Personeelslog

Medewerkers willen ambassadeur zijn, maar missen faciliteiten

Veel medewerkers willen ambassadeur zijn voor hun werkgever, maar krijgen hiervoor onvoldoende ruimte en tijd. Dat blijkt uit een onderzoekje van communicatiebureau Ravestein & Zwart onder 100 kenniswerkers.

Veel medewerkers willen ambassadeur zijn voor hun werkgever, maar krijgen hiervoor onvoldoende ruimte en tijd. Dat blijkt uit een onderzoekje van communicatiebureau Ravestein & Zwart onder 100 kenniswerkers.

Kenniswerkers kunnen beter dan wie ook de expertise en toegevoegde waarde van een organisatie zichtbaar maken. En met sociale media is dit makkelijker dan ooit.
Voor het profileren van hun werkgever kunnen medewerkers eenvoudig weblogs, video’s en foto’s te maken. En als ze zelf niet dit soort content produceren, kunnen werknemers in ieder geval de informatie van het bedrijf verspreiden via updates naar hun eigen netwerk; via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Ruim de helft wil ambassadeur zijn
Het onderzoekje van Ravestein & Zwart onder 100 kenniswerkers heeft niet de pretentie van een degelijk wetenschappelijk onderzoek, maar geeft toch een interessant beeld.

Zo meent 60% van kenniswerkers in het onderzoek dat bedrijven méér gebruik moeten maken van de individuele kennis van medewerkers. Driekwart vindt van zichzelf dat zij over onderscheidende kennis beschikken.
En meer dan de helft wil namens de eigen organisatie met zijn of haar kennis naar buiten treden. Toch speelt de individuele medewerker in bijna de helft van de gevallen slechts een kleine rol bij de profilering van het bedrijf.

Het gebeurt wel, maar de manier waarop is niet gestructureerd. Volgens deze kenniswerkers zijn hun bedrijven er niet op toegerust om zich op kennis te profileren. Er is te weinig strategie: te weinig structuur, tijd en/of duidelijkheid over wat er al dan niet gecommuniceerd mag worden.

Medewerkers beter faciliteren
Volgens de kenniswerkers in het onderzoek moeten bedrijven hun medewerkers beter faciliteren. Werknemers moeten daar de tijd voor krijgen (aldus 50%) en desgevraagd ook ondersteuning en feedback (45%).
Daarnaast moeten bedrijven duidelijk maken wat zij van medewerkers verwachten (68 %) en wat werknemers extern kunnen en mogen communiceren (43%).

Ook sleutelrol voor HR
Bij het faciliteren van medewerkers is de communicatie- of marketingafdeling natuurlijk belangrijk. Maar ook een HR-medewerker of -afdeling heeft hier een sleutelrol te vervullen.
Over wat HR allemaal kan doen, lees je meer in het Personeelslog-artikel Sociale media: 10 manieren waarmee HR het bedrijf vooruit helpt.