Personeelslog

Lagere salarissen bij de overheid. Nou en?

Op een kleine afdeling raken min of meer gelijktijdig drie collega's zwanger. Om de capaciteit op peil te houden, worden medewerkers ingevlogen van een extern bureau. De sfeer op de afdeling verandert. De gesprekken gaan alleen nog maar over leaseauto's. Dit maakte ik enkele jaren geleden mee bij een overheidsorganisatie. Ik moest hieraan denken toen er weer eens in het nieuws was dat de salarissen van ambtenaren gemiddeld waren achtergebleven bij die in het bedrijfsleven. Het onderzoek geeft een heel diffuus beeld waarbij verschillen blijken tussen sectoren bij de overheid en tussen groepen werknemers. Is er een arbeidsmarkt-probleem voor de overheid? Het onderzoek maakt dit niet duidelijk. Werknemers hebben een complex aan redenen om te kiezen voor een bepaald beroep, een sector of voor een specifieke werkgever. Er zijn mensen die het leuk vinden om koekjes te bakken of te verkopen, terwijl anderen zich er liever over buigen hoe voorkomen kan worden dat er giftige stoffen in de koekjes terecht komen. Los nog van de motieven van werknemers heeft het onderzoek vanwege de complexiteit alleen gekeken naar de salarissen. Er is geen vergelijking gemaakt tussen de totale arbeidsvoorwaarden-pakketten. Wie weet hebben de zwangere collega's voor de overheid gekozen omdat het makkelijker voor hen is om werk te combineren met hun prive-leven door alle goed betaalde verlofmogelijkheden die hun werkgever biedt. En vinden de collega's uit het bedrijfsleven het interessanter om in een lease-auto naar verschillende opdrachtgevers te zoeven. En wie weet voor welke werkgever ze kiezen als ze aan kinderen toe zijn?

Op een kleine afdeling raken min of meer gelijktijdig drie collega's zwanger. Om de capaciteit op peil te houden, worden medewerkers ingevlogen van een extern bureau. De sfeer op de afdeling verandert. De gesprekken gaan alleen nog maar over leaseauto's.

Dit maakte ik enkele jaren geleden mee bij een overheidsorganisatie. Ik moest hieraan denken toen er weer eens in het nieuws was dat de salarissen van ambtenaren gemiddeld waren achtergebleven bij die in het bedrijfsleven. Het onderzoek geeft een heel diffuus beeld waarbij verschillen blijken tussen sectoren bij de overheid en tussen groepen werknemers.

Is er een arbeidsmarkt-probleem voor de overheid? Het onderzoek maakt dit niet duidelijk. Werknemers hebben een complex aan redenen om te kiezen voor een bepaald beroep, een sector of voor een specifieke werkgever. Er zijn mensen die het leuk vinden om koekjes te bakken of te verkopen, terwijl anderen zich er liever over buigen hoe voorkomen kan worden dat er giftige stoffen in de koekjes terecht komen.

Los nog van de motieven van werknemers heeft het onderzoek vanwege de complexiteit alleen gekeken naar de salarissen. Er is geen vergelijking gemaakt tussen de totale arbeidsvoorwaarden-pakketten. Wie weet hebben de zwangere collega's voor de overheid gekozen omdat het makkelijker voor hen is om werk te combineren met hun prive-leven door alle goed betaalde verlofmogelijkheden die hun werkgever biedt. En vinden de collega's uit het bedrijfsleven het interessanter om in een lease-auto naar verschillende opdrachtgevers te zoeven. En wie weet voor welke werkgever ze kiezen als ze aan kinderen toe zijn?