Personeelslog

Komende jaren volop werk voor HR-professionals

De vergrijzing en het beleid waarmee het kabinet stimuleert dat werknemers langer doorwerken, zal HR-afdelingen de komende jaren veel extra werk opleveren. In een tijd dat veel bedrijven bezig zijn met ontslagen, is het een vreemde gedachte dat we ons straks weer erg druk zullen maken over de werving van nieuw personeel. Door de vergrijzing en ontgroening is dit echter onvermijdelijk. Niet alleen recruiters zullen het druk krijgen. Om huidige werknemers zo lang mogelijk in dienst te houden, zullen ook andere HR-professionals veel werk moeten verzetten. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de ideeën die minister Donner heeft over de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67. Hoge verwachtingen Uit een notitie die hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat Donner hoge verwachtingen heeft van werkgevers. Om hun werknemers zo lang mogelijk inzetbaar te houden, zullen zij volgens het kabinet het nodige moeten ondernemen: verbeteren van arbeidsomstandigheden: het kabinet wil dat sociale partners op deze manier zware beroepen tegengaan, zodat wordt voorkomen dat werknemers "voortijdig versleten raken" en niet kunnen doorwerken tot hun 67ste voeren van een goed loopbaanbeleid: via "wisselingen tussen functies en investeringen in brede inzetbaarheid" moeten bedrijven werknemers tot op hoge leeftijd productief houden; in het bijzonder wil minister Donner dat werknemers met zware beroepen "na een aantal jaren naar een andere, minder zware functie" worden begeleid faciliteren van scholing: om het loopbaanbeleid mogelijk te maken, verwacht het kabinet veel van scholing. Zo denkt Donner aan de invoering van een "wederzijdse scholingsplicht" in de arbeidsovereenkomst investeren in een leeftijdsbewust personeelsbeleid: ouderen moeten "een succesvolle overstap kunnen blijven maken naar een andere functie, bij de eigen werkgever of elders" tegengaan van leeftijdsdiscriminatie bij werving en selectie: zodat ook werklozen van 50 jaar en ouder opnieuw aan het werk kunnen komen flexibel omgaan met de organisatie van het werk (bijvoorbeeld in de werktijden, de werkplek): om mogelijk te maken dat (oudere) werknemers een zieke partner kunnen verzorgen, moet de omvang van de werkweek aangepast kunnen worden of moeten werknemers meer kunnen thuiswerken geleidelijke afbouw van het werkzame leven mogelijk maken: als het aan minister Donner ligt, krijgen werknemers de kans om ook na hun 67ste (parttime) door te werken. Inzetbaar tot 67ste Uit deze opsomming blijkt dat de HR-functie de komende jaren alleen maar belangrijker wordt. Werkgevers die denken dat ze het de komende jaren wel zullen redden door steeds weer jongeren te werven, komen bedrogen uit. Het kabinet zal hen dwingen om te blijven investeren in werknemers. Zodat deze in ieder geval tot hun 67ste inzetbaar blijven voor werk. Lees ook: Kabinet waagt zich niet aan definitie van zwaar beroep

Minister Donner verwacht veel van werkgevers om werknemers inzetbaar te houdenDe vergrijzing en het beleid waarmee het kabinet stimuleert dat werknemers langer doorwerken, zal HR-afdelingen de komende jaren veel extra werk opleveren.

In een tijd dat veel bedrijven bezig zijn met ontslagen, is het een vreemde gedachte dat we ons straks weer erg druk zullen maken over de werving van nieuw personeel. Door de vergrijzing en ontgroening is dit echter onvermijdelijk.

Niet alleen recruiters zullen het druk krijgen. Om huidige werknemers zo lang mogelijk in dienst te houden, zullen ook andere HR-professionals veel werk moeten verzetten. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de ideeën die minister Donner heeft over de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67.

Hoge verwachtingen
Uit een notitie die hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat Donner hoge verwachtingen heeft van werkgevers. Om hun werknemers zo lang mogelijk inzetbaar te houden, zullen zij volgens het kabinet het nodige moeten ondernemen:


  • verbeteren van arbeidsomstandigheden: het kabinet wil dat sociale partners op deze manier zware beroepen tegengaan, zodat wordt voorkomen dat werknemers "voortijdig versleten raken" en niet kunnen doorwerken tot hun 67ste

  • voeren van een goed loopbaanbeleid: via "wisselingen tussen functies en investeringen in brede inzetbaarheid" moeten bedrijven werknemers tot op hoge leeftijd productief houden; in het bijzonder wil minister Donner dat werknemers met zware beroepen "na een aantal jaren naar een andere, minder zware functie" worden begeleid

  • faciliteren van scholing: om het loopbaanbeleid mogelijk te maken, verwacht het kabinet veel van scholing. Zo denkt Donner aan de invoering van een "wederzijdse scholingsplicht" in de arbeidsovereenkomst

  • investeren in een leeftijdsbewust personeelsbeleid: ouderen moeten "een succesvolle overstap kunnen blijven maken naar een andere functie, bij de eigen werkgever of elders"

  • tegengaan van leeftijdsdiscriminatie bij werving en selectie: zodat ook werklozen van 50 jaar en ouder opnieuw aan het werk kunnen komen

  • flexibel omgaan met de organisatie van het werk (bijvoorbeeld in de werktijden, de werkplek): om mogelijk te maken dat (oudere) werknemers een zieke partner kunnen verzorgen, moet de omvang van de werkweek aangepast kunnen worden of moeten werknemers meer kunnen thuiswerken

  • geleidelijke afbouw van het werkzame leven mogelijk maken: als het aan minister Donner ligt, krijgen werknemers de kans om ook na hun 67ste (parttime) door te werken.


Inzetbaar tot 67ste
Uit deze opsomming blijkt dat de HR-functie de komende jaren alleen maar belangrijker wordt.

Werkgevers die denken dat ze het de komende jaren wel zullen redden door steeds weer jongeren te werven, komen bedrogen uit. Het kabinet zal hen dwingen om te blijven investeren in werknemers. Zodat deze in ieder geval tot hun 67ste inzetbaar blijven voor werk.

Lees ook:
Kabinet waagt zich niet aan definitie van zwaar beroep