Personeelslog

Het Nieuwe Werken: wondermiddel tegen tijdstress?

93% van werkend Nederland komt tijd te kort. Eén op de drie Nederlanders lijdt regelmatig of altijd aan tijdstress. Het Nieuwe Werken kan helpen bij het tegengaan van tijdstress, vindt bijna de helft van de werkenden. Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van de initiatiefnemers van de Week van Het Nieuwe Werken.

93% van werkend Nederland komt tijd te kort. Eén op de drie Nederlanders lijdt regelmatig of altijd aan tijdstress.

Het Nieuwe Werken kan helpen bij het tegengaan van tijdstress, vindt bijna de helft van de werkenden. Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van de initiatiefnemers van de Week van Het Nieuwe Werken.

Druk, druk, druk zijn we. Of dat zeggen we in ieder geval als een enquêteur langs komt.
Verreweg de meeste tijdstress wordt veroorzaakt door het werk. 45% van de werkenden ervaart regelmatig tijdstress op het werk.

13 stressveroorzakers
In het onderzoek heeft Motivaction de belangrijkste stressveroorzakers op het werk in kaart gebracht:
1. Hoge werkdruk (belangrijke veroorzaker volgens 42%)
2. Veel verantwoordelijkheid (29%)
3. Complexe werkzaamheden (25%)
4. Veel uren maken (24%)
5. Veeleisende klanten (22%)
6. De ambitie om meer te bereiken (17%)
7. Geen flexibele werktijden (16%)
8. Geen mogelijkheid om werk op andere plek te doen (16%)
9. Te weinig sturing van de leidinggevende (15%)
10. Moeite om prioriteiten te stellen (12%)
11. Veel overwerken (12%)
12. Te lange reistijd, files, vertragingen (12%)
13. Te veel sturing van de leidinggevende (11%).

13 manieren om tijdstress op het werk tegen te gaan
De onderzoekers van Motivaction hebben werkenden ook gevraagd welke mogelijkheden zij zien om tijdstress in het werk tegen te gaan:
1. Zo af en toe thuiswerken (24%)
2. Flexibele werktijden/zelf werktijden indelen (20%)
3. Werkweek verdelen over 4 dagen (17%)
4. Meer invloed hebben op het werkrooster (15%)
5. Vaste dagen thuiswerken (14%)
6. Parttime werken of papadag (13%)
7. Buiten de files om kunnen reizen naar het werk (10%)
8. Mogelijkheid om elders te werken (10%)
9. De mogelijkheid om een sabbatical op te nemen (6%)
10. Betaalbare kinderopvang (6%)
11. De mogelijkheid om zorgverlof op te nemen (4%)
12. Ouderschapsverlof (4%)
13. Kinderopvang met flexibele haal- en brengtijden (4%).

Het Nieuwe Werken: verschillen per sector
De mate waarin werknemers nu gebruik kunnen maken van Het Nieuwe Werken, verschilt. Zo doen hoogopgeleiden vaker hun voordeel met de verschillende mogelijkheden.
Mannen vinden Het Nieuwe Werken beter bespreekbaar met de werkgever of opdrachtgever dan vrouwen. En in de praktijk doen mannen ook meer met Het Nieuwe Werken.

Binnen de zakelijke dienstverlening werkt men vaker dan in andere branches weleens thuis. Dat geldt ook voor het zelf indelen van de werktijd.
Binnen de zorgsector hebben werknemers in de praktijk meer invloed op het werkrooster dan in andere sectoren. Maar thuiswerken is binnen deze sector minder vaak mogelijk.
Werkenden binnen de industrie en de detail- en groothandel profiteren het minst van Het Nieuwe Werken. Zo werken zij het minst thuis en delen het minst zelf hun werk in.

Flexibele werktijden
Terug naar de tijdstress. Volgens Motivaction vindt 47% van de werkende Nederlanders dat Het Nieuwe Werken helpt bij het voorkomen van tijdstress in het dagelijkse leven. Daarbij verwachten de werknemers het meest van flexibele werktijden/zelf werktijden indelen en van zo af en toe thuiswerken.

Wondermiddel?
Maar is Het Nieuwe Werken echt "de oplossing voor stressvol leven", zoals het persbericht van de campagne Het Nieuwe Werken doe je zelf! ons wil doen geloven?
Op basis van dit onderzoek is het moeilijk te beoordelen. Verreweg de meeste antwoorden waaruit de geënquêteerden konden kiezen, hadden op één of andere manier een element van Het Nieuwe Werken in zich.

Maar ook Het Nieuwe Werken lost niet het probleem op dat er maar 24 uur in een etmaal gaan. Dat betekent dat mensen (moeten) kiezen. Kiezen om een werkopdracht voorrang te geven of om met vrienden af te spreken. Kiezen om een klus af te raffelen of om veel later thuis zijn.
Maar prioriteiten stellen zijn veel mensen verleerd. Zij hebben het gevoel dat ze falen als ze niet alles tegelijk even goed kunnen doen. Om mensen bewust te maken van hun prioriteiten, is een campagne met een andere slogan nodig: Kiezen doe je zelf!