Personeelslog

Nieuw HR-jargon: de VakBeweging

De VakBeweging is de naam geworden van nieuwe organisatie van werknemers (en tegenwoordig ook ZZP-ers) die de FNV opvolgt. Na hevige ruzies tussen de aangesloten bonden over de verhoging van de pensioenleeftijd was de vakcentrale FNV op sterven na dood.

De VakBeweging is de naam geworden van de nieuwe organisatie van werknemers (en tegenwoordig ook ZZP-ers) die de FNV opvolgt. Na hevige ruzies tussen de aangesloten bonden over de verhoging van de pensioenleeftijd was de vakcentrale FNV op sterven na dood.
Met een nieuwe organisatie, nieuwe voorzitter, nieuwe naam en nieuw logo probeert de FNV een doorstart te maken.

Met het conflict over de pensioenleeftijd was de FNV in een impasse terecht gekomen. Om deze te doorbreken, heeft de FNV besloten zichzelf op te heffen en in een nieuwe vorm door te gaan. PvdA-kamerlid Jetta Klijnsma heeft als kwartiermaker de nieuwe opzet van de vakbond uitgewerkt.
In grote lijnen betekent de nieuwe opzet: minder macht voor de professionele bondsbestuurders, meer zeggenschap voor de leden en herkenbare, kleinere vakbonden.

Grote machtige organisatie?
De naam die de FNV voor de nieuwe centrale heeft gekozen, de Vakbeweging, suggereert een grote, machtige organisatie. Maar of dit kan worden waargemaakt, moeten we afwachten.
Onder leiding van een nieuwe voorzitter Ton Heerts wordt bijna een jaar de tijd genomen om de VakBeweging definitief op te bouwen. Een overgrote meerderheid van de huidige FNV-bonden heeft aangegeven dat ze willen meewerken aan de nieuwe organisatie.

Schijneenheid
Maar de eenheid die hieruit blijkt, is slechts schijn. Zo is de vraag of grote vakbonden als FNV Bondgenoten en AbvaKabo zich daadwerkelijk zullen opheffen en zich zullen opsplitsen in meerdere, kleinere vakbonden. Zullen zij daadwerkelijk hun macht willen delen, zodat er een nieuwe organisatie kan ontstaan die niet wordt gedomineerd door twee grote bonden, zoals bij de FNV het geval was?

Een ander geschilpunt is dat de huidige, kleinere vakbonden straks waarschijnlijk moeten meebetalen aan de stakingen van andere, grotere vakbonden. Vooralsnog zijn ze daar niet erg enthousiast over.

Drie bonden afgehaakt
Drie FNV-bonden (met in totaal 200.00 leden) wachten de definitieve opzet van de VakBeweging niet af. Ouderenbond ANBO, Zelfstandigen in de Bouw en FNV Mooi hebben inmiddels afgehaakt. Deze bonden hebben geen vertrouwen in de VakBeweging en gaan liever zelfstandig verder.

Oeps? Snellere verhoging pensioenleeftijd
De komende periode zal moeten blijken of de VakBeweging wel in staat is de overige FNV-vakbonden opnieuw te verenigen.
Maar helaas voor de VakBeweging zullen werkgevers en politiek niet wachten op de formele oprichting van de nieuwe organisatie in mei 2013.
Na de verkiezingen van 12 september zal de politiek beslissen over grote hervormingen die werknemers direct raken; zoals het ontslagrecht en - daar is ie weer - de verhoging van de pensioenleeftijd.

Het cynische is dat de FNV, die uiteengevallen is door een conflict over de verhoging van de pensioenleeftijd, door interne perikelen nauwelijks weerwoord kan bieden als de nieuwe regeringscoalitie straks besluit tot een snellere verhoging van de pensioenleeftijd.