Personeelslog

'Inclusief ondernemen' geeft iedereen een kans op de arbeidsmarkt

70 werkgevers hebben 'De Normaalste Zaak' opgericht, een netwerk van MKB-werkgevers en grote bedrijven dat ernaar streeft dat "iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt".

Het lijkt erop dat Nederland een beetje het chagrijn aan het afschudden is. Natuurlijk moeten we de komende jaren nog flink bezuinigen, maar ondanks die wetenschap komen er langzamerhand weer meer optimistische berichten.

Zo hebben vorige week maar liefst 70 werkgevers 'De Normaalste Zaak' opgericht, een netwerk van MKB-werkgevers en grote bedrijven dat ernaar streeft dat "iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt".

Inclusief ondernemerschap
Deze werkgevers noemen dat ‘inclusief ondernemen’. "Bedrijven die inclusief ondernemen hebben een voorsprong. In een krapper wordende arbeidsmarkt vormen mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen een welkome aanvulling. In sommige branches is de krapte al actueel, anderen zullen volgen", aldus de
site van De Normaalste Zaak.
"De nieuwe generatie werknemers en consumenten vragen steeds vaker om inclusief en betrokken ondernemerschap. En de overheid stelt inclusief ondernemen (social return) steeds vaker als voorwaarde voor het verstrekken van opdrachten."

Naar vermogen
De Normaalste Zaak is een initiatief van MVO Nederland, werkgeversvereniging AWVN en Start Foundation.
Volgens de initiatiefnemers maakt een 'inclusieve arbeidsorganisatie' optimaal gebruik van "de diversiteit van talenten en vermogens op de arbeidsmarkt". "Het is een organisatie waarin iedereen in staat wordt gesteld om naar vermogen bij te dragen aan het bedrijfsresultaat. Een inclusieve arbeidsorganisatie is daarom ook in staat om mensen met arbeidsbeperkingen op te nemen en duurzaam in dienst te houden en te voorkomen dat werknemers voortijdig uitvallen met beperkingen door ziekte of veroudering."

Roerig verleden
Eerder schreef Personeelslog over de Prestatieladder Socialer Ondernemen, een ander initiatief met dezelfde idealen. Zowel de Prestatieladder als De Normaalste Zaak komen op voor "mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie".
Bij de Prestatieladder leidt dat tot nadere definiëring in de vorm van een opsomming van vele soorten uitkeringen die Nederland rijk is.

De Normaalste Zaak blijft weg van het uitkeringsjargon. "Mensen hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt omdat ze:


  • een psychische of lichamelijke handicap hebben

  • onvoldoende opleiding hebben

  • een roerig verleden hebben

  • ouder zijn met een lage opleiding."

Praktijkvoorbeelden delen
Maar wat het netwerk De Normaalste Zaak precies gaat doen, blijft nog wat vaag.
"Brengt werkgevers bij elkaar om praktijkvoorbeelden te delen. Of om gezamenlijk aan de slag te gaan met thema’s als het maken van een realistisch plan, het creëren van draagvlak, het ontwikkelen van een sluitende businesscase, van effectieve werving en selectie, cao-afspraken, enzovoort", lezen we op de site.
En: "De Normaalste Zaak legt verbindingen en organiseert bijeenkomsten, klein en groot, waarin partners hun ervaringen delen en van elkaar leren. Samen slimme oplossingen bedenken en deze vervolgens in de praktijk brengen."

Niet vrijblijvend
Praktijkvoorbeelden delen, verbindingen leggen klinkt vrijblijvend. Maar nadrukkelijk stelt De Normaalste Zaak dat dit niet de bedoeling is. Zo kan een organisatie pas partner worden als deze een partnerovereenkomst sluit met daarin concrete resultaten die de werkgever wil bereiken.
En met mooie voornemens alleen neemt De Normaalste Zaak geen genoegen. Het is de bedoeling dat de partners hun prestaties meten met behulp van de gedetailleerde Prestatieladder Socialer Ondernemen inclusief de onafhankelijke audit die hierbij hoort.

Of De Normaalste Zaak zijn naam kan waarmaken, moet nog blijken. Maar het is veelbelovend dat zich al 70 werkgevers hebben aangemeld. En dat in een tijd waarin veel ondernemers zich vooral bekommeren over het verlagen van hun (personeels)kosten.