Personeelslog

Minister Kamp zet hervorming van arbeidsmarkt toch op de agenda

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte waren géén grote hervormingsplannen te vinden voor de arbeidsmarkt. Toch wil minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet op zijn handen zitten. In de Volkskrant kondigt hij aan dat de hele sociale zekerheid op de schop moet. In het regeer- en gedoogakkoord zijn nadrukkelijk géén plannen voor de hervorming van de arbeidsmarkt opgenomen: dus géén modernisering van het ontslagrecht en géén aanpassing van de WW. Geert Wilders' PVV, de gedoogpartner van het kabinet, wilde er niet aan. In het regeerakkoord zien we dan ook niks terug van de bezuinigingsplannen die ambtenaren hiervoor hadden voorbereid op verzoek van het vorige kabinet. AOW en pensioenen In het Volkskrant-interview legt minister Henk Kamp uit waarom we tot nu toe zo weinig van hem en zijn ministerie horen. Kamp bereidt een bezuiniging voor van 2,4 miljard euro op zijn begroting. "Op dit departement verdwijnen honderden banen, bij de Sociale Verzekeringsbank gebeurt hetzelfde en bij het UWV gaat het zelfs om duizenden arbeidsplaatsen. Dat doe ik niet via de Volkskrant." Daarnaast voert hij "binnenskamers" overleg met de sociale partners over de AOW en de pensioenen. Krimpende arbeidsmarkt Maar volgens minister Kamp is er meer, veel meer nodig om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. "We moeten ons voorbereiden op de krimp van de beroepsbevolking. In de 58 jaar dat ik leef, is de beroepsbevolking jaarlijks gegroeid. Nu zitten we op stabilisatie; over drie, vier jaar gaat zij echt krimpen." "Van die kleinere beroepsbevolking hebben we alleen al voor de zorg voor ouderen zo'n 600 duizend mensen nodig. Dus de economie moet draaiende worden gehouden door minder werkenden." Voor Kamp betekent dit dat de sociale zekerheid moet worden gemoderniseerd, zodat deze ook "in krimp overeind kan blijven". Doorvoor wil hij opnieuw kijken naar alle sociale wetgeving op het terrein van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. "Al die wetten moeten we opnieuw bekijken vanwege de omslag in de beroepsbevolking en de krapper wordende arbeidsmarkt." Ontslagrecht De handen van minister Kamp jeuken ook bij het ontslagrecht. "Er zijn allemaal regelingen die gelden als een bedrijf in nood zit en er ontslagen moeten vallen: wie er het eerst uitgaat en wie het laatst. Wie een bedrijf begint, kan zelf zijn personeel selecteren. Mijn neiging is dat als jouw bedrijf daarna in een dip komt en je moet in omvang terug, je ook zelf mag bepalen met wie je wilt doorgaan om te overleven en weer sterk te worden." Maar ook Geert Wilders leest de Volkskrant. Razendsnel reageerde hij via zijn blackberry op Twitter. "No way! Afspraak is afspraak. Handen af van ontslagrecht." Voorbereiden voor volgend kabinet? De reactie van Geert Wilders maakt meteen duidelijk dat de herziening van de sociale zekerheid die volgens Henk Kamp nodig is, niet zo makkelijk gerealiseerd kan worden door dit kabinet. Toch agendeert Kamp de hervorming van de arbeidsmarkt voor een volgend kabinet en kan hij deze alvast voorbereiden. Net zoals zijn voorganger Piet Hein Donner heeft gedaan bij de verhoging van de pensioenleeftijd.

Minister Kamp agendeert hervorming arbeidsmarktIn het regeerakkoord van het kabinet Rutte waren géén grote hervormingsplannen te vinden voor de arbeidsmarkt. Toch wil minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet op zijn handen zitten. In de Volkskrant kondigt hij aan dat de hele sociale zekerheid op de schop moet.

In het regeer- en gedoogakkoord zijn nadrukkelijk géén plannen voor de hervorming van de arbeidsmarkt opgenomen: dus géén modernisering van het ontslagrecht en géén aanpassing van de WW. Geert Wilders' PVV, de gedoogpartner van het kabinet, wilde er niet aan.

In het regeerakkoord zien we dan ook niks terug van de bezuinigingsplannen die ambtenaren hiervoor hadden voorbereid op verzoek van het vorige kabinet.

AOW en pensioenen
In het Volkskrant-interview legt minister Henk Kamp uit waarom we tot nu toe zo weinig van hem en zijn ministerie horen.
Kamp bereidt een bezuiniging voor van 2,4 miljard euro op zijn begroting. "Op dit departement verdwijnen honderden banen, bij de Sociale Verzekeringsbank gebeurt hetzelfde en bij het UWV gaat het zelfs om duizenden arbeidsplaatsen. Dat doe ik niet via de Volkskrant."
Daarnaast voert hij "binnenskamers" overleg met de sociale partners over de AOW en de pensioenen.

Krimpende arbeidsmarkt
Maar volgens minister Kamp is er meer, veel meer nodig om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. "We moeten ons voorbereiden op de krimp van de beroepsbevolking. In de 58 jaar dat ik leef, is de beroepsbevolking jaarlijks gegroeid. Nu zitten we op stabilisatie; over drie, vier jaar gaat zij echt krimpen."
"Van die kleinere beroepsbevolking hebben we alleen al voor de zorg voor ouderen zo'n 600 duizend mensen nodig. Dus de economie moet draaiende worden gehouden door minder werkenden."

Voor Kamp betekent dit dat de sociale zekerheid moet worden gemoderniseerd, zodat deze ook "in krimp overeind kan blijven". Doorvoor wil hij opnieuw kijken naar alle sociale wetgeving op het terrein van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. "Al die wetten moeten we opnieuw bekijken vanwege de omslag in de beroepsbevolking en de krapper wordende arbeidsmarkt."

Ontslagrecht
Wilders wil geen aanpassing ontslagrechtDe handen van minister Kamp jeuken ook bij het ontslagrecht.

"Er zijn allemaal regelingen die gelden als een bedrijf in nood zit en er ontslagen moeten vallen: wie er het eerst uitgaat en wie het laatst.
Wie een bedrijf begint, kan zelf zijn personeel selecteren. Mijn neiging is dat als jouw bedrijf daarna in een dip komt en je moet in omvang terug, je ook zelf mag bepalen met wie je wilt doorgaan om te overleven en weer sterk te worden."

Maar ook Geert Wilders leest de Volkskrant. Razendsnel reageerde hij via zijn blackberry op Twitter. "No way! Afspraak is afspraak. Handen af van ontslagrecht."

Voorbereiden voor volgend kabinet?
De reactie van Geert Wilders maakt meteen duidelijk dat de herziening van de sociale zekerheid die volgens Henk Kamp nodig is, niet zo makkelijk gerealiseerd kan worden door dit kabinet.
Toch agendeert Kamp de hervorming van de arbeidsmarkt voor een volgend kabinet en kan hij deze alvast voorbereiden. Net zoals zijn voorganger Piet Hein Donner heeft gedaan bij de verhoging van de pensioenleeftijd.