Personeelslog

Nieuw HR-jargon: eenmalige crisisheffing

We gaan het allemaal in onze portemonnee merken. Niet alleen in 2013, maar ongetwijfeld ook in de jaren daarna zal het kabinet stevige bezuinigingen doorvoeren. De partijen die het vorige week eens werden over de begroting voor 2013, introduceren een nieuw begrip: de eenmalige crisisheffing voor de hogere inkomens.

We gaan het allemaal in onze portemonnee merken. Niet alleen in 2013, maar ongetwijfeld ook in de jaren daarna zal het kabinet stevige bezuinigingen doorvoeren. De partijen die het vorige week eens werden over de begroting voor 2013, introduceren een nieuw begrip: de eenmalige crisisheffing voor de hogere inkomens.

Loonmatiging noemen de politici van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie alle maatregelen waarmee ze willen voorkomen dat de lonen teveel stijgen.

Nullijn
Zo krijgen ambtenaren (exclusief de zorg) er in 2012 en 2013 niks bij. De nullijn waar deze groep werknemers al sinds 2009/2010 te maken hebben, wordt verlengd. Door de inflatie gaan zij er daadwerkelijk op achteruit.
Onduidelijk is nog wat dit betekent voor de gemeente-ambtenaren die net een week geleden met hun werkgever een principe-akkoord voor een nieuwe CAO hadden afgesloten, waarmee de eerder afgesproken nullijn juist werd doorbroken.

Werknemers in het bedrijfsleven worden niet helemaal gespaard. Het kabinet grijpt niet rechtstreeks in de lonen in, bijvoorbeeld via een Loonwet. Maar de belastingtabellen wordt niet aangepast aan de inflatie, waardoor werknemers eerder te maken krijgen met een hoger belastingtarief.

Crisisheffing
De vijf politieke partijen vragen daarnaast iets extra's van de hogere inkomens. Deze hogere inkomens (inclusief de bonussen) worden in 2013 "tijdelijk extra belast met een werkgeversheffing", de eenmalige crisisheffing. Deze moet 500 miljoen euro opbrengen.
Onduidelijk is nog voor welke inkomens deze crisisheffing geldt. Het pakket met maatregelen dat minister De Jager naar Brussel heeft gestuurd, geeft hierover geen duidelijkheid.

Overigens zal na de verkiezingen nog maar moeten blijken of deze crisisheffing inderdaad beperkt blijft tot één jaar, zoals nu de bedoeling is.
Want als politici straks opnieuw op zoek gaan naar bezuinigingen, kan bij de hoogste, de hogere of gewoon de hoge inkomens altijd wel wat gevonden worden. Wie weet heet het dan geen crisisheffing meer, maar - afhankelijk van de politieke kleur van het nieuwe kabinet - een solidariteitsheffing.

Update 18 mei 2012:
Met het lekken van wat de betrokken politieke partijen inmiddels het Lenteakkoord noemen, is bekend geworden dat de crisisheffing geldt voor inkomens boven 150.000 euro. Zij moeten tijdelijk 16% extra belasting betalen.