Personeelslog

Het Nieuwe Werken: 20 fouten om te vermijden

ICT- en kantoor-inrichtingleveranciers willen het ons graag verkopen: Het Nieuwe Werken. De praktijk leert dat bij invoering van Het Nieuwe Werken veel meer komt kijken dan de aanschaf van nieuwe ICT-tools en de inrichting van mooie flexplekken en hippe ruimtes voor overleg en ontmoetingen. Op basis van gebruikerservaringen zet Personeelslog 20 veel gemaakte fouten op een rij.

Het Nieuwe Werken (de aanhangers hiervan houden van Hoofdletters) wordt in de praktijk op verschillende manieren geïnterpreteerd.
De ene werkgever wil op deze manier bezuinigen op zijn huisvestingkosten: er is minder kantoorruimte nodig als medewerkers geen vast bureau hebben, maar werken op flexplekken.
De andere werkgever denkt dat medewerkers beter communiceren en samenwerken als ze bij elkaar in één grote ruimte zitten.
Weer een ander redeneert vanuit de voordelen voor werknemers: als zij méér thuiswerken, kunnen zij hun werk en privé-leven makkelijker combineren en zijn ze minder tijd kwijt met reizen.

20 fouten uit de praktijk
Op de netwerksite LinkedIn is een actieve groep over Het Nieuwe Werken waar de deelnemers ervaringen uitwisselen. Op basis van deze praktijk-verhalen een overzicht van 20 veel gemaakte fouten :

Geen heldere doelstelling
1 Vaag: Onduidelijk zijn over de doelstellingen die de bedrijfsleiding wil bereiken met Het Nieuwe Werken: gaat het om nieuwe inrichting van het kantoor, betere samenwerking of gewoon een kostenbesparing?
2 Stiekem bezuinigen: Ingeboekte bezuiniging op huisvestingskosten door flexwerken verbergen onder mooie woorden over Het Nieuwe Werken, waardoor te hoge verwachtingen worden gewekt
3 Niet nadenken: Nieuwe meubels en ICT-tools kopen zonder na te denken over het kantoor dat het beste past bij de ambities van het bedrijf en de werknemers

Geen commitment van het management
4 Geen nieuwe leider: Géén afspraken maken over de leiderschapsstijl die past bij de nieuwe manier van werken
5 Geen voorbeeldgedrag: Niet het juiste voorbeeld geven door zelf vast te houden aan de eigen vaste werkplek en parkeerplaats
6 Te weinig leergeld: Onvoldoende budget beschikbaar stellen om de invoering soepel te laten verlopen

Niet stilstaan bij de gewenste mentaliteitsverandering
7 Alleen spullen: Werknemers een mobiele telefoon en laptop geven en denken dat ze hierdoor anders gaan werken
8 Geen aandacht voor cultuur: Geen oog hebben voor de mentaliteitsverandering die in de hele organisatie nodig is: zowel bij medewerkers als bij managers
9 Niet laten wennen: Onvoldoende tijd uittrekken om medewerkers te laten meedenken over en laten wennen aan de veranderingen
10 Teveel ineens: Te veel, te snel willen veranderen: thuis- en flexwerken invoeren, digitalisering van de papierstromen, op afstand werken
11 Geen afrekenbare prestaties: De traditionele aanwezigheidsverplichting niet vervangen door heldere en meetbare afspraken over de prestaties die de werkgever verwacht van de individuele werknemer
12 Geen nieuwe regels: Geen gezamenlijke spelregels maken over gebruik van flexplekken, concentratieruimtes, overlegplekken, over bereikbaarheid

Negeren van behoeften van werknemers
13 Afpakken zonder perspectief: Medewerkers vaste werkplek afnemen zonder dat duidelijk te maken waarom dit belangrijk is voor de organisatie en welke voordelen zij ervan kunnen hebben
14 Géén eigen plek: Onderschatten wat het voor sommige werknemers betekent dat hun vaste bureau met persoonlijke eigendommen wordt vervangen door een flexplek
15 Werk-vereisten negeren: Wensen negeren die werknemers hebben om hun werk te kunnen doen
16 Schaarste creëren: Zo weinig werkplekken inrichten, zodat medewerkers ’s ochtends steeds vroeger moeten vechten om een plek
17 Voor iedereen hetzelfde: Flexplek dogmatisch invoeren, ook voor werkzaamheden waarbij dit niet handig is
18 Wie zeurt, krijgt geen beurt: Met de enthousiastelingen de nieuwe werkplek inrichten en géén rekening houden met de sceptici
19 Praatgangen in plaats van werkplekken: Kleine kamers vervangen door brede gangen met werkplekken zonder medewerkers de mogelijkheid te geven om geconcentreerd te kunnen werken
20 Lekker lawaaiig: Géén maatregelen nemen om de geluidsoverlast te beperken van telefonerende en pratende collega’s

Andere ervaringen?
Ook na jaren experimenteren hebben nogal wat bedrijven moeite met de invoering van het flex-, mobiel of nieuwe werken. Van de hooggestemde verwachtingen blijft soms weinig over.
Verwachten bedrijven er teveel van? Of zijn de nieuwe kantoorconcepten niet voor alle bedrijven en werknemers geschikt? Personeelslog is benieuwd naar andere ervaringen.

Ook via Twitter kun je Personeelslog volgen: Twitter.com/Personeelslog.