Personeelslog

Het nieuwe werken en oude Arbo-regels: Thuiswerkvrees is onnodig

De belangstelling voor thuiswerken groeit snel. Niet alleen werknemers, maar ook bedrijven zien hiervan de voordelen. Toch schrikken veel werkgevers er in de praktijk voor terug. Ze wijzen daarbij naar de Arbo-regels die uitgaan van een traditionele werkomgeving. Gastblogger Cas Hoogbergen van de werkgeversvereniging AWVN vindt deze angst van werkgevers onnodig. Ook onder oude Arbo-regels kunnen moderne werkgevers ‘het nieuwe werken’ mogelijk maken. Tijdens een workshop op het Congres Taskforce Mobiliteitsmanagement sprak ik laatst met verschillende werkgevers over de mogelijkheden van thuiswerken. In het kader van het nieuwe werken groeit de belangstelling hiervoor. Niet alleen voor kenniswerkers Opvallend is dat het nieuwe werken niet alleen bij kenniswerkers in de lift zit. Aanwezige bedrijven lieten zien dat ook voor ondersteunende kantoorfuncties thuiswerken steeds meer een optie wordt. Werkgevers laten zich hierbij leiden door de vraag van medewerkers, maar ook door eigen mobiliteitsbeleid. Niet alleen terugdringing van het aantal vierkante meters kantoorruimte speelt dan mee, maar ook in de markt blijven als aantrekkelijke werkgever. De aanwezigen op de workshop constateerden onder meer dat de omslag naar steeds meer sturen op output zich zal doorzetten. Ook neemt de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer toe. Arboregels achterhaald door techniek Helaas blijken werkgevers in de praktijk angstig voor de Arbo-regels rond thuiswerken. Dat is niet alleen mijn constatering, ook een studie van de Taskforce Mobiliteitsmanagement toont dit aan. Voor een deel gaat het hierbij om koud watervrees. Maar het nieuwe werken kent andere uitgangspunten, en de huidige Arbo-wetgeving sluit in de praktijk niet helemaal meer aan bij moderne vormen van telewerk. Een laptop thuis gebruiken geldt bijvoorbeeld als thuiswerken. Maar zodra een laptop onderweg wordt gebruikt, is het mobiel werken. En wie een blackberry, I-phone, notebook of kladblok gebruikt, is mobiel aan het werk, zelfs als hij thuis werkt. De Arbo-wetgeving kent wel regels voor beeldschermwerk, maar blackberry en I-phone vallen hier weer niet onder. De precieze invulling hangt weer af van de interpretatie van de wet. Kunt u er nog wijs uit? Bang voor aansprakelijkheid De huidige wetgeving is volgens sommigen zo onduidelijk dat kleine en middelgrote bedrijven het nieuwe werken uitstellen omdat er te veel juridische onzekerheden zijn. Zo zijn ze bang dat werknemers hen aansprakelijk stellen als het misgaat. Een uitspraak van een rechter die in 2006 een schadeclaim toewees aan een werkneemster die letsel had opgelopen bij het thuiswerken, heeft die angst alleen maar aangewakkerd. Daarbij wordt uit het oog verloren dat het om één enkel geval gaat, waar de werkgever bovendien de nodige steken had laten vallen. Het is dan ook de vraag of werkgevers zich hierdoor moeten laten tegenhouden. Een betere optie is dat werkgevers, samen met hun werknemers, nagaan hoe ze binnen de grenzen van de huidige Arbo-wetgeving het nieuwe werken kunnen vormgeven. Niet beperkt door Arbo-regels Een werkgroep van de Taskforce Mobiliteitsmanagement is momenteel in gesprek met de overheid, vakbonden en werkgeversorganisaties om een aanpassing van die Arbo-regels te bewerkstelligen. De meeste deelnemers aan mijn workshop gaven al aan zich niet beperkt te voelen door de Arbo-regelgeving. Mij valt op dat bedrijven zelf meer wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker en de eigen keuze die hij/of zij heeft om thuis te werken. Het geven van goede informatie en voorlichting en de vereiste zorgplicht staan bij deze bedrijven hoog in het vaandel, het volledig faciliteren van thuiswerkplekken veel minder. De werknemer kan altijd zelf kiezen voor de ergonomisch verantwoorde werkplek die op kantoor geboden wordt. Veel relevanter voor de kans op uitval is voor deze werkgevers de stressbestendigheid van hun thuiswerkers. Keuze aan werknemer Ik wil bedrijven die huiverig zijn om telewerken te stimuleren, wijzen op de keuzemogelijkheid die zij de werknemer kunnen bieden. Leer uw werknemers dat zij zelf de mogelijkheden hebben om een op gezonde manier te werken. En wacht niet tot de politiek zich aanpast aan nieuwe invullingen van werk, maar profileer uzelf nu als moderne werkgever. Lees ook: Angst voor schadeclaims frustreert thuiswerken Controleert de Arbeidsinspectie ook thuis? Cas Hoogbergen werkt als senior adviseur bij werkgeversvereniging AWVN. Ook via Twitter kun je Personeelslog volgen: Twitter.com/Personeelslog.

De belangstelling voor thuiswerken groeit snel. Niet alleen werknemers, maar ook bedrijven zien hiervan de voordelen. Toch schrikken veel werkgevers er in de praktijk voor terug. Ze wijzen daarbij naar de Arbo-regels die uitgaan van een traditionele werkomgeving.
Gastblogger Cas Hoogbergen van de werkgeversvereniging AWVN vindt deze angst van werkgevers onnodig. Ook onder oude Arbo-regels kunnen moderne werkgevers ‘het nieuwe werken’ mogelijk maken.

Tijdens een workshop op het Congres Taskforce Mobiliteitsmanagement sprak ik laatst met verschillende werkgevers over de mogelijkheden van thuiswerken. In het kader van het nieuwe werken groeit de belangstelling hiervoor.

Niet alleen voor kenniswerkers
Opvallend is dat het nieuwe werken niet alleen bij kenniswerkers in de lift zit. Aanwezige bedrijven lieten zien dat ook voor ondersteunende kantoorfuncties thuiswerken steeds meer een optie wordt.
Werkgevers laten zich hierbij leiden door de vraag van medewerkers, maar ook door eigen mobiliteitsbeleid. Niet alleen terugdringing van het aantal vierkante meters kantoorruimte speelt dan mee, maar ook in de markt blijven als aantrekkelijke werkgever.
De aanwezigen op de workshop constateerden onder meer dat de omslag naar steeds meer sturen op output zich zal doorzetten. Ook neemt de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer toe.

Arboregels achterhaald door techniek
Helaas blijken werkgevers in de praktijk angstig voor de Arbo-regels rond thuiswerken. Dat is niet alleen mijn constatering, ook een studie van de Taskforce Mobiliteitsmanagement toont dit aan.
Voor een deel gaat het hierbij om koud watervrees. Maar het nieuwe werken kent andere uitgangspunten, en de huidige Arbo-wetgeving sluit in de praktijk niet helemaal meer aan bij moderne vormen van telewerk.

Een laptop thuis gebruiken geldt bijvoorbeeld als thuiswerken. Maar zodra een laptop onderweg wordt gebruikt, is het mobiel werken. En wie een blackberry, I-phone, notebook of kladblok gebruikt, is mobiel aan het werk, zelfs als hij thuis werkt.
De Arbo-wetgeving kent wel regels voor beeldschermwerk, maar blackberry en I-phone vallen hier weer niet onder. De precieze invulling hangt weer af van de interpretatie van de wet. Kunt u er nog wijs uit?

Bang voor aansprakelijkheid
De huidige wetgeving is volgens sommigen zo onduidelijk dat kleine en middelgrote bedrijven het nieuwe werken uitstellen omdat er te veel juridische onzekerheden zijn. Zo zijn ze bang dat werknemers hen aansprakelijk stellen als het misgaat.
Een uitspraak van een rechter die in 2006 een schadeclaim toewees aan een werkneemster die letsel had opgelopen bij het thuiswerken, heeft die angst alleen maar aangewakkerd. Daarbij wordt uit het oog verloren dat het om één enkel geval gaat, waar de werkgever bovendien de nodige steken had laten vallen.

Het is dan ook de vraag of werkgevers zich hierdoor moeten laten tegenhouden. Een betere optie is dat werkgevers, samen met hun werknemers, nagaan hoe ze binnen de grenzen van de huidige Arbo-wetgeving het nieuwe werken kunnen vormgeven.

Niet beperkt door Arbo-regels
Een werkgroep van de Taskforce Mobiliteitsmanagement is momenteel in gesprek met de overheid, vakbonden en werkgeversorganisaties om een aanpassing van die Arbo-regels te bewerkstelligen. De meeste deelnemers aan mijn workshop gaven al aan zich niet beperkt te voelen door de Arbo-regelgeving.
Mij valt op dat bedrijven zelf meer wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker en de eigen keuze die hij/of zij heeft om thuis te werken.

Het geven van goede informatie en voorlichting en de vereiste zorgplicht staan bij deze bedrijven hoog in het vaandel, het volledig faciliteren van thuiswerkplekken veel minder.
De werknemer kan altijd zelf kiezen voor de ergonomisch verantwoorde werkplek die op kantoor geboden wordt. Veel relevanter voor de kans op uitval is voor deze werkgevers de stressbestendigheid van hun thuiswerkers.

Keuze aan werknemer

Ik wil bedrijven die huiverig zijn om telewerken te stimuleren, wijzen op de keuzemogelijkheid die zij de werknemer kunnen bieden.
Leer uw werknemers dat zij zelf de mogelijkheden hebben om een op gezonde manier te werken. En wacht niet tot de politiek zich aanpast aan nieuwe invullingen van werk, maar profileer uzelf nu als moderne werkgever.

Lees ook:
Angst voor schadeclaims frustreert thuiswerken
Controleert de Arbeidsinspectie ook thuis?

Cas Hoogbergen werkt als senior adviseur bij werkgeversvereniging AWVN.

Ook via Twitter kun je Personeelslog volgen: Twitter.com/Personeelslog.