Personeelslog

HR-jargon: De Nieuwe Vakbeweging

en knallende ruzie binnen de vakcentrale FNV over het pensioenakkoord heeft dit weekend niet geleid tot het uit elkaar vallen van de federatie. Wel is besloten de oude FNV volgend jaar op te heffen en te vervangen door een nieuwe organisatie. Werktitel: De Nieuwe Vakbeweging.

De Nieuwe Vakbeweging vervangt FNVEen knallende ruzie binnen de vakcentrale FNV over het pensioenakkoord heeft dit weekend niet geleid tot het uit elkaar vallen van de federatie. Wel is besloten de oude FNV volgend jaar op te heffen en te vervangen door een nieuwe organisatie. Werktitel: De Nieuwe Vakbeweging.

Directe aanleiding voor de opheffing van de FNV is de breuk die in de vakcentrale was ontstaan over het pensioenakkoord dat met werkgevers en kabinet was gesloten. Vakcentrale FNV had ingestemd met het akkoord, terwijl de twee grootste FNV-bonden (FNV Bondgenoten en AbvaKabo) mordicus tegen waren.
Deze twee bonden vertegenwoordigen 60 procent van de leden van de FNV, maar hebben in de federatieraad maar 44 procent van de stemmen. Die stemverhouding was destijds zo gekozen, om er voor te zorgen dat de twee grootste bonden niet hun wil konden opleggen aan de hele federatie.

De Nieuwe Vakbeweging: dichtbij de mensen
De huidige organisatievorm bleek zo achterhaald en de verhoudingen binnen de vakcentrale FNV zo verzuurd dat twee verkenners, Han Noten en Herman Wijffels, hebben voorgesteld om maar helemaal opnieuw te beginnen, om een nieuwe organisatie op te zetten: De Nieuwe Vakbeweging.

"De FNV zal opgaan in een nieuwe vakvereniging - met verschillende vakorganisaties - die dichtbij mensen staat en herkenbaar is", aldus Noten en Wijffels in hun persbericht.
"Diversiteit en pluriformiteit, kenmerkend voor huidige arbeidsverhoudingen, wordt het uitgangspunt. De ambitie is om een vormende kracht te zijn in de veranderingen van de samenleving en de beroepsoverstijgende belangen te behartigen van werkende mensen."

Niet representatief voor de beroepsbevolking
Hoe De Nieuwe Vakbeweging eruit zal zien, moet volgend jaar blijken. Maar zal De Nieuwe Vakbeweging ook nieuwe groepen werkenden aan zich weten te binden?

De vakbonden kampen niet alleen al jaren met een terugloop in het ledenaantal, maar ook blijken ze géén representatieve afspiegeling te zijn van de beroepsbevolking. Oudere mannen in vaste dienst blijken oververtegenwoordigd.

Volgens het CBS was in 2010 21% van alle werknemers lid van een vakbond. In 1995 was dat nog 28%. Van de werkende jongeren tot 25 jaar is slechts 7% lid van een vakbond (in 1995 nog 15%). Van de werkenden met een flexibel contract is niet meer dan 8% aangesloten bij een vakbond.

Werkende mensen
In hun persbericht spreken Noten en Wijffels van "werkende mensen". Met deze term kiezen ze bewust voor een omschrijving van de beroepsbevolking die breder is dan traditionele vakbondsdoelgroep werknemers.

Zal De Nieuwe Vakbeweging een organisatie worden die niet alleen oudere werknemers in een vaste baan vertegenwoordigt, maar ook jongeren, mensen met een flexcontract, ZZP-ers en de groeiende groep werkenden die afwisselend of soms zelfs gelijktijdig in verschillende constructies bijdraagt aan de Nederlandse economie?