Personeelslog

Kabinetsformatie geheim, lobby-brieven openbaar

In het geheim vergaderen zeven heren over het nieuwe regeerakkoord. Wat zal het nieuwe kabinet voor ons in petto hebben? Wat gebeurt er met het ontslagrecht? Wat met de levensloopregeling of met de WIA (de opvolger van de WAO). Komen er nieuwe plannen om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen; bijvoorbeeld maatregelen om oudere werknemers langer te laten doorwerken? Tot het laatste moment proberen veel belangengroepen het regeerakkoord te beïnvloeden. Dit lobby-werk gebeurt doorgaans vooral achter de schermen. Zo hebben de sociale partners ongetwijfeld al maanden geleden hun verlanglijstjes ingeleverd bij de politieke partijen, bij de opstellers van de verkiezingsprogramma's. Tijdens de formatie bepleiten veel betrokkenen nogmaals hun zaak via een brief aan de informateur. Veel afschriften van deze brieven zijn verzameld via de website Geachte formateur. Op deze site vinden we bijvoorbeeld de wensen van: - het Verbond van Verzekeraars dat een aantrekkelijker levensloopregeling bepleit bijvoorbeeld door "een bonus bij inleg" - de FNV die een landelijk meldpunt discriminatie op de stage- en arbeidsmarkt wil - het E-werkforum dat vindt dat de overheid het goede voorbeeld moeten geven door het thuiswerken, het tijd- en plaatsonafhankelijk werken en televergaderen actief te stimuleren voor haar ambtenaren - de Nederlandse Vrouwen Raad die "gender neutrale competentie- en functie eisen (bijvoorbeeld via de CAO's)" wil. Tot zover een greep uit de verlanglijstjes van anderen. Maar welke wensen heb jij voor het regeerakkoord?

Lobby via openbare brief?In het geheim vergaderen zeven heren over het nieuwe regeerakkoord. Wat zal het nieuwe kabinet voor ons in petto hebben? Wat gebeurt er met het ontslagrecht? Wat met de levensloopregeling of met de WIA (de opvolger van de WAO). Komen er nieuwe plannen om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen; bijvoorbeeld maatregelen om oudere werknemers langer te laten doorwerken?
Tot het laatste moment proberen veel belangengroepen het regeerakkoord te beïnvloeden. Dit lobby-werk gebeurt doorgaans vooral achter de schermen. Zo hebben de sociale partners ongetwijfeld al maanden geleden hun verlanglijstjes ingeleverd bij de politieke partijen, bij de opstellers van de verkiezingsprogramma's.
Tijdens de formatie bepleiten veel betrokkenen nogmaals hun zaak via een brief aan de informateur. Veel afschriften van deze brieven zijn verzameld via de website Geachte formateur.

Op deze site vinden we bijvoorbeeld de wensen van:
- het Verbond van Verzekeraars dat een aantrekkelijker levensloopregeling bepleit bijvoorbeeld door "een bonus bij inleg"
- de FNV die een landelijk meldpunt discriminatie op de stage- en arbeidsmarkt wil
- het E-werkforum dat vindt dat de overheid het goede voorbeeld moeten geven door het thuiswerken, het tijd- en plaatsonafhankelijk werken en televergaderen actief te stimuleren voor haar ambtenaren
- de Nederlandse Vrouwen Raad die "gender neutrale competentie- en functie eisen (bijvoorbeeld via de CAO's)" wil.

Tot zover een greep uit de verlanglijstjes van anderen. Maar welke wensen heb jij voor het regeerakkoord?