Personeelslog

Minder voer voor juristen?

De geruchtenmachine draait volop. Met welke voorstellen komt de Commissie Arbeidsparticipatie ("Commissie Bakker")? Als we de kranten mogen geloven, breken er straks gouden tijden aan voor opleiders en mobiliteitsbureaus. Voor arbeidsjuristen lijkt de toekomst minder rooskleurig. Over enkele weken zal de Commissie Bakker (genoemd naar TNT-topman Peter Bakker die de Commissie leidt) haar advies presenteren. Aanleiding voor het instellen van de commissie was het vastlopen van de plannen van minister Donner om het ontslagrecht te versoepelen. Voor de minister was de hervorming van het ontslagrecht een noodzakelijk onderdeel van zijn beleid om meer werknemers aan het werk te krijgen. Gelekt De Commissie is nog druk aan het schrijven. Maar de richting van het advies is al gelekt. Zo meldde het Financieele Dagblad vorige week dat werknemers in de toekomst in principe niet meer ontslagen worden via de rechter of het CWI. "Werkgevers en werknemers dienen voortaan samen op zoek te gaan naar een nieuwe baan, binnen of buiten het bedrijf. Alleen wie bijvoorbeeld met zijn vingers aan een collega of in de kas zit, krijgt te maken met een ontslagprocedure", aldus de krant. Inzetbaarheid De Commissie Bakker kiest daarmee voor een verhoging van de inzetbaarheid van werknemers. Omdat werkgevers - in ieder geval voor een bepaalde periode - het salaris moeten doorbetalen van de werknemer die wordt herplaatst, worden zij financieel geprikkeld om te blijven investeren in scholing en ontwikkeling van werknemers. Want werknemers met up to date kennis en vaardigheden, vinden sneller een andere baan. Op deze manier verdient de werkgever zijn scholingsinvesteringen terug als hij afscheid wil nemen van een medewerker. Opleidingsinstituten Als het kabinet straks het advies overneemt, worden het dus gouden tijden voor opleidingsinstituten, mobiliteits- en outplacementbureaus. Zullen werkgevers in staat zijn om op grotere schaal dan ze nu gewend zijn, werknemers daadwerkelijk te faciliteren bij hun ontwikkeling? Daar komt immers meer bij kijken dan het betalen van een opleiding. Om serieus werk te kunnen maken van de inzetbaarheid van het personeel, moet de werkgever van alle werknemers weten welke kennis en vaardigheden zij hebben èn welke competenties zij in de toekomst nodig hebben. Ook van werknemers wordt het nodige gevraagd. Zo moeten zij op zijn minst een beeld hebben van hun volgende baan en bereid zijn opleidingen te volgen. HR-professionals Bij grote bedrijven met een stevige HR-afdeling die werken met POP's (Persoonlijke Ontwikkelplannen) zal het lukken. Maar hoe kunnen kleine bedrijven straks voldoen aan de nieuwe vereisten? Er zal ongetwijfeld een hele markt ontstaan van dienstverleners die werkgevers en werknemers hierbij ondersteunen. Een mooie kans voor HR-professionals die voor zichzelf willen beginnen. Met de sterke afname van ontslagzaken die het gevolg zal zijn van de plannen van Commissie Bakker, lijkt de toekomst echter minder rooskleurig voor arbeidsjuristen. TNT-CAO Zover is het nog lang niet. Eerst moet de Commissie Bakker nog haar advies presenteren en geaccepteerd krijgen. Vorige week heeft voorzitter Peter Bakker in eigen huis de eerste hobbel genomen. De voorman van TNT heeft eindelijk een CAO-akkoord weten te sluiten met de vakbonden. De werknemers krijgen een loonsverhoging van 3%. Er komt nog 0,5% bij als TNT en de vakbonden het binnen een jaar eens worden over "marktconforme arbeidsvoorwaarden". Met dit CAO-akkoord, dat meer weg heeft van een wapenstilstand, wil TNT een einde maken aan de stakingen. Peter Bakker is er ongetwijfeld blij mee. Want ruzie met de vakbonden in zijn eigen bedrijf maakt hem minder geloofwaardig als voorzitter van een commissie die een doorbraak moet forceren in de discussie over arbeidsparticipatie. Want in Nederland Polderland heeft zijn Commissie de steun nodig van het kabinet, werkgevers èn werknemers.

Peter Bakker: voorman van TNT en van de Commissie ArbeidsparticipatieDe geruchtenmachine draait volop. Met welke voorstellen komt de Commissie Arbeidsparticipatie ("Commissie Bakker")? Als we de kranten mogen geloven, breken er straks gouden tijden aan voor opleiders en mobiliteitsbureaus. Voor arbeidsjuristen lijkt de toekomst minder rooskleurig.

Over enkele weken zal de Commissie Bakker (genoemd naar TNT-topman Peter Bakker die de Commissie leidt) haar advies presenteren. Aanleiding voor het instellen van de commissie was het vastlopen van de plannen van minister Donner om het ontslagrecht te versoepelen. Voor de minister was de hervorming van het ontslagrecht een noodzakelijk onderdeel van zijn beleid om meer werknemers aan het werk te krijgen.

Gelekt
De Commissie is nog druk aan het schrijven. Maar de richting van het advies is al gelekt. Zo meldde het Financieele Dagblad vorige week dat werknemers in de toekomst in principe niet meer ontslagen worden via de rechter of het CWI. "Werkgevers en werknemers dienen voortaan samen op zoek te gaan naar een nieuwe baan, binnen of buiten het bedrijf. Alleen wie bijvoorbeeld met zijn vingers aan een collega of in de kas zit, krijgt te maken met een ontslagprocedure", aldus de krant.

Inzetbaarheid
De Commissie Bakker kiest daarmee voor een verhoging van de inzetbaarheid van werknemers. Omdat werkgevers - in ieder geval voor een bepaalde periode - het salaris moeten doorbetalen van de werknemer die wordt herplaatst, worden zij financieel geprikkeld om te blijven investeren in scholing en ontwikkeling van werknemers.
Want werknemers met up to date kennis en vaardigheden, vinden sneller een andere baan. Op deze manier verdient de werkgever zijn scholingsinvesteringen terug als hij afscheid wil nemen van een medewerker.

Opleidingsinstituten
Als het kabinet straks het advies overneemt, worden het dus gouden tijden voor opleidingsinstituten, mobiliteits- en outplacementbureaus.

Zullen werkgevers in staat zijn om op grotere schaal dan ze nu gewend zijn, werknemers daadwerkelijk te faciliteren bij hun ontwikkeling?
Daar komt immers meer bij kijken dan het betalen van een opleiding. Om serieus werk te kunnen maken van de inzetbaarheid van het personeel, moet de werkgever van alle werknemers weten welke kennis en vaardigheden zij hebben èn welke competenties zij in de toekomst nodig hebben.
Ook van werknemers wordt het nodige gevraagd. Zo moeten zij op zijn minst een beeld hebben van hun volgende baan en bereid zijn opleidingen te volgen.

HR-professionals
Bij grote bedrijven met een stevige HR-afdeling die werken met POP's (Persoonlijke Ontwikkelplannen) zal het lukken. Maar hoe kunnen kleine bedrijven straks voldoen aan de nieuwe vereisten?
Er zal ongetwijfeld een hele markt ontstaan van dienstverleners die werkgevers en werknemers hierbij ondersteunen. Een mooie kans voor HR-professionals die voor zichzelf willen beginnen.
Met de sterke afname van ontslagzaken die het gevolg zal zijn van de plannen van Commissie Bakker, lijkt de toekomst echter minder rooskleurig voor arbeidsjuristen.

TNT-CAO
Zover is het nog lang niet. Eerst moet de Commissie Bakker nog haar advies presenteren en geaccepteerd krijgen.
Vorige week heeft voorzitter Peter Bakker in eigen huis de eerste hobbel genomen. De voorman van TNT heeft eindelijk een CAO-akkoord weten te sluiten met de vakbonden. De werknemers krijgen een loonsverhoging van 3%. Er komt nog 0,5% bij als TNT en de vakbonden het binnen een jaar eens worden over "marktconforme arbeidsvoorwaarden". Met dit CAO-akkoord, dat meer weg heeft van een wapenstilstand, wil TNT een einde maken aan de stakingen.

Peter Bakker is er ongetwijfeld blij mee. Want ruzie met de vakbonden in zijn eigen bedrijf maakt hem minder geloofwaardig als voorzitter van een commissie die een doorbraak moet forceren in de discussie over arbeidsparticipatie. Want in Nederland Polderland heeft zijn Commissie de steun nodig van het kabinet, werkgevers èn werknemers.