Personeelslog

Méér HR-trends voor 2013: Verdwijnen HR-vak, verval Facebook en veel Big data

2013 wordt niet echt een vrolijk jaar voor werkgevers, werknemers en intermediairen op de arbeidsmarkt. Ondanks hun sombere voorspellingen zien goeroes, HR- en recruitment-experts in dit Chinese jaar van de Slang ook kansen. Bijvoorbeeld voor intermediairs die Big data kunnen analyseren en voor HR-professionals nieuwe stijl die bedrijven weten te innoveren.

2013 wordt niet echt een vrolijk jaar voor werkgevers, werknemers en intermediairen op de arbeidsmarkt.

Ondanks hun sombere voorspellingen zien goeroes, HR- en recruitment-experts in dit Chinese jaar van de Slang ook kansen. Bijvoorbeeld voor intermediairs die Big data kunnen analyseren en voor HR-professionals nieuwe stijl die bedrijven weten te innoveren.

 

 

Whizzkids hebben oplossingen
Bakas def180Allereerst trendwatcher Adjiedj Bakas. De Euro-crisis houdt aan, maar minder heftig dan in 2012. Bakas houdt vast aan zijn eerdere voorspelling dat de euro uiteindelijk ten onder zal gaan.

In de glazen bol van Bakas is het niet alleen maar leed. "Whizzkids van alle generaties hebben oplossingen voor de meeste problemen al klaar liggen, maar de strijd tussen gevestigde en nieuwe belangen is groot. De clash tussen generaties wordt sterker zichtbaar."
En: "Langzaam ontstaat ruimte voor doorbraakinnovaties en nieuw ondernemerschap. Slimmeriken zullen prima verdienen in dit crisisjaar".

Andere voorspellingen: hogere looneisen in 2013 "niet alleen van de (verdeelde) vakbeweging, maar ook van mensen die weten dat hun talenten schaars zijn".
Bring Your Own Device, je eigen telefoon, laptop of tablet gebruiken op het werk, blijft toenemen. "Voor de baas is het goedkoper en de werknemer heeft zijn favoriete apparaat én kan werk en privé makkelijker combineren."
Ook zal industrial hacking veel meer voorkomen. Overheid en bedrijfsleven hebben de afgelopen jaren te weinig geinvesteerd in de beveiliging van hun systemen. Hackers hebben daarom vrij spel. "Inbreken in systemen van bruggen, beveiligingen van procesinstallaties, hekken bij terreinen, camera’s, noem maar op; we gaan het allemaal meemaken."

HR-professie zal verdwijnen
Arjan Hamberg over HR-trendsArjan Hamberg, blogger en HR-strateeg, ziet voor 2013 vier trends. Allereerst 'do it yourself'. "Door de verkleining van organisaties en de terugkeer naar de menselijke maat zoeken mensen steeds meer en vaker naar manieren om het zelf te doen. Kijken we naar HR en de werkende mens, dan is jobcrafting daar een mooi voorbeeld van."

Als tweede trend signaleert Hamberg 'van owning naar sharing'. "Steeds meer mensen beginnen zich de vraag te stellen in hoeverre lenen of huren van spullen en talenten niet verstandiger is dan maar aan te schaffen." Werkgevers zullen steeds vaker op zoek gaan naar vormen van samenwerking waarbij ze werknemers kunnen delen. "Op de arbeidsmarkt leidt dat tot allerlei nieuwe flex-constructies, waaronder payrolling, contracting en ondernemerschap."

Daarnaast ziet Hamberg een doorbraak van sociale innovatie, de vernieuwing van de manier waarop mensen samenwerken. "Onder invloed van sharing en 'do it yourself' verandert de structuur van samenwerking. De learning community (of talentcommunity) kan daarvoor een belangrijke vorm worden. Binnen de learning community delen we talenten en kennis om vragen te beantwoorden."

HR, zoals we die nu kennen, zal verdwijnen. "HR is een product van de industriële revolutie en is gegrondvest op de economie van het bezit, het bezitten van de human resource en dat 'afzekeren' met een loondienstverband. Ik geloof dat 'do it yourself', sharing en de sociale innovatie hier een einde aan zullen maken."
De HR-professie zal verdwijnen en transformeren naar een consultancy rol. "Een consultant die van alles weet over intrinsieke motivatie van mensen, die snapt waarom mensen kennis delen, die een visie heeft op on- en offline samenwerken en die weet hoe je participatie moet inrichten."

Het verval van Facebook
Bas van de Haterd over HR-trends 2013HR-blogger en professioneel bemoeial Bas van de Haterd ziet in zijn recruitment-trends mobiele apps steeds belangrijker worden. Hij voorspelt een hausse aan matige recruitment-apps. Het mobiel solliciteren wordt makkelijker. Steeds meer bedrijven zullen een LinkedIn-button op hun mobiele site of in hun app hebben, zodat kandidaten eenvoudig kunnen solliciteren met hun LinkedIn-profiel.

Ook verwacht Van de Haterd veel Facebook-apps rondom werken. In 2013 zullen we de eerste tekenen zien van het verval van Facebook. "Aangezien er nog geen goed alternatief is zal er weinig van te merken zijn, maar de eerste berichten over mensen die minder gebruiken, mensen die hun account opzeggen, etc zullen ons gaan bereiken."

In 2013 zullen de eerste stappen gezet worden op het terrein van Big data en HR-analytics. "Op basis van verschillende bronnen (interne data, personeelstevredenheid, verloop, performance, externe data, time to hire, source of hire, etc) zullen analyses gemaakt worden die nooit eerder mogelijk waren."

Verder ziet Van de Haterd voorzichtig een nieuw type recruiter komen: de hybride recruiter. Deze houdt zich niet alleen met werving bezig, maar ook met inhuur van externen.

Big data redden intermediair
Recruitment-voorspellingen voor 2013 van Marc DreesRecruitmentblogger en adviseur Marc Drees spreidt zijn voorspellingen voor het recruitmentvak over maar liefst zes artikelen in zijn blog Recruitment Matters.

Over de economie voor 2013 en de daarop volgende jaren sombert Drees: "Commercieel vastgoed zal in 2013 en volgende jaren imploderen. De bouw als sector wordt gedecimeerd. Infrastructuur gaat langzaam richting Amerikaanse kwaliteit (waar bruggen spontaan instorten). Im- en export en daarmee transport (weg, water en lucht) zal krimpen."

Grote bedrijven zijn niet meer van deze tijd. "Bureaucratie is een luxe die niemand zich kan veroorloven."
Ook voor veel intermediairen op de arbeidsmarkt ziet Drees het somber in. Met sociale media zijn kandidaten steeds makkelijker te vinden. "Daarmee zal voor intermediairs met een beperkte toegevoegde waarde en/of een lage affiniteit met social media het licht minder fel gaan branden. Het jaar 2013 zal door de slechte economie in combinatie met social media voor een kaalslag in deze sector gaan zorgen."

De meest interessante voorspellingen doet Drees over Big data. Ook hij verwacht er veel van, al zal deze ontwikkeling op korte termijn voor weinig bedrijven bruikbare informatie en analyses opleveren.
Wel ziet hij nu al interessante toepassingen voor recruiters, vooral dankzij de grote hoeveelheid informatie die kandidaten over zichzelf delen via sociale media. "Vanuit het perspectief van actieve werving is dit niets minder dan een Walhalla."

Omdat de gemiddelde recruiter zich hiermee geen raad weet, kunnen intermediairs de komende jaren een voorsprong opbouwen op dit terrein. Maar dan moeten ze wel investeren in Big data-toepassingen, bijvoorbeeld in software die het doorzoeken van de grote hoeveelheid data eenvoudiger maakt. "Er zijn al people aggregators die trachten de aanwezigheid van een persoon op meerdere sociale media samen te ballen tot één profiel en tegelijkertijd de resulterende profielen doorzoekbaar te maken op basis van criteria die voor recruiters van belang zijn. Voor actieve werving is dit het ei van Columbus, al moet daar direct bij gezegd worden dat de huidige people aggegrators wel een eerste generatie ei van Columbus zijn."

 

Lees ook:
De HR-trends van 2013: Harder en slimmer werken laat HR buffelen.