Personeelslog

Interne communicatie essentieel zeker in krappe tijden

Nu onder druk van de economische recessie de lonen achterblijven, moeten werkgevers meer aandacht besteden aan de communicatie met hun personeel. Dit advies komt van CIPD, de Engelse beroepsvereniging voor HR-professionals.

Nu onder druk van de economische recessie de lonen achterblijven, moeten werkgevers meer aandacht besteden aan de communicatie met hun personeel. Dit advies komt van CIPD, de Engelse beroepsvereniging voor HR-professionals.

The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) is met 135.000 leden de grootste beroepsvereniging voor HR-professionals in Europa. CIPD verricht veel onderzoek en mede op basis hiervan hebben de uitspraken van het instituut doorgaans veel gezag.

Uit een recent CIPD-onderzoek naar arbeidsvoorwaarden blijkt dat 53% van de Engelse werknemers vorig jaar te maken had met een bevriezing en soms zelfs met een verlaging van het salaris. 33% van de werknemers kreeg geen uitleg over de redenen hiervoor, aldus Personnel Today.

Communicatie over arbeidsvoorwaarden goed voor motivatie
Uit het onderzoek komt naar voren dat communicatie over de arbeidsvoorwaarden een belangrijke invloed heeft op de motivatie van werknemers.
Zo blijkt dat medewerkers die wel meer salaris hadden gekregen, een gemiddelde tevredenheidsscore hadden van +56. Maar binnen die groep zijn er grote verschillen. Werknemers die niet was verteld waarom zij een salarisverhoging kregen, kwamen niet verder dan een score van +33. De medewerkers die daarentegen wel deze informatie hadden gekregen, scoorden met +68 veel hoger.

Communicatie over economische realiteit
In de huidige recessietijd zullen voor veel werknemers de lonen achterblijven bij de stijgende kosten voor het levensonderhoud.
Om medewerkers te motiveren, is het - volgens CIPD - juist nu belangrijk dat werkgevers hun interne communicatie onder de loep nemen. Besteden zij wel voldoende aandacht aan de communicatie over de economische realiteit waarmee de werkgever te maken heeft? En nemen zij wel de moeite om uit te leggen wat er moet gebeuren voordat de lonen weer kunnen stijgen?