebudget:  De goudgerande ontslagvergoedingen moeten tot het verleden gaan behoren. Het nieuwe kabinet wil deze verlagen. Wel moeten werkgevers straks een transitiebudget meegeven aan medewerkers die ze ontslaan. Dit transitiebudget is niet bedoeld om eerder met pensioen te gaan of om een nieuwe inbouwkeuken te kopen.
  Het bedrag van maximaal vier maandsalarissen wordt geoormerkt voor scholing. En zo is er in deze crisisdagen toch nog hoop voor vele coaches, reintegratiebedrijven en cursusinstituten die Nederland rijk is.


 

Om vooruit te kijken, lees:
De HR-trends van 2013: Harder en slimmer werken laat HR buffelen.