Personeelslog

Nieuw HR-jargon: Combinatiebaan

Zo'n 7% van de Nederlandse werknemers combineert meerdere banen. Waar het voor werknemers vaak een noodzakelijk kwaad is om rond te komen, zien wetenschappers de combinatiebaan juist als een interessant middel zijn om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verhogen.

Zo'n 7% van de Nederlandse werknemers combineert meerdere banen. Doorgaans is dit geen bewuste keuze, maar een noodzaak om rond te kunnen komen.

Waar het voor werknemers vaak een noodzakelijk kwaad is, zien wetenschappers de combinatiebaan juist als een interessant middel zijn om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verhogen.

Voordelen combinatiebaan
De combinatiebaan heeft duidelijke voordelen voor de werknemer volgens wetenschappers van TNO en de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek:


  • risicospreiding: als de ene baan wegvalt, is de werknemer altijd nog verzekerd van de andere baan

  • groter netwerk: als de werknemer voor meerdere werkgevers werkt, heeft hij meer contacten en is hij beter op de hoogte van nieuwe vacatures

  • breder CV: met de combinatiebaan bouwt werknemer sneller een breder CV op

  • onafhankelijkheid: de werknemer leert onafhankelijker te werken dan wanneer hij slechts voor één bedrijf werkt

  • ontwikkeling: door banen te combineren leert de werknemer effectiever te werken, beter te plannen. Door meer meer variatie in werk ontwikkelt hij meer competenties en is hij eerder op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.


Ook voor de werkgever kan een combinatiebaan voordelig zijn. Als er te weinig fulltime werk is bijvoorbeeld, kan een bedrijf toch werknemers aantrekken en behouden als ze hun baan kunnen combineren met werk elders.

Nadelen van het combineren van banen
Tegenover de voordelen voor de duurzame inzetbaarheid staan volgens de wetenschappers ook de nodige hindernissen:


  • onduidelijkheid: leidinggevende en collega's kunnen zich afvragen voor welke baan de werknemer zich nu echt inzet

  • druk: meerdere banen betekent meer plannen en regelen, meer leidinggevenden, meer overleg, meer afstemmen

  • verlies van vaardigheden: als vaardigheden niet voldoende in twee banen kunnen worden ingezet, gaan ze juist verloren

  • aansprakelijkheid: hoe moet de aansprakelijkheid worden geregeld bij ongevallen of ziekte?


Weinig voorbeelden bij werkgevers
Daar waar werknemers noodgedwongen gebruik maken van combinatiebanen, zijn er maar weinig voorbeelden van werkgevers die hiermee gestructureerd hun voordeel doen.
Bij de overheid vinden verschillende experimenten plaats met combinatiebanen, bijvoorbeeld door ambtenaren naast hun reguliere baan klussen te laten doen voor andere overheidswerkgevers. Vervoersmaatschappij Veolia denkt na over het combineren van de functie van buschauffeur met andere beroepen (zoals postbezorger of beveiliger). En een uitzendbureau als Randstad biedt combinatiebanen aan. Zo kunnen pakketbezorgers en orderpickers voor verschillende bedrijven werken.

Voor veel werkgevers zal het gedoe erom heen vaak de reden zijn dat ze uit zichzelf geen werk maken van combinatiebanen.
Omdat ze combinatiebanen interessant vinden voor de duurzame inzetbaarheid van de werknemer, pleiten de wetenschappers van TNO en de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek voor meer onderzoek.

Ken jij voorbeelden van werkgevers die slim gebruik maken van combinatiebanen?