Personeelslog

Het Nieuwe Werken kan een burn-out helpen voorkomen

Na alle negatieve publiciteit over Het Nieuwe Werken weer eens goed nieuws. Het Nieuwe Werken kan helpen om een burn-out te voorkomen. Dat blijkt uit een studie van het Sociaal Cultureel Planbureau.

In de SCP-studie hebben onderzoekers nagegaan welke invloed Het Nieuwe Werken (HNW) heeft op het welbevinden van werknemers, in het bijzonder op "emotionele uitputting".

Daarvoor hebben ze gekeken naar drie HNW-kenmerken: mogelijkheid van telewerken, autonomie in het werk en aangestuurd worden op basis van resultaatafspraken. De SCP-wetenschappers hebben hiervoor bestaande onderzoeksdata nader geanalyseerd en vergeleken met wetenschappelijke literatuur.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief


Minder emotionele uitputting
De analyses van de onderzoekers leveren weinig verrassingen op. Zoals de onderzoekers van te voren hadden verwacht, hebben telewerken en zelfstandigheid in het werk positieve effecten.
Mensen die kunnen telewerken en veel autonomie ervaren in hun werk, hebben minder last van emotionele uitputting. Ook zijn zij meer toegewijd aan het werk dan andere werknemers. Ook na een jaar blijven deze positieve effecten zichtbaar.

Het sturen op resultaten blijkt overigens weinig invloed te hebben op de emotionele uitputting en de toewijding aan het werk.

Vertrouwen in de werknemer
Waarom Het Nieuwe Werken leidt tot minder burn-out? De SCP-ers verklaren dit uit allerlei wetenschappelijk onderzoek.
"Telewerken geeft werknemers meer mogelijkheden om de werkrollen flexibel te vervullen en de werktijd en werklocatie aan te passen aan de persoonlijke situatie. Reductie van reistijd kan werkstress, reisstress en werk-priv├ęconflicten verminderen. Door telewerken ervaren werknemers mogelijk minder stressoren als interrupties tijdens het werk door collega's."
En: "Toegang tot telewerken kan werknemers meer motiveren voor hun werk. Telewerken geeft werknemers meer privileges in het werk en weerspiegelt het vertrouwen van de organisatie in de werknemer; het gevoel van vertrouwen is een basisbehoefte die werknemers motiveert en bevlogenheid vergroot."

Datzelfde geldt voor zelfstandigheid in het werk. "Autonomie refereert naar het onderlinge vertrouwen binnen de arbeidsrelatie en gaat vaak gepaard met taakverrijking. Het geeft werknemers meer status in het werk en kan hen motiveren om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, hetgeen kan leiden tot meer persoonlijke groei."

Hulpbronnen tegen uitputting
De onderzoekers plaatsen zelf wel de nodige kanttekeningen bij de gevonden resultaten. Een hoge werkdruk blijft de belangrijkste factor voor emotionele uitputting. Deze heeft een veel grotere invloed dan autonomie en telewerken.

Toch kunnen autonomie in het werk en telewerken als 'hulpbronnen' bijdragen aan het verminderen van emotionele uitputting. "Andere manieren van organiseren en leidinggeven kunnen een belangrijk onderdeel zijn van de aanpak van burn-out, zeker wanneer dit in de praktijk eenvoudiger te realiseren is dan het verminderen van werkdruk", schrijven de onderzoekers in het rapport 'Burn-out'.

Niet voor alle werknemers
Maar, relativeren de wetenschappers verder, telewerken is niet in alle beroepen mogelijk. Bovendien is Het Nieuwe Werken niet voor alle werknemers geschikt. Zo bleek uit TNO-onderzoek dat Het Nieuwe Werken niet goed past bij medewerkers die behoefte hebben aan structuur en zekerheid.