Personeelslog

Méér HR-trends voor 2017: Facebook en lean-recruitment

Met de aantrekkende arbeidsmarkt zijn het vooral de recruiters die zich hebben verdiept in de HR- en de recruitment-trends voor 2017. Voor het Chinese jaar van de Haan voorzien zij Facebook-recruitment en een lean recruitmentproces dat de wachttijd voor kandidaten bekort.

In zijn voorspellingen voor vorig jaar zat recruitmentblogger en 'professioneel bemoeial' Bas van de Haterd er naar zijn eigen mening teveel naast. Hij heeft dan ook getwijfeld of hij voor 2017 wel zijn voorspellingen moest doen voor recruitment-trends. Hoewel "mijn glazen bol ook nu mistig blijft", heeft dit hem er gelukkig niet van weerhouden vooruit te kijken.

HR-Tools & EXTRA'S: Personeelshandboek al bijgewerkt voor 2017?


Facebook-recruitment
Een belangrijke trend die Van de Haterd ziet, is dat recruitment via Facebook "serieuze vormen gaat aannemen". Volgens het Digitaal Werven-onderzoek dat rond vorig jaar zomer werd afgerond, heeft van de 500 onderzochte werkgevers inmiddels 12% een Facebook pagina met een recruitment deel. Dat zal in 2017 gegroeid zijn tot minimaal 20%, is de verwachting van Van de Haterd.
Omdat Facebook de concurrentie aangaat met LinkedIn en vacatures wil aanbieden op bedrijfspagina's verwacht hij dat Facebook de ‘talk of the town’ is eind 2017. "Hoe ga je er mee om? Wat kan je er mee? Alle vragen die in het begin ook met LinkedIn gesteld worden zullen in 2017 over de nieuwe Facebook recruitment tool gesteld worden."

Gaming
Daarnaast zal de trend van gaming doorzetten. "Gaming als testen voor de geschiktheid voor een baan, zoals Harver deze afneemt, zullen nog veel breder ingezet worden. Er zullen meer tools komen. Ook bijvoorbeeld voor talentontdekking, waarbij er applicaties gaan komen voor starters om te ontdekken via games wat ze nu eigenlijk echt goed kunnen", voorziet Van de Haterd.

Lean recruitmentproces
Ook Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group waagt zich aan voorspellingen voor recruitmenttrends. In twee artikelen zet hij zijn verwachtingen op een rij.
Zo ziet hij een groeiende belangstelling voor een herstructurering van het recruitmentproces vanuit de candidate experience. "Een lean recruitment proces stuurt op de reductie van de wachttijd van kandidaten. In het aannameproces wacht de kandidaat gemiddeld 95% of meer van zijn tijd. Wacht op de recruiter, wacht op HR, wacht op de hiring manager, wacht op zijn startdag. Wacht op stappen die allemaal eenvoudig te reduceren zijn", verwacht Waasdorp.
Manieren om de wachttijd voor kandidaten te verkorten zijn onder meer: online assessments, gaming, concentratie in één selectiedag en video-interviews.
Door het goed in beeld brengen van de wachttijd van de kandidaat wordt duidelijk waar verbeteringen noodzakelijk zijn en ook welke activiteiten van de recruiter of HR-professional eenvoudig kunnen worden geautomatiseerd. Een dergelijke stroomlijning van het recruitmentproces die volgens Waasdorp leidt tot een verandering van de rol van de recruiter, is "een belangrijk instrument om van de concurrentie te winnen".

Small data
Al jaren kijken we uit naar de beloftes van de big data-trend voor HR en recruitment. Erg laagdrempelig blijken deze big data niet te zijn. Het duizelt de gemiddelde recruiter en HR-professional al snel van de cijfers, de logaritmen. "Iedereen heeft zijn mond vol van big data. Nagenoeg altijd (zeker op het gebied van recruitment) is het een theoretische schets van wat in de toekomst misschien mogelijk is", vindt Geert-Jan Waasdorp. Hij houdt het daarom klein en signaleert een trend van small data, waarin eenvoudige tools de recruiter op weg helpen.
"Small data zijn oplossingen gebaseerd op data, zonder dat u als professional door de tabellen en cijfers heen moet. Het is het (geïmplementeerde) advies op data waardoor u in staat bent beter te werven. Small data gaan over oplossingen die u vandaag kunt gebruiken, gebaseerd op data zonder dat uzelf cijfers ziet."
Als voorbeelden van small data-tools noemt Waasdorp tools die helpen bij recruitment zoals VacatureVerbeteraar (die de haalbaarheid van de werving voor een vacature beoordeelt) en Textio (die helpt de vacatureteksten te verbeteren).

Lees ook:

De HR-trends voor 2017: Booming Business in onzekere tijden (Personeelslog)