Personeelslog

Managers: Hogere arbeidsproductiviteit is belangrijkste HR-doelstelling

HR-professionals die willen scoren bij hun topmanagement, moeten hun focus leggen op de verhoging van de productiviteit van de werknemers. Nederlandse topmanagers vinden dit nu de allerbelangrijkste prioriteit voor hun medewerkers. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau De Baak in samenwerking met het netwerk Business Leaders.

HR-professionals die willen scoren bij hun topmanagement, moeten hun focus leggen op de verhoging van de productiviteit van de werknemers. Nederlandse topmanagers vinden dit nu de allerbelangrijkste prioriteit voor hun medewerkers.
Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau De Baak in samenwerking met het netwerk Business Leaders.

Evenals vorig jaar heeft De Baak in samenwerking met Business Leaders een onderzoek gedaan naar 'De Mindset van de Business Leader'. Hiervoor zijn begin dit jaar ruim 150 Nederlandse directeuren en topondernemers uit verschillende branches ondervraagd.

Minder prioriteit voor reorganiseren
Opvallend is dat ondernemers de nieuwe realiteit van de economische crisis hebben geaccepteerd, en "met ondernemen met volle kracht vooruit willen".
Ondanks de voortwoekerende recessie zijn de topmanagers en ondernemers optimistischer dan vorig jaar. Ruim 84% vindt dat de interne organisatie klaar is voor de toekomst (in 2012 was dit 52%).

Belangrijkste prioriteiten zijn meer aandacht voor sales en een grote nadruk op innovatie. Reorganiseren heeft minder prioriteit dan vorig jaar.

Hogere productiviteit
Volgens het onderzoek zijn nu de belangrijkste HR-doelstellingen volgens topondernemers en managers:


  1. Verhogen van de productiviteit van de werknemers (56% vindt dat in 2013, slechts 16% in 2012)

  2. Werven van talentvolle medewerkers (48% in 2013 en 11% in 2012)

  3. Scholen en opleiden van werknemers (47% in 2013 en 42% in 2012).


Verder blijkt - niet onverwacht - dat bedrijven die groei verwachten, werving en scholing belangrijker vinden. Ondernemers die rekening houden met krimp, zetten juist veel harder in op een verhoging van de productiviteit.

Menselijk potententieel
Hoe belangrijk topondernemers en managers ook de "ontwikkeling van het menselijk potentieel" noemen, ze besteden er steeds minder tijd aan. In 2013 verwachten zij dat de werknemers-kant van het bedrijf bijna 9% van hun tijd in beslag neemt. In 2012 was dat nog 16%.
"Het verbeteren en onderhouden van 'the human side' van de organisatie wordt veelal gedelegeerd", concludeert De Baak.